גיל נדל משרד עורכי דין

 

ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 
עו"ד גיל נדל
 
כידוע, סכסוכים עיסקיים רבים נובעים מכך שלא גובש הסכם בכתב בין הצדדים, וכולם מתווכחים עם כולם על השאלה מה סוכם. אלא שלעיתים, גם כאשר קיים הסכם כתוב וחתום בין הצדדים, מנסה לעיתים אחד הצדדים, בצדק או שלא בצדק, שלא למלא את חיובו. אחת הטענות ה"קלאסיות" של הסרבן תהיה: "לא אני חתמתי על המסמך". האם טענה כזאת תתקבל?
 
פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית משפט השלום בירושלים דן במקרה כזה. מדובר בסוכן מכס שנתן ליבואנית שירותי עמילות מכס, מתן אשראים ומימון, שירותי אחסנת סחורות, והובלה ושילוח בינלאומי. סוכן המכס דאג להחתים את היבואנית על הסכם, וגם החתים את מנהליה על ערבות אישית. היבואנית סירבה לשלם לסוכן המכס את התשלומים המגיעים לו, בצירוף הריבית שנקבעה בהסכם, וסוכן המכס נאלץ להגיש תביעה לבית המשפט לקבלת הכספים.
 
בין שאר טענותיה, טענה היבואנית כי ההסכם לא נחתם על ידה ולא על ידי המוסמכים מטעמה, וכי לא סופק מספר החתימות הדרוש על גבי ההסכם, וכי החותמת על ההסכם אינו החותמת שלה.
 
בית המשפט דחה את הטענות של היבואנית:
 
אשר לטענה כאילו אין מדובר בחותמת היבואנית, קבע בית המשפט קבע כי לא הובאה שום ראיה שהחותמת מזוייפת, ולכן אינו יכול לקבל טענה זאת.
 
אשר לענין ההרכב המחייב של החתימות, אמנם בית המשפט קיבל את עמדת היבואנית כי במועדים הרלבנטיים היה צורך בחותמת + שתי חתימות, ואולם בית המשפט מצא כי אחד המנהלים נהג לעיתים לחתום לבדו בצירוף חותמת החברה, וללא חתימה של מנהל נוסף.
 
בית המשפט כי נתן דגש משמעותי על העובדה שלסוכן המכס היו קשרים עסקיים טובים עם היבואנית, והכל התנהל באופן תקין במשך תקופה של כשלוש שנים. ועל כן, ובצירוף העובדה שאחד המנהלים נהג לחתום לבדו  בצירוף חותמת החברה, קבע בית המשפט כי סוכן המכס סבר בתום לב שהכל תקין גם בעת החתימה על ההסכם ועל הערבות האישית.
 
ועוד  הוסיף וקבע בית המשפט כי גם אם היתה חריגה כלשהי מסמכות או העדר הרשאה בכך שההסכם נחתם בחתימה אחת בלבד – הרי שסוכן המכס לא ידע על כך, ובנסיבות הענין לא היה עליו  לדעת על החריגה.
 
חשוב לסייג את מסקנת פסק הדין לנסיבות המקרה. ניתן לתאר מצב הפוך שבו היה על הצד שטוען לאכיפת ההסכם לדעת שההסכם לא נחתם כהלכה, ואולם כאשר צדדים עובדים במשותף תקופה ארוכה, על בסיס מצגים מסויימים, לא יוכל אחד הצדדים, בדיעבד, ברצותו להתנגד לחיוב כספי, לטעון לפתע לקיומו של מצב אחר.

לראש העמוד