גיל נדל משרד עורכי דין

 

עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

 

האם סוכן מכס או משלח בינלאומי המעניקים אשראי ללקוחם, היבואן, זכאים לקבל ריבית? ואם היבואן מעניק אשראי להם, האם הוא זכאי לקבל ריבית? בחודש אוקטובר 2010 ניתן פסק-דין חדש, שעסק גם בסוגייה זו. מפסק-דין זה ומהשוואה לפסיקה קודמת בנושא, ניתן ללמוד את העקרונות המנחים לבחינת סוגייה זו.

 

בתיק אלקטרה, נעזרה אלקטרה (יבואנית) במנטפילד (משלחת) לצורך יבוא חלפים למזגנים מחו"ל.

בין הצדדים נוצר נוהג כי אלקטרה מעבירה למנטפילד כספים, ומנטפילד משלמת מתוכם לצדדים שלישיים, כמו חברות הובלה, ספנות, עמילי מכס. במקרים רבים נותר עודף, והשאלה הייתה האם אלקטרה זכאית לקבל ריבית בעבור הכספים שנותרו אצל מנטפילד. אלקטרה דרשה בכתב את הריבית במסגרת שלוש חשבוניות, ומנטפילד שילמה חשבונית אחת בלבד, ונמנעה מלשלם את השתיים האחרות.

כמו כן, בין הצדדים לא היה הסכם בכתב, אך אלקטרה טענה כי הוסכם בעל פה כי תהא זכאית לקבל ריבית.

מנטפילד התנגדה לכך וטענה כי מעולם לא סוכם שאלקטרה תהא זכאית לקבל ריבית, וכי היא (מנטפילד) בחרה לשלם חשבונית אחת מתוך שיקולים אסטרטגיים שלה, היות ואלקטרה איימה שתמצא משלח אחר, אם הריבית לא תשולם.

בית המשפט קיבל את טענת המשלח וקבע כי בהיעדר הסכם בכתב, ולנוכח זאת שהמשלח לא חזר על התנהגותו ולא שילם פעם נוספת את תשלום הריבית, ניתן ללמוד כי לא היה הסכם כלל בין הצדדים ודחה את תביעת היבואן לקבל ריבית.

 

בתיק ניולוג, המקרה היה הפוך. היבואן שילם לעמיל המכס (ניולוג) בתנאים של שוטף + 30 / + 60, בעוד עמיל המכס שילם עבור משלוחים של אותו יבואן לצדדים שלישיים (חברות ספנות, הובלה) במזומן, ולמעשה נתן אשראי לאותו יבואן.

הצדדים עבדו יחד במשך שלוש שנים, כשעמיל המכס ממשיך לשלוח חשבוניות הכוללות ריביות והיבואן מעולם לא שילם אותן. בנוסף, לא היה הסכם בכתב בין הצדדים בעניין הריבית. היבואן חלק מכל וכל על זכותו של עמיל המכס לקבל ריבית.

עמיל המכס ניסה להשוות את מעמדו לזה של בנק מסחרי, וטען כי כשם שבנק מעניק אשראי וזכאי לריבית, כך גם הוא. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי עמיל מכס הוא ספק שירותים רגיל המעניק ללקוחו אשראי, בין אם הלקוח קונה ב"הקפה" או בתנאי שוטף +.

במקרה זה, לאור היעדרו של הסכם בכתב, לאור התנהגות היבואן שלא שילם מעולם את הריבית, ולאור זאת שהעדים מטעם עמיל המכס (שהעידו כי סוכם שיהא זכאי לקבל ריבית) לא היו מעורבים בסיכומים מול היבואן אלא הסתמכו על כרטסת הנה"ח בלבד.

 

בתיק גלובל, משלח העניק אשראי ליבואן תמורת ריבית. בעל מניות מטעם היבואן חתם על ערבות להתחייבות היבואן להחזיר את האשראי שניתן. היבואן חדל מלשלם, והמשלח תבע את בעל המניות של היבואן.

במקרה זה, אף כי לא נחתם הסכם ריבית מפורט בין המשלח ליבואן, התקבלה עמדת המשלח בעניין זכאותו לקבל ריבית, מאחר ובעל המניות לא חלק על זכאות זו, והמחלוקת הייתה רק לגבי שיעורה. חרף היעדרו של הסכם בכתב, בית המשפט הסתמך על כרטסת הנהלת חשבונות של המשלח, על כרטיס חיובי ריבית, על  הצעת מחיר ועל שטר החוב שקבע את גובה הריבית, על מנת לקבוע את שיעורה. בנוסף, ציין בית המשפט כי היבואן שילם את הריבית לה טוען המשלח, עד להגשת התביעה ומכאן יש ללמוד כי זה היה הסיכום בין הצדדים.

 

מניתוח פסקי-הדין אפשר לומר כי בעיניו של בית המשפט, לא קיימת זכאות "אוטומטית" לנותן האשראי לקבל ריבית, ושני העקרונות אשר יכריעו שאלת זכאות לריבית הם כדלקמן:

 

1.     הסכם בכתב או ראיות אחרות בכתב בעניין הזכאות לריבית ובעניין שיעורה.

2.     התנהגות הצדדים בעניין הריבית בטרם ההגעה לבית המשפט.

 

ומספר עצות פרקטיות לנותן האשראי:

 

מומלץ, בטרם מתן האשראי, להקפיד להחתים את הלקוח על הסכמתו לשלם ריבית ולקבוע בהסכם גם את שיעורה ואת מועד תשלומה, על מנת למנוע כל פתחון פה בעניין הסיכום בין הצדדים. נציין, כי הסכם כזה הוא בדרך כלל הסכם קצר ופשוט והוא אף מקובל ונהוג בענף.

בהתחשבנות השוטפת, מומלץ, בעת שליחת דרישות תשלום ללקוחו, לפרט את סעיף הריבית ואת שיעורה, בנפרד מחיובים אחרים. ככל שדרישות הריבית לא נענות, מומלץ לנותן האשראי להפסיק את מתן האשראי, ולכל הפחות לציין בכתב בפני לקוחו כי לא ישלים עם מצב כזה וכי הוא דורש את תשלום הריביות כפי שסוכם, ובמקרה הצורך, בכוונתו לפנות לבית המשפט בנושא, וכל זאת על מנת שלא להצטייר כמי ש"ויתר" על הריבית.

 

ת.א. 25800/05 אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ נ' מנטפילד (1983) בע"מ, מיום 13.10.10.

ת.א. 16115/05 ניולוג בע"מ נ' ש.ח.ף. שידרוג חומרים בע"מ, מיום 12.8.07.

ת.א. 70493/04 גלובל תובלה בינלאומית בע"מ נ' כרמון יוסף, מיום 25.11.08.