גיל נדל משרד עורכי דין

 

מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?

עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח )משפטן( עמית זומר

לאחרונה, אפשר בית המשפט המחוזי מרכז לערבה להתגונן בתביעה כספית שהגיש סוכן מכס בגין חוב שלא נפרע.

התביעה הוגשה בסדר-דין מקוצר.

כידוע, בתביעות המוגשות בסדר-דין מקוצר, אין הנתבע רשאי להתגונן באופן אוטומטי אלא נדרש לקבל רשות

מבית המשפט, ולהראות כי טענות ההגנה שלו לא מבוססות על "הגנת בדים", כלומר שהן אינן מופרכות לחלוטין.

במקרה זה, אפשר בית המשפט לערבה להתגונן בטענת זיוף חתימה על מסמך ובטענה כי ההסכם בוטל בהסכם

מאוחר יותר, וטענות אלה יתבררו לגופו של עניין בהמשך התביעה.

עובדות המקרה:

על פי הטענה, צד שלישי - גב' דיאנה - חתמה על ערבות לחוב של יבואן לסוכן מכס, בגין שירותים שונים שהוענקו

ליבואן וביניהם שילוח בינלאומי וגם קבלת אשראי. בין היבואן לסוכן המכס נחתמו הסכמים ולפי הטענה, גב'

דיאנה חתמה כערבה להסכמים אלה.

היות והחוב לא נפרע, הגיש סוכן המכס תביעה כספית נגד היבואן ונגד הערבים לחוב וביניהם גב' דיאנה.

גב' דיאנה ביקשה מבית המשפט להתיר לה להתגונן מכח הטענות הבאות:

1.היא אינה חתומה על ההסכם הראשון אלא שחתימתה זויפה.

2.היא אמנם חתמה על ההסכם השני, אך ההסכם בוטל בהסכם מאוחר יותר שנחתם, ובכל מקרה, טענה כי

מדברים שמסר לה בנה בעל פה, היא הבינה כי ערבותה מכח ההסכם השני מותנית בהשקעה בעסקיו של אחד

היבואנים, השקעה שלא בוצעה בפועל.

החלטת בית המשפט:

ביחס לטענת זיוף חתימתה של גב' דיאנה על גבי ההסכם הראשון, נקבע כי טענה זו דרושה בירור לעומק ומצדיקה

מתן רשות להתגונן.

בית המשפט דחה את טענתה בדבר אי הבנת ההסכם השני, וההסתמכות על דברי בנה. בית המשפט קבע כי מי

שחותם על מסמך, חזקה כי יודע על מה מדובר.

באשר לטענתה הנוספת כי ההסכם השני בוטל בהסכם מאוחר יותר, נקבע כי גם טענה זו דרושה בירור לעומק

ומצדיקה מתן רשות להתגונן.

לכן, בסופו של דבר, העניק בית המשפט לערבה אפשרות להתגונן בשתי טענות מתוך שלוש שהעלתה, ובשלב זה

המשמעות היא שהחוב כלפי סוכן המכס לא ייגבה ממנה עד למתן פסק-הדין.

]ת"א )מחוזי מרכז( 22222-52-11 יתיר שירותי יבוא יצוא סוכנות מכס בע"מ נ' נתנאלוב ואח', החלטה מיום

21.2.12 , בפני כבוד השופט י' קינר[.

הערות:

טריוויאלי אבל חשוב: החלטה זו מדגישה את החשיבות שבקריאת מסמכים ובהבנתם לפני החתימה עליהם. לפי

החלטת בית המשפט, צד שחתם על מסמך לא יוכל להסתתר לאחר מכן בטענה כי לא הבין על מה חתם וכי הסתמך

על דברים בעל פה שמתיימרים לפרש את ההסכם, למרות שהם לא כתובים בו.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל