גיל נדל משרד עורכי דין

 

 

 

תקנות המשקאות המשכרים
07/09/06

פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
07/09/06

תקנות הכהילים המפוגלים
07/09/06

תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
07/09/06

פקודת המלט
07/09/06

תקנות המלט, תשכ"ו–1966
07/09/06

חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
07/09/06

תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
07/09/06

פקודת המסים (גביה)
12/09/06

תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
12/09/06