גיל נדל משרד עורכי דין

 

יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

 

במסגרת הייצוג מול רשות המכס, פועל סוכן המכס והמשלח הבינלאומי כנציגו של היבואן/היצואן מול רשות המכס וכן פועל כנציגו מול גופים נוספים: מול סוכני אוניה (למשל: פדיית פקודת מסירה), מסופים ומחסנים (למשל: הכנסת סחורה לאחסנה), מובילים יבשתיים, ועוד. פעולות אלו של סוכן המכס / המשלח אינן טכניות בלבד, אלא בעלות אופי משפטי, שכן סוכן המכס או המשלח מתחייב בחיובים כספיים בשם היבואן, כגון תשלומי דמי אחסנה, דמי השהית מכולה, ועוד.

 

במאמר זה נעמוד על מספר נקודות עקרוניותהנוגעות לייצוגם של יבואנים על ידי סוכני מכס.

 

ייצוג על ידי סוכן מכס

 

בבסיס יחסי סוכן מכס-יבואן עומדת התקשרות חוזית בין הצדדים, במסגרתה היבואן שוכר את שירותיו של סוכן המכס לצורך ביצוע פעולות מכס.

 

ההתקשרות הזו כוללת גם את ייצוג היבואן בפני גופים שונים, וכעת נעמוד על מספר היבטים בנושא זה, כגון איך בדיוק מוקנית לסוכן המכס זכות הייצוג? האם הוא נדרש לקבל ייפוי כוח בכתב? מה מותר ומה אסור לסוכן המכס לעשות במסגרת הייצוג? מהן חובותיו וזכויותיו כלפי היבואן בתור שלוחו?

 

יפוי כח לצורך ביצוע פעולות מכס

 

לגבי סוג מסוים של פעולות קיימת בלעדיות למקצוע סוכן המכס, ולפיו רשאי היבואן, אם ברצונו להשתמש במייצג ,להשתמש בשירותיו של סוכן מכס בלבד. מדובר בפעולות הכוללות בין היתר "פעולה או מגע עם גובה המכס, משעת יבואם של טובין ועד למסירתם לצריכה בארץ, הנדרשים על פי דין, או שניתן לעשותם, בקשר לסילוק אותם טובין מפיקוח רשות המכס, למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן, קבלת מס ששולם ביתר, העברת מסמכים ודוגמאות ונוכחות בבדיקה". (סעיף 1 לחוק סוכני המכס, וצו סוכני המכס (קביעת פעולות מכס)).

 

לגבי שאר הפעולות מול גופים מסחריים אחרים, כגון סוכני אוניה, מחסנים וכו', אין הגבלה שכזאת, אולם הפעולות מבוצעות, בשגרה, על ידי סוכן המכס או משלח בשמו של היבואן.

 

האם קיימת חובה לקבלת ייפוי כוח בכתב?

 

איך מתמנה סוכן המכס כשלוחו של היבואן? חוק השליחות, תשכ"ה-1965 קובע הוראה כוללת, לפיה:  "השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם".

 

במלים אחרות: השליחות אינה מחייבת מסמך בכתב, ומכאן שבמישור העקרוני סוכן המכס אינו מחויב לקבל ייפוי כוח בכתב מאת היבואן. אלא, שיש לכך שני סייגים: על פי סעיף 3(ב) לחוק השליחות "נדרש אדם להיזקק לפעולת שלוח, רשאי הוא שלא להכיר בשליחות כל עוד לא הוצגה לפניו הרשאה בכתב ולא נמסר לו העתק ממנה".

 

על פי סעיף 169 לפקודת המכס, אשר מתייחס לייצוג היבואן בפעולות מול רשות המכס: "כל פקיד-מכס רשאי לדרוש מסוכן שיראה הרשאה בכתב מן האדם שמטעמו הוא פועל, לפי דבריו, ואם לא הראה הרשאה כזו, רשאי פקיד-המכס שלא להכיר בסוכנותו".  

על פי הנחיות שפורסמו לסוכני מכס ע"י מר ראובן מלצר ממינהל המכס בשנים 2005 ו-2007, עולה כי רשות המכס קבעה, במישור הפעולות שמבצע סוכן מכס בשם היבואן מול רשות המכס, כי "חובה על סוכני המכס להחזיק במשרדיהם כתב הרשאה (ייפוי כוח) של כל אחד מלקוחותיהם ע"ג טופס מכס 165, מקורי ומאומת".

מן הנוהל עולים הדברים החשובים הבאים:

 

1.  כל טפסי ייפוי הכוח שבידי סוכני המכס חייבים לכלול את שם החותם ומספר תעודת הזהות שלו.

2. ייפוי כוח החתום בשם החברה היבואנית בלבד, ללא פרוט שם החותם ומספר תעודת הזהות שלו, לא יהיה קביל.

3. ישנה חובה לצרף את צילום תעודת הזהות של החתום על הטופס לעותק המקורי של ייפוי הכוח הקיים במשרדי סוכן המכס.

4. על ציבור סוכני המכס לדאוג להשלמת הנתונים החסרים ביפויי כוח שהתקבלו בעבר. אחרת, ייפוי הכוח לא יהיה קביל, ורשימונים יעוכבו עד להשלמת הנתונים החסרים ויירשם להם ליקוי מספר 1.

