גיל נדל משרד עורכי דין

 

 

 

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
12/09/06

חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
12/09/06

תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
12/09/06

חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
12/09/06

תקנות המכס (טיס)
12/09/06