גיל נדל משרד עורכי דין

 

על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא


עו"ד גיל נדל
 
לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין הדנים במערכת היחסים שבין סוכן המכס והמשלח הבינלאומי לבין לקוחותיו, במישורים שונים. אמנם מדובר בפסקי דין של הערכאות הנמוכות (בית משפט השלום) שאינם מהווים תקדים, ואולם פסקי דין אלו מספקים המחשה טובה ל"איך בית המשפט רואה את הדברים". סיכמנו את עיקרי הדברים לטובת ציבור סוכני המכס והעוסקים בסחר בינלאומי.
 
א. על היבואן לתת לסוכן המכס הזדמנות "להגן" על סיווגיו בפני המכס
 
רשות המכסהוציאה ליבואן הודעת חיוב, והיבואן, ששילם גרעונות אלו, תבע את סוכן המכס ודרש את השבת הסכומים ששולמו לרשות המכס.
 
היבואן טען כי סוכן המכס לא פעל כנדרש, ואף דיווח ליבואן שהטובין פטורים ממכס, ובהסתמך על דיווח זה נמכרו המוצרים ללקוחות היבואן.
 
סוכן המכס טען, להגנתו, כי הוא לא התבקש לתת כל חוות דעת מוקדמת בשאלה האם חל חיוב במכס במקרה הנדון וכי הסיווג נעשה כדין, ועל פי מיטב המומחיות של סוכן המכס, ועל סמך מידע שמסר היבואן. עוד טען סוכן המכס כי בטרם הגשת התביעה, היה על היבואן למצות את ההליכים כנגד המכס, דוגמת הגשת ערעורים ופנייה לבית המשפט, דבר אשר לא נעשה. סוכן המכס טען, בנוסף, כי לא הוכח כלל שהתשלום למכס אכן בוצע וכי לא הוכח שהפרשי המכס ששולמו היו משפיעים על מחיר המוצר ללקוח, שכן מחיר זה נקבע על ידי התובעת עוד בטרם שחרור הסחורה מהמכס, ועל כן גם אם הייתה התרשלות כלשהי, אזי אין נזק ואין קשר סיבתי בין המחדל ל"נזק".
 
בית המשפט הציע לצדדים שהמחלוקת תוכרע על דרך הפשרה, בגבולות של 10,000 ש"ח עד 20,000 ש"ח, והצדדים קיבלו הצעה זו. בית המשפט קיבל את עמדת סוכן המכס, ופסק את הסכום המינימלי המוסכם, מהנימוקים הבאים:
 
ראשית, בית המשפט קבע כי לא הוכח בפניו שסוכן המכס התבקש לתת חוות דעת מקדימה, שעל פיה הסתמך היבואן וכלכל את צעדיו בקביעת מחיר המוצר לצרכן הסופי.
 
עוד קבע בית המשפט כי לא הוכח בפניו שסוכן המכס פעל ברשלנות, הן לעניין נוהלי העבודה והן לעניין מלאכת הסיווג, שכן לא הוצגה בפני בית המשפט חוות דעת. בית המשפט ציין כי לא צורפו הקטלוגים והמסמכים אשר הועברו לסוכן המכס לצורך קביעת הסיווג, ולא הובאו לעדות האנשים שהיבואן טען שהם היו בקשר עם סוכן המכס. בית המשפט גם קבע כי לפחות במקרה אחד סוכן המכס סיווגה את הסחורה באותו סיווג בדיוק, והדבר לא גרר חיוב.
 
בית המשפט גם קבע כי יש ממש בטענות סוכן המכס כי היה על היבואן למצות את ההליכים כנגד המכס, בטרם הגשת התביעה נגד סוכן המכס. בית המשפט ציין שהיבואן היה צריך לתת לסוכן המכס הזדמנות "להגן" על סיווגיו בפני המכס.
 
