גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 
עו"ד גיל נדל
 
לאחרונה (10.6.08) ניתן על ידי בית המשפט השלום בתל אביב פסק דין בתביעה שהגישה כלל חברה לביטוח בע"מ נגד ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ לתשלום דמי ביטוח.
 
באותו עניין דובר בפוליסת ביטוח אשראי הבאה להגן על המבוטח מפני הסיכון הגלום במתן אשראי ללקוחות (דהיינו, שלקוח שקיבל אשראי לא יפרע את החוב). חברת כלל טענה כי ג'קי ליין לוגיסטיקה חייבת לה מספר פרמיות חודשיות בגין אותה פוליסת ביטוח, וכן תשלומים עבור בדיקת תיקי לקוחות (הליך המבוצע על ידי חברת הביטוח הבודקת את לקוחות החברה המבוטחת בטרם תסכים המבטחת לבטח את האשראי).
 
ג'קי ליין לוגיסטיקה טענה, בין היתר, כי לא נכרת הסכם ביטוח בין חברת כלל לבינה, שכן מי שחתם על ההסכם מצד ג'קי ליין לוגיסטיקה היא חברת האחות שלה, העוסקת בשילוח – ג'קי ביטון ליין בע"מ. בית המשפט דחה טענה זאת, שכן התברר לו, מחומר הראיות, כי מי שהתכוונה להתקשר בחוזה הביטוח הייתה חברת ג'קי ליין לוגיסטיקה (העוסקת בעמילות מכס) ולא חברת השילוח. כך למשל, מצא בית המשפט כי הצעת הביטוח כוונה לחברת העמילות ולא לחברת השילוח, וכי המשא ומתן נוהל עם נציגי חברת העמילות ולא עם נציגי חברת השילוח, ואף בעלי חברת העמילות הודה כי ההסכם נועד לשם ביצוע ביטוח לעסקי העמילות. עוד מצא בית המשפט כי אופן ביצוע ההסכם לאחר כריתתו מעיד שחברת העמילות הייתה צד להסכם, שכן חברת העמילות היא שהעבירה את רשימת הלקוחות למבטחת ולא חברת השילוח.
 
את העובדה שההסכם נחתם בחותמת חברת השילוח פירש בית המשפט כשגגה מצידה של חברת העמילות, ושגגה זאת, כך ציין, אינה גורעת מתוקפו של ההסכם. בית המשפט עמד על כך שדרישת החתימה הינה דרישה ראייתית בלבד, ואינה דרישה מהותית, ועל כן, כאשר קיימות אינדיקציות ברורות לכך שחברת העמילות היא זו אשר גמרה לדעתה להתקשר בהסכם, הרי שאין בצירוף חתימתה של חברת השילוח כדי לגרוע מכך, מה גם שאין חובה שהחוזה ייעשה דווקא בכתב.
 
טענה נוספת של הנתבעת כי מדובר במשא ומתן שלא הבשיל לכדי הסכם מחייב נדחתה גם היא, שכן הנתבעת חתמה על נוסח הצעה לביטוח המציין "אנו מסכימים לתנאים דלעיל ומבקשים להוציא לנו פוליסה בהתאם", וחזקה על מי שחותם על נוסח כזה, שסיים את שלב המשא ומתן וביקש להתקשר בחוזה מחייב, קבע בית המשפט.
 
אמנם בית המשפט דחה את רוב טענות הנתבעת, אך יחד עם זאת, קיבל בית המשפט את טענתה של הנתבעת בדבר המועד שבו נכנס לתוקף ביטולו של ההסכם. בית המשפט קבע, על סמך נסיבות העניין, בהתאם לחוק חוזה הביטוח, כי מדובר בחוזה שנכרת לתקופה בלתי מוגדרת, שיתבטל בחלוף חמישה עשר יום מעת הודעת הביטול.
 
בהתאם לכך חייב בית המשפט את הנתבעת לשלם לחברת הביטוח את הפרמיות המגיעות לה עד למועד הביטול, וכן תשלום עבור בדיקת לקוחות שעברו חיתום במועד שהפוליסה הייתה בתוקף.
 
ת.א (ת"א) 21086/06, פס"ד מיום 10.6.08, לא צוינו שמות ב"כ הצדדים.