גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס

 
עוד בנושא
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
בית המשפט עומד לצד סוכני המכס
עוד בנושא
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, ירדן ברוך

כללי:

חברה יבואנית נהגה לשלם את מסי הייבוא החלים עליה באמצעות חברת שי שירותים לוגיסטיים בע"מ שהייתה סוכן מכס בהגדרתו בחוק סוכני מכס התשכ"ה -  1964 ("סוכן מכס"). במועד מסוים נקלע סוכן המכס לחדלות פירעון, הבנקים לא כיבדו את הוראות התשלום שנתן וכספים שהועברו אליו על ידי לקוחותיו לצורך תשלומי מס לא הגיעו ליעדם. רשות המיסים, אגף המכס, הוציאה לחברה דרישות תשלום בסכום מצטבר של כ- 73,000 ₪  בגין התשלומים שלא הועברו לידה מסוכן המכס.

עניינה של הבקשה הינה שתי שאלות אשר נכללו בשאלון ששלחה החברה לרשות המכס במסגרת הליכים מקדמיים בהליך.

המחלוקת והקביעות:

בשאלה אחת מתוך השאלון ביקשה החברה כי רשות המכס תפרט את הפעולות שנעשו על ידה לאחר קריסת סוכן המכס לצורך מימוש הערבויות שניתנו לה לצורך הבטחת התחייבותו. במסגרת תשובתה, טענה רשות המכס כי אין ביכולתה להעביר מסמכים בעניין עיקולים שביצעה לסוכן המכס וזאת מפאת חובת הסודיות שחלה על פי הדין במסגרת סעיף 231א לפקודת המכס.

בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה יש הצדקה להסרת החסיון. ראשית,  קבע בית המשפט כי גם אם נניח כי הסעיף חל על המידע המבוקש, דומה כי מדובר בעניין שאינו נמצא לב תכליתה של הוראת הסודיות, וזאת בהתחשב בכך שמדובר במידע המתייחס לפעולת אכיפה חיצונית לפקודת המכס (מימוש ערבויות) ולא לסמכות להעברת כל המסמכים הקשורים אליו הנמצאים בידי רשות המכס. שנית, קבע בית המשפט כי הערב שלכאורה עליו אמורה הוראת הסודיות להגן, הסכים להעברת כל המסמכים הקשורים אליו הנמצאים בידי רשות המכס. שלישית, קבע בית המשפט כי אין מדובר במידע שלא ניתן בשלב זה לשלול את הרלוונטיות שלו, בהתחשב בכך שבתביעה נטען כי רשות המכס לא פעלה להקטנת הנזק שנגרם עקב התמוטטות סוכן המכס.

על כן, נקבע כי העובדה שבסופו של יום הערב נקלע להליכי פשיטת רגל עשויה להיות משמעותית, אולם אין בה כדי לשלול אפריורית את האפשרות כי תהיה חשיבות לשאלה איזה מאמצים נעשו על ידי המשיבה כדי להיפרע מהערב לפני כן ולכן על רשות המכס למסור תשובה מלאה לשאלה זו כאמור.

השאלה השנייה נשענה על האמור בכתב ההגנה של רשות המכס, בו פירטה הרשות אודות המאמצים שנעשו על ידה לצורך הפחתת הסיכון מקריסה של סוכני מכס, וזאת נוכח פסק דין שניתן לפני מספר שנים בקשר לתביעה שעסקה בהתמוטטות סוכן מכס אחר בו הוטלה אחריות על רשות המכס.

על רקע האמור, ביקשה החברה במסגרת השאלון כי רשות המכס תפרט את הפעולות שנעשו על ידה כדי לשנות את הסדר המאפשר לבנקים שלא לכבד הוראת חיוב רטרואקטיבית עד 5 ימים לאחר הסליקה שנעשו על ידי רשות המכס, ותגלה מסמכים הרלוונטיים לכך.

בית המשפט קבע כי משעה שרשות המכס טוענת כי פעלה לשם שינוי הסדר הסליקה, ואף הזכירה כי עשתה זאת כחלק מהפקת לקחים, היא אינה יכולה לטעון כי סוגיה זו אינה רלוונטית וקשה כי תפרט את הפעולות שלטענתה נעשו על ידי היא סבירה, מה שגם רשות המכס אינה טוענת כי הדבר כרוך בהכבדה. לפיכך עליה לענות לשאלות אלה.

לסיכום, קבע בית המשפט כי רשות המכס תעביר לחברה מענה משלים ותישא בהוצאותיה בסך של 1000 ₪ . 

היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

ת.א. 62291-12-16 דני את דורון שטיחים בע"מ ואח' נ' רשות המיסים – אדף המכס ומע"מ ואח'. בפני כב' השופט אבי סתיו. החלטה מיום 25.7.18. 

 

*           *           *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.