גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא
עו"ד גיל נדל
 
בפסק דין שניתן לאחרונה קבע בית המשפט השלום בתל אביב כי מוביל יבשתי יחוייב לשפות סוכן מכס בגין תשלומים ששילם סוכן המכס למבטח של היבואן (ת"א   034967/01, פס"ד מיום 30.7.07, לא צוינו שמות ב"כ הצדדים).
 
מדובר במטען של ציוד רפואי שכלל 19 קרטונים ובהם בין היתר קטטרים. המטען יובא מהולנד, הגיע לישראל, נקלט בממ"ן ושוחרר למחרת. המוביל היבשתי אשר קיבל את המטען אישר כי קיבל את המטען בשלמותו. המטען הוכנס למוניתו של צד ג', אשר נסע עם המטען אל חצרי היבואנית, ושם נפרק המטען ונמסר למחסנאי של היבואנית. המחסנאי הבחין בכך שחלק מן הקרטונים רטובים, וציין זאת בשטר המטען היבשתי.
 
חברת הביטוח, ששילמה את תגמולי הביטוח ליבואנית, תבעה בין היתר את סוכן המכס, והתפשרה איתו, בסופו של דבר, על תשלום סכום מסוים. סוכן המכס, מצידו, הגיש הודעת צד שלישי כנגד המוביל היבשתי, אשר שימש כקבלן משנה של סוכן המכס, ותבע ממנו שיפוי על הסכום ששולם לחברת הביטוח.
 
עובדתית, בית המשפט מצא כי המוביל היבשתי קיבל את המטען כשהוא שלם ותקין, וללא כל רטיבות שהיא. ואולם, בעת שהמוביל היבשתי מסר את המטען ליבואנית – היו אריזות המטען רטובות בחלקן.  כמו כן, מצא בית המשפט כי באותו יום ירדו ממטרים עזים באיזור נמל התעופה בן גוריון כמו גם באתרים נוספים בין נמל התעופה לבין אזור התעשייה הרצליה. ואולם, אין בקביעות אלו כדי להתיר את הסבך, שכן בית המשפט ציין כי אין איש יודע להסביר כיצד זאת נרטבו אחדים מן הקרטונים (ובהם המטען) במהלך הדרך מנמל התעופה אל חצרי המבוטחת, ובנסיבות אלו היה על בית המשפט להכריע על מי מוטלת האחריות בגין הנזקים.
 
לצורך ההכרעה נעזר בית המשפט בהוראותיו של סעיף 41 לפקודת הנזיקין הקובע כי כאשר מתקיימים שלשה תנאים, עובר נטל ההוכחה מן התובע אל הנתבע: התנאי הראשון - העדר ידיעה (או יכולת לדעת) מצד התובע לנסיבות שגרמו שהביאו לאירוע המזיק. התנאי השני - שהנזק נגרם על ידי נכס שהנתבע שלט בו שליטה מלאה; התנאי השלישי – שקיימת עדיפות הסתברותית לקיום התרשלות מצד הנתבע.  בנסיבות ענייננו קבע בית המשפט ששלושת התנאים מתקיימים, שכן סוכן המכס לא ידע כיצד נרטבו הקרטונים, והשליטה במטען היתה בידי המוביל היבשתית במהלך כל ההובלה היבשתית, וכי בנסיבות הענין, ההסתברות שהקרטונים נרטבו מחמת התרשלותו של המוביל היבשתי עולה על ההסתברות שההירטבות אירעה בשל גורם שאינו כרוך בקיומה של התרשלות מצידו.
 
מכאן קבע בית המשפט כי סוכן המכס הוכיח את התקיימותו של תנאי סעיף 41, ונטל השכנוע עבר אל כתפי המוביל היבשתי  בדבר העדר התרשלות מצידו בכל הקשור להירטבות הקרטונים. בית המשפט פסק כי נטל זה לא הורם על ידי המוביל היבשתי, אשר לא סיפק הסבר המניח את הדעת שממנו יעלה כי ההירטבות לא אירעה עת היה המטען בחזקתו או כי לא דבקה בו התרשלות כלשהי בקשר להירטבות הקרטונים.
 
בית המשפט קבע כי המוביל היבשתי נושא באחריות גם מכח החוזה  שקיים בינו לבין סוכן המכס, שהרי סוכן המכס הזמין את שירותי המוביל היבשתי לביצוע ההובלה. על פי החוק, מדובר בחוזה קבלנות, אשר אחריותו של של הקבלן (המוביל היבשתי בענייננו) הינה אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן או נזק לנכס, אלא אם כן נגרמו אלה "עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא היה יכול למנוע תוצאותיהן". בנסיבות הענין, מצא בית המשפט כי המוביל היבשתי לא הרים את נטל השכנוע המוטל עליו ולא הראה כי נתקיימו נסיבות של כוח עליון כנדרש לשם שחרורו מאחריות לנזק שנגרם למטען.
 
 
בהתאם לכך, חייב המוביל היבשתי לשפות את סוכן המכס בגין הכספים ששילם סוכן המכס למבטח של היבואנית.