גיל נדל משרד עורכי דין

 

 

 

צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
04/09/06

חוק כלי היריה, תש"ט-1949
04/09/06

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
04/09/06

תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
04/09/06

תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
27/10/06

תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
05/09/06

חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
05/09/06

תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
05/09/06

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
05/09/06

תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
05/09/06