גיל נדל משרד עורכי דין

 

 

 

תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
07/09/06

תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
07/09/06

תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
07/09/06

תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
07/09/06

צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
12/09/06

חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
07/09/06

חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
07/09/06

פקודת הטבק [נוסח חדש]
07/09/06

תקנות הטבק, תש"ם–1979
07/09/06

פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
07/09/06