ת.א. 44163/05  מפץ נ' קרגו אמרפורד, ליבואן – עו"ד מרון, לקרגו – עו"ד פלץ פןלג, פס"ד מיום 24.11.08
 
ב. אין זה מתפקידו של המשלח המכס להעביר את היבואן בקורס מזורז בענייני יבוא
 
יבואן פנה למשלח/סוכן מכס לצורך קבלת שירותי עמילות מכס ושילוח בינלאומי בנוגע למשלוח יבוא מהודו לישראל. היבואן הורה לסוכן המכס לשחרר את הסחורות אשר ייבא  מן הנמל, וכן הורה לו לבצע ללא דיחוי את התשלומים הנדרשים על ידי נותני שירותים שונים, על מנת שלא לעכב את שחרור המשלוחים, תוך שהיבואן התחייב לשאת בתשלומים אלו.
 
בסופו של דבר, נותרה ליבואן יתרת חוב שהיבואן לא שילם אותה, בטענה כי זו הפעם הראשונה שהוא ביצע יבוא, והוא לא ידע על שיטות הייבוא והיה על סוכן המכס להדריכו כיצד לנהל את המו"מ עם היצואן מהודו בכדי להקטין את העלויות שלו.
 
בית המשפט דחה את עמדת היבואן, בקובעו כי היבואן לא בדק ולאחקר את הנושא כראוי באשר לשיטות הייבוא הקיימות, וכי אין זה מתפקידו של סוכן המכס להעביר את היבואן בקורס מזורז בענייני יבוא. לכן, אין על סוכן המכס לספוג את עלויות השחרור.
 
יצוין כי מדובר בתביעה בסכום קטן ביותר של פחות מאלף ₪, ופסק הדין ניתן במסגרת הדיון המקדמי. עוד נציין, כי יש במיוחד יש להגביל פסק דין זה לנסיבותיו, שכן לא ניתן לומר שבכל מקרה המשלח יוכל "לעצום עיניו" אל מול נסיבותיו ומצבו של היבואן.
 
ת.א. 30800/08, יתיר נ' יוסי כהן, פס"ד מיום 27.11.08
 
ג. הסדר ריבית הוכר גם ללא הסכם מפורט
 
משלחת בינלאומית העניקה שירותי שילוח בינלאומיים ועמילות מכס ליבואנית, אשר התחייבה לשלם למשלחת ריבית עבור אשראי שניתן לה. בעל מניות של היבואנית חתם על ערבות לחוב זה, ומשהיבואנית חדלה לשלם בעבור השירותים שניתנו לה, תבעה המשלח את בעל המניות. המחלוקת בין הצדדים התמצתה בשאלות הבאות: א. האם נכרת הסכם ריבית בין המשלחת לבין היבואנית, ואם כן - מהו שיעור הריבית. ב. האם ספרי הנהלת החשבונות משקפים את הריבית שעליה הסכימו הצדדים. ג. אם התשובות לשאלות א ו-ב שליליות, האם זכאית המשלחת לקבל ריבית בשיעור אחר?
 
אף כי לא היה הסכם ריבית מפורט ומסודר בין המשלחת ליבואנית ולבעל המניות, קיבל בית המשפט את עמדת המשלחת. בית המשפט הסתמך על כרטסת הנהלת חשבונות של המשלחת ועל כרטיס חיובי הריבית. כמו כן, בית המשפט הסתמך על הצעת המחיר שבו נכלל ענין הריבית, וכן על כך ששטר החוב קובע בעצמו את שיעור הריבית ושהיבואנית שילמה את עלות האשראי כסדרה עד למועד בו נקלעה לקשיים כלכליים ונבצרה מתשלום חובותיה.
 
אין ספק כי אילו היה הסדר ריבית מפורט, ההתדיינות היתה נחסכת, וברור כי עדיף לכל גורם המעניק אשראי להסדיר ענין זה בהסכם מפורט. לטובת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים - ניתן לקבל דוגמת הסכם במשרדנו.
 
ת.א. 70493/04, גלובל תובלה בינלאומית בע"מ נ' כרמון יוסף, פס"ד מיום 25.11.08. לגלובל – עו"ד בכר; לכרמון – עו"ד חברון.