גיל נדל משרד עורכי דין

 

על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן

עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
עוד בנושא

 

בית המשפט המחוזי: רשות המכס אינה נושאת באחריות בנוגע למסי יבוא ששילם יבואן ושהיו אמורים להימסר לה ע"י סוכן המכס באמצעות מס"ב.

עו"ד גיל נדל

בפסק דין תקדימי קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את ערעורה של רשות המכס על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה, וקבע כי בנסיבות בהם סוכן מכס קיבל תשלומי מסי יבוא מהיבואן לשם העברתם לרשות המכס באמצעות מס"ב, ולא העבירם, יהיה חייב היבואן לשלם את מלוא מסי היבוא לרשות המכס, וזאת על אף קיומו של הסדר מס"ב בין סוכן המכס לרשות המכס ועל אף שרשות המכס אישרה את שחרור הטובין בטרם קבלת התשלום.

בין רשויות המכס לסוכני המכס מתקיים הסדר תשלומים, לפיו מסי היבוא בגין טובים מיובאים מועברים לרשות המכס ע"י סוכן המכס באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב). מס"ב מעבירה בפועל את הכספים לרשות המכס, מספר ימים לאחר שהוראת התשלום נמסרת לה. רשות המכס אינה ממתינה עד קבלת התשלום בפועל ממס"ב, אלא מאפשרת את שחרור הרשימון כנגד התחייבותו של סוכן המכס לשלם את המסים ע"י מס"ב. ע"פ הסדר המס"ב נדרש סוכן המכס להפקיד בידי רשות המכס ערובות להתחייבותו לתשלום המסים, אלא שבפועל רשות המכס לא עומדת על הפקדת ערובות. 

יבואן עצים שילם את מסי היבוא לסוכן המכס על מנת שהלה יעבירם לרשות המכס. לאחר שהמשלוח שוחרר מפיקוח רשות המכס בהתאם להתחייבות היבואן להעברת הכספים באמצעות מס"ב, נקלע סוכן המכס לקשיים, ניתן כלפיו צו הקפאת הליכים, ומונה לו מפרק זמני ומנהל מיוחד. בעקבות מצבו של סוכן המכס לא העבירה מס"ב את הכספים לרשות המכס, ורשות המכס דרשה מהיבואן להעביר לה את מסי היבוא. היבואן עתר לביהמ"ש לקבלת צו המצהיר כי אינו חייב לרשות המכס כספים בגין הסחורה ששוחררה על ידי רשות המכס. 

בית משפט השלום בחיפה קבע ששני הצדדים - היבואן ורשות המכס - התרשלו. בית המשפט קבע כי היבואן התרשל בכך שלא שילם ישירות את מסי היבוא לרשות המכס, בכך שלא דרש מסוכן המכס ערובות מתאימות כנגד הכספים שהעביר לו, ובכך שלא ווידא שהתשלום הועבר בפועל לרשות המכס אלא הסתפק בקבלת רשימון חתום ע"י סוכן המכס בו נרשם שהתשלום בוצע באמצעות מס"ב. מנגד, בית המשפט קבע כי רשות המכס התרשלה בכך שהסכימה לשחרר את הטובין מבלי שהיו בידיה בטוחות של סוכן המכס (שנקבעו בהסדר התשלומים), בית המשפט גם קבע כי היה על רשות המכס לצפות שהיבואן יראה בשחרור הטובין כאישור מצידה של רשות המכס שהמסים שולמו, ובהתאם לאישור זה לא יחוש היבואן לוודא כי המסים אמנם הועברו לרשות המכס. עוד קבע בית המשפט כי המדינה תרמה לנזקו של היבואן בכך שהודיעה ליבואן על מצבו של סוכן המכס באיחור. 

בית המשפט קבע כי על הצדדים - היבואן ורשות המכס מוטלת אחריות משותפת בחלקים שווים, ובהתאם לכך קבע כי על היבואן לשלם מחצית ממסי היבוא הנדרשים.

שני הצדדים ערערו על פסק דינו של בית משפט השלום בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, ובית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המכס וקבע כי היבואן צריך לשאת בתשלום מלוא מסי היבוא.

בית המשפט המחוזי קבע כי בהתאם לפקודת המכס ולחוק סוכני המכס, סוכן המכס משמש כשלוחו של היבואן אל מול רשות המכס, וכל עוד לא הועברו הכספים לרשות המכס לא יצא היבואן ידי חובת תשלום מסי היבוא, ומעילת סוכן המכס בשליחותו אינה פוטרת את היבואן מחובת תשלום מסי היבוא. ליבואן לא היה יסוד להניח שבעצם התשלום לסוכן המכס הוא ממלא את חובתו בדבר פרעון המסים. 

בית המשפט קבע כי על רשות המכס לא מוטלת חובת זהירות כלפי היבואן בכל הנוגע לבטוחות. בית המשפט קבע כי הבטוחות שנקבעו בהסדר התשלומים לא נועדו להגן על לקוחותיהם של סוכני המכס במקרה של חדלות פרעון של סוכן המכס, אלא נועדו להגן על רשות המכס במקרה ובו הטובין שוחררו ובעל הטובין מסרב לשלם את המסים ולא ניתן לגבותם ממנו. 

בית המשפט הוסיף וקבע כי מדיניות שיפוטית חייבת להותיר את מערך היחסים שבין בעל הטובין לבין סוכן המכס באחריותו של בעל הטובין, ומערך זה אינו מעניינה של רשות המכס.

מכאן מצא בית המשפט כי על רשות המכס לא מוטלת חובת הודעה ליבואן על כך שהתחייבותו של סוכן המכס סורבה ע"י הבנק, ובהתאם לכך רשות המכס אינה אמורה לצפות שיגרם נזק ליבואן מחמת איחור בדיווח בנוגע לאי כיבוד ההתחייבות של סוכן המכס. 

לפסק הדין חשיבות רבה בקביעת האחריות במערך היחסים יבואן - סוכן מכס - רשות המכס. יש להמתין ולראות האם היבואן יבקש מבית המשפט העליון רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, והאם תינתן לו רשות ערעור. 

ע"א 2721/01 פרמוט חברה ישראלית לחיסון עצים בע"מ נ` מדינת ישראל ואח`, פס"ד מיום 25.7.02 

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה הספציפי לעורך דין.

לראש העמוד