גיל נדל משרד עורכי דין

 

התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

גיל נדל עו"ד, רועי אזרד עו"ד

 

במאמר זה נבחן האם חברת דואר ישראל רשאית לנתב דואר EMS בינ"ל למרכז שילוחים מרוחק ואף לחייב את הנמען באגרה נוספת, רק כיוון שהנמען בחר להשתמש בשירות עמילות מכס אחר מזה המסופק על ידה.

חברת "דואר ישראל" פועלת תחת רשיון שהוענק לה על פי חוק הדואר, שעל פיו חברת הדואר רשאית להעניק אך ורק שירותים מסוימים המפורטים ברשיון הכללי שהוענק לה. דואר מהיר מסוג EMS, כמו גם שירות עמילות מכס הם שירותים שחברת הדואר רשאית להעניק ללקוחותיה על פי הוראות רשיונה.

כאשר יבואן מקבל סחורות באמצעות שירות EMS, הוא נזקק באופן מובנה גם לשירות עמילות מכס, וזאת על מנת לאפשר לו לשחרר ביעילות את הטובין שהגיעו באמצעות השילוח הבינלאומי. מטרת שירות עמילות המכס

היא לפשט את הליך השחרור מן המכס.

לפיכך, קיימת בעייתיות רבה בהחלטת חברת דואר ישראל שיוצרת חסם משמעותי בפני מי שמעוניין להשתמש בשירות עמילות מכס אחר מזה שדואר ישראל מציע (ובכך בדרך כלל גם לחסוך לא מעט כסף), ויש בה כדי לפגוע בתחרות בין נותני שירותי עמילות מכס.

בחוק הדואר קיים גם איסור התניית שירות בשירות. בפסיקה נקבע, כי הרציונל שעומד מאחורי איסור זה שיש בו סוג של התערבות בחופש ההתקשרות, הוא להגן על ציבור הלקוחות, נוכח הכוח הכלכלי העדיף המופעל על ידי בעל הרישיון.

ההתנייה איננה חייבת להיות דווקא בצורה של כפייה, להפך, בפסיקה שעסקה בהתניית שירות בשירות של תאגיד בנקאי נקבע כי "..הלחץ המופעל על-ידי הבנק אינו צריך לעלות כדי כפייה ... די בלחץ "עדין" בהרבה".  גם בענייננו, חברת הדואר אינה מתנה את השירות בצורת כפייה, אלא בדרך של אילוץ: היא אינה אוסרת על יבואנים לעשות שימוש בשירות עמילות מכס אחר, במקום זאת, היא יוצרת חסמים כלכליים משמעותיים, "חסמי מעבר", בפני היבואנים הפוגעים או משבשים את יכולתם לפנות לשירות עמילות מכס מתחרה ופוגעים בתחרות בין עמילי המכס.

מכל האמור לעיל נראה שחברת הדואר יוצרת התניית שירות בשירות  - בין שירות עמילות מכס לשירות EMS, כשהיא קובעת אגרה על נמען המבקש להשתמש בשירות עמילות מכס מתחרה, ושעה שהיא מעבירה את דברי הדואר של הנמען למרכז דואר מרכזי מרוחק, במקום לאזור מגוריו של הנמען.

זאת ועוד, שירות ה – EMS, הינו שירות ייחודי, במובן זה שהוא מוסדר גם בפאן רגולטורי בינלאומי. ישראל חברה ב EMS Cooperative, ארגון רגולטורי שהוא חלק מארגון הדואר הבינלאומי UPU. מטרתו להבטיח כי חבילות EMSיפעלו על פי סטנדרט אחיד של ביצועים ואיכות, EMS Cooperativeרשאי לשלול את חברותו של חבר בארגון, בהתאם להוראות סעיף 5.2 לחוקת הארגון.

באמנת הארגון, מוגדר שירות ה EMSכשירות תחרותי (price-comparative service)שאמור לספק שירות אמין בזמן מדויק לנמען (time-certain delivery), וזאת, באמצעי בקרה ממוחשבים לניתור דברי דואר.

לפיכך, החלטת חברת דואר ישראל בעניין המעבירה את דברי הדואר למקום מרכזי – מרוקנת את הגדרת שירות הדואר כשירות אמין בזמן, "time-certain delivery". החלטת חברת הדואר גם אינה עולה בקנה אחד עם הגדרת השירות כשירות תחרותי (("price-comparative"כאשר היא קובעת עמלת מעבר לשירות עמילות מכס מתחרה, הפוגם באיכותו ובמהותו של שירות ה – EMSכשירות אמין בזמן.

אין לשכוח גם שסעיף 29 לרשיון חברת הדואר אוסר עליה לפגוע בתחרות במתן שירותיה, ובכלל זה שירות ה – EMSושירות עמילות המכס. על פי הוראות סעיף 5ב(א) לחוק הדואר, שר התקשורת רשאי, לשם הגברת התחרות בתחום שירותי הדואר, לקבוע כי בעל רישיון כללי חייב לתת לבעל רישיון אחר שירותים המבוססים על התשתיות של בעל הרישיון הכללי, לרבות גישה למרכזי חלוקה או לתאי חלוקה.

בעבר, שר התקשורת אסר על חברת דואר ישראל לכפות שירות עמילות מכס, וכי אסור לחברת הדואר לגבות עמלה כלשהי מיבואנים המעוניינים לשחרר את פריטי הדואר שלא באמצעות חברת הדואר.

בעקבות רגרסיה שחלה בעניין זה, פנה משרדנו, המייצג את לשכת סוכני המכס בתל אביב, לשר התקשורת על מנת לבדוק התנהלות בלתי תחרותית לכאורה של חברת דואר ישראל בקביעת התניות הפוגעות בתחרות בין שירותי עמילות מכס.