גיל נדל משרד עורכי דין

 

מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 
עו"ד גיל נדל
 
פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב שניתן לאחרונה (ת.א. 047351/05, יתיר נ' אם. אס. ליין) קבע את מה שנראה מובן מאליו: אם סוכן מכס מוסר צ'ק פתוח למשלח בינלאומי / סוכן אניה עבור הוצאות הובלה ושחרור של משלוח מסוים, ניתן להשתמש בצ'ק זה אך לאותה מטרה (שחרור אותו משלוח מסוים) ולא למטרה אחרת (גביה של חובות אחרים).
 
הבעיה נמצאת לא במישור העקרוני כי אם במישור ההוכחתי: כיצד סוכן המכס יוכל להוכיח שאכן אותו צ'ק פתוח יועד לתשלום הוצאות ההובלה והשחרור של המשלוח הספציפי, ולא לתשלום חובות נוספים שיש ליבואן כלפי המשלח / סוכן האוניה (או לתשלום חובות נוספים שיש לסוכן המכס כלפי המשלח)? שהרי תמיד יטען הצד השני – ידעת גם ידעת, והסכמת גם הסכמת, שהצ'ק הפתוח יכלול את הכל.
 
אמנם, בית המשפט קבע כי באותו מקרה המשלח לא הצליח להוכיח כי היתה הזכות לחייב את סוכן המכס בגין חוב אחר, אולם אם כפות המאזנים יהיה שקולים, דווקא המשלח הבינלאומי עשוי לזכות, שכן חובת ההוכחה היא על התובע, וכאשר הסכום כבר נגבה על ידי המשלח, מי שתובע הוא סוכן המכס, ועליו חובת ההוכחה.
 
מכאן ברור, שיש צורך במסמך שיקבע באופן ברור כי הצ'ק הפתוח מיועד למטרה ספציפית ולא לתשלומים אחרים. הצעה אחת, ששוררת בפרקטיקה, היא שסוכן המכס ימסור מכתב למשלח הבינלאומי ובו כי מסירת הצ'ק הפתוח נעשית אך רק לצורך פדיון פקודת מסירה למטען, וכי הסכום שניתן למלא בצ'ק הוא אך ורק זה הנדרש לצורך פדיון פקודת המסירה למטען הספציפי שלשמו ניתנה הצ'ק.
 
אלא שפתרון זה עלול להתגלות בפועל כבעייתי. אם מדובר במכתב הכולל את הפרטים הספציפיים של אותו משלוח, הרי שהמכתב הנלווה עלול "להיפרד" מהצ'ק, ושוב יעמוד הצ'ק לבדו ויהיה צריך לדון מחדש לאילו מטרות הוא ניתן. אם מדובר במכתב כללי שיימסר למשלח הבינלאומי מראש ושיכסה את כל הצ'קים שינתנו בעתיד, הרי שבמכתב כללי כזה, מעצם טבעו, לא ניתן יהיה לציין משלוחים ספציפיים, וממילא לא ניתן יהיה לקשור את הכתב ואת הצ'ק לאותו משלוח.
 
נוכל להציע פתרון אחר שימנע ביצוע של הפרדה בין הצ'ק לבין המטרה הספציפית שלשמה הוא ניתן. יתכן והדבר לא ידוע, אולם ניתן לציין על גבי הצ'ק את עיסקת היסוד שלגביה ניתן הצ'ק. ולא סתם ניתן לעשות דבר זה, אלא אף מומלץ! כך כותב פרופ' לרנר, אחד המומחים לדיני שטרות:  "מומלץ אפוא שכותבי שטרות יאמצו את ההיתר של הפקודה (=פקודת השטרות), ויתייחסו בגופו של השטר לעיסקה שבמסגרתה המשך השטר " (דיני שטרות, עמ' 142).
 
בהתאם, ניתן לכתוב על גבי הצ'ק הפתוח משפט בנוסח כגון - הצ'ק נועד לתשלום עלויות שחרור המטען שבשטר מטען מס'  _________ של חברת _____. ניתן גם לכתוב אילו עלויות יכסה הצ'ק: פקודת מסירה, הובלה וכו'.
<o:p

 

לראש העמוד