גיל נדל משרד עורכי דין

 

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 
עו"ד גיל נדל
 
בחלק הקודם של מאמרנו, שפורסם בגליון 18 של יבוא ויצוא, דנו בזכותו של סוכן המכס לישפוי. בחלק זה נדון בזכות העיכבון של סוכן המכס
 
זכות העיכבון של סוכן המכס
 
סעיף 12 לחוק השליחות קובע כי "תהא לשלוח זכות עכבון על נכסי השולח שבאו לידו עקב השליחות, כולל נכסים המוחזקים בידו כנאמן השולח, כדי תשלום שכרו וסכומים אחרים המגיעים לו מן השולח עקב השליחות". העיכבון הינו אמצעי לחץ שסוכן המכס יכול להפעיל על היבואן, על מנת שישלם לו (לסוכן המכס) את המגיע לו, והלחץ מופעל בכך שסוכן המכס רשאי לעכב בידו את נכסי היבואן שהגיעו לידו עקב השליחות. מטרת העיכבון אינה החזקה לשם מימוש הנכס אלא החזקה לשם הפעלת לחץ ושכנוע על השולח, שכן הדעה הרווחת היא שכדי לממש את הנכס המעוכב (למכור אותו לצורך פרעון החוב) יש צורך בקבלת צו של בית המשפט.
 
מה ניתן לעכב? החוק משתמש במילה "נכס". הדעה הרווחת קובעת כי נכס כולל מקרקעין, מטלטלין, כספים וכיו"ב, ככל שיש להם שווי. לכן, רשאי סוכן מכס לעכב בידיו שטרי מטען, פקודות מסירה וכיו"ב. תשובה פחות ברורה תינתן לשאלה – האם רשאי סוכן המכס לעכב פנקסים, ספרי חשבנות ומטלטליו אחרים של היבואן, שאין להם שווי ממשי. בפסקיה בעבר הובעה שעה שלילית, אולם בספרות המשפטית הובעה דעה הפוכה, שניתן לעכב גם נכסים אלו, שכן, כאמור לעיל, מטרת העיכבון אינה החזקה לשם מימוש הנכס אלא החזקה לשם הפעלת לחץ ושכנוע על השולח.
 
סוכן המכס רשאי לעכב נכסים שבאו לידו, שהיינו שהוא תפס בהם חזקה. נכסים שלא הגיעו לידי סוכן המכס – לא ניתן לעכבם. לכן, סוכן המכס לא יוכל לעכב סחורות הנמצאותת המוחזקות בידי המוביל היבשתי והנמצאות בדרכן ליבואן. בנוסף, זכות העיכבון פוקעת אם סוכן המכס מוציא מרשותו את הנכסים.
 
הגבלה חשובה על זכות העיכבון טמונה בכך שהעיכבון חל רק על נכסי היבואן שהגיעו לסוכן המכס עקב השליחות. על כן, אם הנכס הגיע לסוכן המכס שלא בתפקידו זה, אין הוא רשאי לעכבו. בענין אחד שנידון לאחרונה בפני בית הדין לימאות, נקבע כי מסמכי אוניה שנתפסו על ידי המשטרה והועברו אחר כך לסוכן האוניה, אינם נחשבים כנכס שהגיע לסוכן האוניה עקב השליחות, ועל כן סוכן האוניה אינו רשאי לעכבם.
 
הגבלה נוספת החלה על סכות העיכבון הינה שהחוב שבגינו סוכן המכס רשאי לעכב את נכסי היבואן צריך להיות חוב הנובע עקב השליחות. לכן, סוכן מכס יוכל לעכב שטר מטען המוחזק בידיו אם היבואן לא שילם לו עבור שירותיו בגין אותו מטען. לעומת זאת, סוכן מכס לא יוכל לעכב בידיו שטר מטען אם החוב של היבואן נובע ממשלוח אחר (לפירוט נוסף, ראו במאמרנו הנזכר לעיל).
 
לעיתים, ינסה סוכן המכס לטעון לקיומה של עיסקת מסגרת, הכוללת מספר משלוחים. בדרך זו כל השירותים הניתנים ע"י סוכן המכס ייכללו "עקב השליחות" המופיע בחוק, וסוכן המכס יוכל לעכב נכסים של משלוח א' כנגד חוב במשלוח ב'. פעמים רבות קשה להוכיח קיומה של עיסקת מסגרת.
 
גם כאן, רשאים הצדדים להתנות על הוראות החוק. וכך, רשאי סוכן המכס לקבוע בהסכם עם היבואן כי תהיה לו זכות עיכבון גם כנגד חובות ממשלוחים קודמים, וגם כנגד חובות שטרם התגבשו סופית. בענין זה מוכר המנגנון "עכבון הסכמי" - מנגנון זה נותן מרחב תמרון רחב מאד לסוכן המכס, ומשחרר אותו ממגבלות הוראות העיכבון הקבועות בדברי החקיקה.הדרישה היא  שההסכם יהיה ברור, מפורש, ובכתב.
 
בפסק הדין בענין רונדופלס נגד קרגו אמרפורד עיכב סוכן המכס שלושה משלוחים של היבואן בשל חוב של היבואן. לטענת סוכן המכס, זכות העיכבון שלו נובעת מן ההסכם שיש לו עם היבואן. בית המשפט דחה את עמדת סוכן המכס וקבע כי לא נוצר עיכבון הסכמי, שכן עיכבון מכח הסכם יכול להיווצר אך ורק ע"י חוזה ברור ומפורש בכתב בין הצדדים, ואין די באומד דעתם של הצדדים. בית המשפט גם קבע כי אין לראות את עסקאות החברה עם סוכן המכס כולן כעסקת מסגרת אחת, אלא כל עסקה עומדת בפני עצמה, ועל כן, לא ניתן להחיל במקרה זה את זכות העיכבון הבסיסית שמכח החוק.
 
בשנת 2004 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין, שהקל במידת מה על יצירתו של עיכבון הסכמי. המובילים/הסוכנים בורכרד ואלאלוף עיכבו את נכסיה של חברת תעשיות אלקטרוכימיות (1952) בע"מ שנקלעה לקשיים כספיים, וביקשו לעכב את מטעניה בגין חובות קודמים. עיכבון מכח החוק, כאמור לעיל, היה מציב קשיים מרובים כלפי שני המובילים, שכן היה קשה להוכיח את קיומה של עיסקת מסגרת של הובלה, ועל כן ניסו המובילים לטעון לקיומו של עכבון מכח הסכם, המאפשר להם  לעכב מטענים בשל חובות קודמים.
 
בורכרד הראתה ששטר המטען הימי, שכידוע משמש כראיה לחוזה ההובלה בין הצדדים, כולל זכות עיכבון רחבה, שמתפרשת על חובות אחרים ולא רק על ההובלה הספציפית.
 
אלאלוף לא הצליחה לגבש עיכבון הסכמי. בשטר המטען המתייחס למשלוחים שלה לא הופיע, ככל הנראה, סעיף עיכבון רחב כמו זה שהופיע אצל בורכרד, ואלאלוף לא הצליחה להציג הסדר עיכבון בכתב, אחר. בית המשפט ציין כי  "עיכבון הסכמי צריך שיהיה מפורש בהסכמים שבין הצדדים ואינו יכול לנבוע מהסכם מכללא, מכוח נוהג שוק או התנהגות הצדדים כשלעצמו, ובייחוד שאלאלוף לא הרימה את נטל הראיה ביחס לנוהג שכזה".

לראש העמוד