גיל נדל משרד עורכי דין

 

הממונה על התקינה: נפתח "מרשם היבואנים"

 
עוד בנושא
מחיקת הערת יבואן מפר אמון? לא בבית משפט השלום
תיקון החקיקה הצפוי בנושא תקינה
המחוזי מאשר: תוטל סנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
בית המשפט: לא נפלה הטעייה בסימון אחוז עגבניות בתרכיז עגבניות
עוד בנושא
עדכון בענייני תקנים: הרחבת הקריטריונים לכניסה למצב של "יבואן מפר אמון"
עיקרי החלטת הממשלה בעניין הפחתת חסמי יבוא בתחום התקנים – צעד חשוב בכיוון הנכון
חוק חדש להסדרת יבוא ציוד רפואי
סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"
סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"
יבוא טלפונים סלולריים – פיקוח בדיעבד ולא מראש
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד עומר וגנר

 

בשנים האחרונות, בוצעו מספר שינויים בפעילות של מכון התקנים הישראלי, הנוגעת לפיקוח על טובין מיובאים. שינויים אלה בוצעו בין היתר על מנת להקל בביורוקרטיה המוטלת על יבואנים, ולהביא להפחתת יוקר המחיה.

 

 

למשל, על פי פרסום שבוצע לאחרונה, החל מתאריך 1.7.18 עומדת מדינת ישראל לאמץ תקנים בינלאומיים כלשונם ללא ביצוע התאמות ייחודיות כלשהן למדינת ישראל, למעט חריגים של בטיחות, בריאות הציבור או הגנה על הסביבה. מטרתו של מהלך זה הוא ניסיון להביא להתאמה בין התקנים בחו"ל לבין התקנים בישראל, שכן בעבר נתקלו יבואנים לא אחת בבעיה ולפיה המוצרים שלהם עומדים בתקינה בחו"ל אך אינם עומדים בתקינה בישראל.

 

מהלך נוסף להקלה הגיע מן הכיוון של ביצוע בדיקות מעבדה. בעבר, נדרשו יבואנים לעמוד בבדיקות של מכון התקנים לצורך הוכחת עמידת הטובין המיובאים בתקן הרלוונטי, ואילו לפי שינוי שבוצע בשנים האחרונות, רשאי מכון התקנים להכיר בתוצאות בדיקות של מעבדות נוספות בישראל או מעבדות מאושרות בחו"ל, ובכך לייתר את הצורך לבצע בדיקות נוספות בישראל, העלולות להביא לעיכובים או למחלוקות.  

 

שינוי נוסף עומד להתבצע לגבי אופן רישום יבואנים. בהתאם לתיקון שבוצע בסעיף 2ג לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, החל מתאריך 1.4.18, ינהל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מרשם יבואנים, שיתייחס ליבואנים אשר מעוניינים לייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי.

לאחרונה, פרסם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודעה אודות פתיחת "מרשם היבואנים", והזמין את כל היבואנים המייבאים טובין שעליהם חל תקן רשמי, להירשם במרשם לפני תאריך 1.4.18.

 

לשם מה נדרש המרשם?

 

כאמור, בשל התיקון לחוק, החל מתאריך 1.4.18, יבואן המעוניין לייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי, יהא רשאי למלא טופס בקשה לייבא טובין אלה, רק אם יהיה רשום במרשם. יבואן שלא יהיה רשום במרשם, לא יוכל להגיש בקשה עד להסדרת הרישום. במילים אחרות, יבואן שלא יהיה רשום במרשם, לא יוכל לייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי.

 

מהי פרוצדורת ההצטרפות למרשם?

 

לצורך הרישום, היבואן נדרש להזין במרשם פרטים אודות שמו, פרטי התקשרות עימו, פרטי התאגיד, פרטי בעלי השליטה, וכן הצהרה כי לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירות מסוימות שנמנו בחוק העונשין, כגון מתן עדות שקר, שוחד, גניבה, קבלת דבר במרמה, זיופים או  סחיטה באיומים.

עוד צוין, כי אם היבואן הורשע בעבר באחת מן העבירות שנמנו או שהוגש נגדו כתב אישום, עליו להגיש בקשה לממונה על התקינה ולבקש לאשר את רישומו על אף עברו.

לאחר סיום הרישום, והחל מתאריך 1.4.18, יבואן הרשום במרשם יוכל להגיש בקשה לבדיקת משלוח במערכת מסלול (המערכת הממוחשבת) ואין צורך בקבלת אישור כלשהו.

 

האם ניתן להסיר יבואן מהמרשם?

 

מטבע הדברים, נשמרה סמכותו של הממונה על התקינה להסיר יבואן מהרישום או להתלות את רישומו, ובמקרה כזה על הממונה על התקינה ליידע את היבואן בעניין. סנקציות כאלה הינן אפשריות במקרה שבו הרישום בוצע על בסיס מידע כוזב, או כאשר היבואן הפר הוראות של דיני היבוא, או כאשר הממונה על התקינה השתכנע כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלומו, בריאותו או בטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה.

 

כיצד מתייחס המרשם ליבואנים "מפרי אמון"?

 

יבואנים אשר היו מצויים בסטטוס של "יבואן מפר אמון" וטרם הסדירו את הנושא טרם הרישום במרשם היבואנים, יישמרו תחת סטטוס של יבואני מפרי אמון גם במרשם, אך הממונה על התקינה ממליץ להם לבדוק האם הם עומדים בקריטריונים להסרה מסטטוס זה (כגון היסטוריה נקייה של משלוחים לתקופה מסוימת, החלפת בעלות בנסיבות מסוימות), ובמידה וכן- מומלץ לבצע הסרת סטטוס עוד טרם הרישום במרשם היבואנים.

 

כיצד ניתן לייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי, לאחר ההצטרפות למרשם?

 

על פי סעיף 2ה לפקודת היבוא והייצוא, אשר ייכנס לתוקף בתאריך 1.4.18, לאחר הרישום במרשם, יידרש יבואן המעוניין לייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי, להגיש בקשה ולצרף לה אישור בדיקת מעבדה, או הצהרה, והכל על פי הוראות החוק.

 

 

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.