גיל נדל משרד עורכי דין

 

משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח

עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

לאחרונה, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות הדן באחריותם של משלח בינלאומי וסוכן מכס

במקרה של עיכוב סחורה בנמל בשל טיפול לקוי מול מכון התקנים.

היבואן טען כי חל עיכוב בשחרור המשלוח שנבע מרשלנות של משלח בינלאומי וסוכן מכס בטיפול מול מכון התקנים,

אך בית המשפט קבע כי שני הגורמים פעלו כהלכה כבעלי מקצוע סבירים ודחה את התביעה.

תיאור המקרה וטענות הצדדים:

מדובר ביבואן אשר שכר שירותי משלח בינלאומי לצורך ייבוא מכולה מסין. המכולה הגיעה לישראל, אך עוכבה בנמל

ועברה לאחסון בשל עיכוב בטיפול מול מכון התקנים. לטענת היבואן, הסחורה הועברה לאחסון ללא ידיעתו והסכמתו

ועיכוב זה גרם לו לנזקים הכוללים דמי אחסון, נזק בטובין והוצאות נוספות בסך כולל של 00,111 ש"ח ועל כך הגיש

היבואן תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. היבואן הוסיף וטען כי אין לו ניסיון ביבוא מכולות.

לטענת המשלח, על פי תנאי ההסכם בין היבואן לבינו, עם הגעת המכולה לישראל למעשה תמה התחייבותו של

המשלח, ולצורך המשך הטיפול בשחרור המכולה מהנמל, שכר המשלח את שירותיו של סוכן מכס. על מנת שסוכן

המכס יוכל לפעול לשחרור המכולה, נשלח ליבואן ייפוי כוח המייפה את כוחו את סוכן המכס לפעול בשם היבואן מול

מכון התקנים, בשל בעיה הקשורה בסימון המשלוח.

לטענת המשלח, ייפוי הכוח נשלח ליבואן, אך למרות ניסיונות חוזרים ונשנים של המשלח וסוכן המכס, לא הצליחו

השניים ליצור קשר עם היבואן, מה שיצר, לטענת המשלח, עיכוב בטיפול מול מכון התקנים, שכן לצורך טיפול זה

נדרש סוכן המכס להעביר ייפוי כוח מטעם היבואן.

גם לאחר קבלת אישורו של היבואן, בשל תקופת החגים אשר חלה באותו זמן ועיכוב נוסף שהתעורר במהלך בדיקת

מכון התקנים, המכולה נותרה באחסון ולא שוחררה.

לטענת המשלח, היבואן עודכן בכל הזמן בהשלכות הנגרמות עקב עיכוב בשחרור המכולה ואף נמסר לו אודות אחסון

המכולה.

פסק הדין:

בית המשפט דחה את תביעת היבואן וקבע כי לא הוכח בפניו כי המשלח וסוכן המכס פעלו בצורה שאינה סבירה, כמו

כן, בית המשפט קבע כי אמנם החשבון שנמסר ליבואן היה בסכום גבוה אך ביחס לתנאי ההצעה שניתנו לו על ידי

המשלח, לא נמצאו חריגות.

ביחס לדמי האחסון, קבע בית המשפט שאין לייחס למשלח אחריות לכך, מקום בו העיכוב נבע באי העברת ייפוי הכוח

על ידי היבואן ובדיקה חוזרת של מכון התקנים, כמו כן, בית המשפט התחשב גם בכך שהמשלח וסוכן המכס פעלו

לקידום שחרור המכולה מהנמל.

בנסיבות העניין, נמנע בית המשפט מלפסוק הוצאות משפט לחובת היבואן, חרף דחיית תביעתו.

]ת.ק. )שלום רחובות( 01000-01-01 , פסק-דין מיום 11.5.02 , השופט גרובס[

מסקנות:

פסק-דין זה עשוי ללמד כי גם יבואן חדש שאינו מבין בתחום היבוא ונעזר בבעלי מקצוע, אינו יכול לטמון את ראשו

בחול ולהסתמך בצורה עיוורת על בעלי המקצוע, מבלי להיות מעורב בתהליך.

כאשר שוכר יבואן את שירותיו של סוכן מכס ו/או משלח בינלאומי, ועל מנת שיימנעו כשלים כגון אלו המתוארים

בפסק הדין, חייב היבואן לבדוק ולהיות בקשר רציף עימם, ולו כדי לוודא שהליך הייבוא והשחרור נעשה באופן חלק

ובכך למנוע מצב בו הוא ייאלץ לחוב בתשלומים שלא באשמתו.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל