גיל נדל משרד עורכי דין

 

יבוא ויצוא-ומה שביניהם

עלון משפטי בענייני סחר בינלאומי

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

לעלון הרבעוני המודפס לחץ כאן

גליון מספר 15 - מרץ-אפריל 2006
*חקיקה: תובענות ייצוגיות נגד רשות המכס
*מכס / מס קניה:פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
*מכס / מס קניה:התשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
*מסי יבוא: השבת מס ששולם ביתר - הוכחת אי גלגול המס על הקונים
*מס קניה: החזר מס קניה במקרה של חוב אבוד
*דיני עבודה: תשלום דמי חגים לעובדים

גליון מספר 14 - ינואר-פברואר 2006
*סחר בינלאומי: על ביטחון ויציבות וסחר בינלאומי – מסע בעקבות החקיקה והפסיקה במדינת ישראל
*סוכני מכס:אחריות מקצועית – היבואן דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
*מסי יבוא:השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
*שילוח בינלאומי: על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
*הובלה ושילוח בינלאומי: חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
*הובלה ימית: לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
*מכר טובין בינלאומי: יש לתעד התקשרות מחודשת

גליון מספר 13 - דצמבר 2005
*מכס: סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
*מס קניה: סיווג אימובילייזר ומרכיבים למערכת אזעקה
*מכס: ערכות (קיטים) – האם מקור הטובין ייקבע לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר?
*הובלה: זכות עיכבון של סוכן אוניה
*הובלה: תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב

גליון מספר 12 - אוקטובר-נובמבר 2005
*מכס: תשלום מכס אגב מחאה.
*חוק מסים עקיפים: על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים.
*אחסנה: מחסן רשוי חויב לפצות יבואן בשל אי מסירת הודעה על מכירת הטובין כסב"ן.
*אחסנה: העברת נטל ההוכחה - סוגיה משפטית שכל מי שעוסק במטענים צריך להכיר.

גליון מספר 11 - ספטמבר 2005
תקינה – גליון מיוחד:
* הרפורמה בבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים
* תיקון חדש לחוק התקנים: לתשומת לב מנהלי חברות – הוחמרה הענישה בחוק התקנים
* בית המשפט העליון קובע: מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי הבודק טובין מיובאים לצורכי התאמה לתקן
* בית המשפט העליון דחה עתירה של יבואן כנגד תקן הכרזה על רשמיות תקן

גליון מספר 10 - אוגוסט 2005
*מכס/מס קניה/חוק מסים עקיפים: קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס.
*היטלי סחר: צימוקים או דומדמניות – פסק דין שלישי (!) בשאלת הפירות המיובאים
*מכס: בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
*הובלה ימית: העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים


גיליון מספר 9 - אפריל 2005
*מכס/מס קניה/חוק מסים עקיפים: פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום.
*חוקיות היבוא: מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט.
*סוכני מכס/פקידים רשויים: ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי.
*הובלה ימית: תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון.
*הובלה ימית / שילוח בינלאומי: האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה? *משפט מינהלי: האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
*דיני נזיקין: גרימת נזק ראייתי, או - מה קורה כאשר הנתבע איבד, ברשלנותו, מסמך שיכול להיות לעזר לתובע ?

גליון מספר 8 - נובמבר 2004
*חוקיות היבוא: כופר כסף בגין הפרת הוראות חוקיות היבוא - הגיע הזמן לשינוי!
*מכס ומס קניה: פרשנות סעיף 150 לפקודת המכס - לטובת היבואן.
*חוק מסים עקיפים: כיצד יוכל היבואן להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים?
*כיצד ניתן לקבל פטור מתשלום מכס/מס קניה ששולמו בחסר?(חלק שלישי בסדרת המאמרים: קיבלתם דרישה לתשלום רטרואקטיבי - מה עושים?)
*הובלה ימית/שילוח בינלאומי:משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האוויר.
*מיסוי בינלאומי: חברה נשלטת זרה - סקירה תמציתית

גליון מספר 7 - ספטמבר 2004
*על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
*סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק שנגרם במהלך ההובלה
*ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
*תביעות נזיקין נגד המדינה (!), *גם לרשויות יש חובות כלפיכם!
*קיבלתם דרישה לתשלום רטרואקטיבי - מה עושים? מדריך לעוסק הנבוך חלק שני

גליון מספר 6 - מרץ 2004
*מי ישלם עבור השהיית מכולות?
*כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה?
*מה תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען? *זכות עיכבון במטען של יבואן שנקלע לקשיים
*חובת מתן הודעה מוקדמת ביבוא מזון לארה"ב
*קיבלתם דרישה לתשלום רטרואקטיבי - מה עושים? מדיך לעוסק הנבוך (חלק ראשון)

גליון מספר 5 - ינואר 2004
*פיצויים בגין השביתה במשק - עדכון
*על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי - פסק דין חדש של בית המשפט העליון
*הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
*יצוא מהשטחים לקהילייה האירופית
*חיטוי וסימון אריזות

גליון מספר 4 - ספטמבר 2003
*פיצויים בגין נזקי השביתה במשק

גליון מספר 3 - אוגוסט 2003
*השבתו של מס ששולם ביתר
*מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס

גיליון מספר 2 - יולי 2003
*אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?, *אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד, *תשלום מס קניה על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר.
*הזכות לקבל מידע המוחזק בידי הרשויות - חלק ראשון, *האם המוביל רשאי לעכב/לקזז טובין וכספים בגין חוב כספי?, *פיצויים בגין נזקי השביתה במשק, *אחריות למוצרים פגומים - חקיקה ופסיקה אמריקאית וישראלית, *שיווק והפצה של חומרים מסוכנים בקהילייה האירופית

גליון מספר 1 - אפריל 2003
*סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
*מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי, וגם - האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה?
*מכירת סב"ן - האם רשות המכס צריכה להודיע ליבואן על מכירת הטובין כסב"ן?
*סיווגן של במות הרמה של חברת חשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?