 

לפיכך, לאור נוהל זה, חלה חובה להצטייד בייפוי כוח בעת ביצוע פעולות מול רשות המכס, למרות שהחוק לא מגדיר זאת כחובה. בביצוע פעולות אחרות שלא מול רשות המכס, לכאורה, אין חובה להחזיק יפוי כח בכתב.

 

עם זאת, חשוב לציין כי על פי הנוהל של רשות המכס, החובה להצטייד בייפוי כוח בכתב אינה חלה כאשר מדובר על עסקאות בתנאי  DDP. ניתן להניח כי מאחר ובעסקאות בתנאי DDP(delivered duty paid), המיסים שולמו על ידי המוכר וסוכן המכס בישראל אינו נדרש לבצע פעולות מכס לצורך תשלום המיסים העניקה רשות המכס הקלה לסוכני המכס, לפיה אין צורך להצטייד ביפוי כח במצב כזה.

 

האם קיימת חובה לקבלת ייפוי כוח בכתב מלקוחות פלסטיניים?

 

בהודעה שפורסמה על ידי הגב' גלי בר עוז מרשות המכס בינואר 2016 עולה כי המכס ער לקושי של סוכני המכס להשיג ייפוי כוח מקורי מלקוחות מהרשות הפלסטינית, ביחס לביצוע פעולות של סוכן המכס בשם היבואנים, מול רשות המכס. על-כן, נוסף נספח לטופס מכס 165 לפיו, במקרה ולא ניתן להמציא ייפוי כוח מקורי, ניתן לצורך פעילות בנושא תפ"ג להסתפק בצירוף צילום של ייפוי הכח. אולם, באם סומן בייפוי הכוח הסעיף המייפה את כוחו של סוכן המכס גם לקבל בחזרה את כספי היבואן, קרי בהשבת כספי פיקדון, יש למלא את הנספח לטופס ייפוי הכוח.

 

גם בנוהל של רשות המכס משנת 2005, ניתנה הקלה מסוימת בנושא ייפוי מיבואנים פלסטיניים, ונכתב כך:

 

"ייפוי כח של יבואנים תושבי הרש"פ יהיה קביל אף אם איננו מקורי, אלא הועברבאמצעות פקסימיליה. יבואנים אלה יוכלו לאמת את ייפוי הכוח שלהם כמפורט בסעיף ב' דלעיל, וכן בתחנות מכס של הרש"פ או בתחנות המכס בגשר אלנבי אורפיח".

 

במסגרת טופס מכס 165 מצהיר סוכן המכס כי הוא מחזיק בידיו יפוי כח מיבואן פלסטיני וכי ההעתק, הזהה למקור, מוצג לרשות המכס. עוד מצהיר סוכן המכס כי ידוע לו שכספי הפיקדונות שהופקדו במסגרת הרשימונים על שם היבואן נחשבים ככספים בבעלותו של היבואן, על כל המשתמע מכך. בהתאם, חלים על הכספים הוראות פקודת המסים (גבייה) בגין חובות היבואן לרשות המיסים, קרי רשות המיסים רשאית לגבות מתוכן חובות עבר.

 

יתר על כן, סוכן המכס מתחייב בטופס מכס 165 לשפות את רשות המיסים בכל תשלום שהיא תידרש לשלם לצד ג' ו/או ליבואן ובכל ההוצאות והנזקים הנלווים לכך אם יטען היבואן שייפוי הכוח לא ניתן כדין או בית המשפט יקבע זאת, ונקבע כי הסכומים לשיפוי ישולמו מסוכן המכס לרשות המכס תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישת רשות המכס הראשונה בכתב.   

 

כתב ההרשאה לסוכן מכס-טופס 165, מתייחס לביצוע פעולות מכס של סוכן המכס מול רשות המכס.

 

חובת הנאמנות של סוכן המכס במסגרת ייצוג היבואן

 

חובת הנאמנות המוטלת על סוכני המכס מעוגנת בסעיף 20 לחוק סוכני המכס, ולפיה: "סוכן מכס יפעל בפעולות מכס במהימנות, בנאמנות וביושר הן כלפי רשות המכס והן כלפי לקוחותיו .... כדי לסייע לרשות המכס במילוי תפקידיה על פי כל דין".

 

חוק השליחות מטיל אף הוא חובות ברורות על כל שלוח, ולמשל: "קיבל אדם עליו להיות שלוח, חייב הוא לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו".

 

מתוקף תפקידו של סוכן המכס, הוא מחזיק בכח רב המתבטא בכך שהוא מגיש בשם היבואן הצהרות למכס, מתחייב בשם היבואן כלפי גופים שונים, ועוד. כדי להבטיח שסוכן המכס יבצע את פעולותו כנדרש, מוטלת עליו חובת נאמנות כאמור. חובות נוספים המוטלים על סוכן המכס מכח חוק השליחות צוינו בסעיף 8 לחוק השליחות, וביניהם חובת גילוי, איסור לקבל טובת הנאה, איסור על שימוש לרעה במידע, ועוד.

 

למאמרים נוספים שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא ייצוג יבואן על ידי סוכן מכס, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

 

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק ראשון)

 

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)

 

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון

 

 

*             *             * 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.