גיל נדל משרד עורכי דין

 
בית המשפט גזר עבודות שירות וקנס על יבואן של מותג מזויף

איך מוכיחים תום לב ביבוא מוצר מזויף?

הקרב על דמות החתול המקפץ הוכרע לטובת Puma

בית המשפט: אין לאפשר לבעל סימן מסחר ליהנות מבלעדיות לגבי צבע מסוים

שתי ערבויות כתנאי לבירור תביעת קניין רוחני?- על החלטת בית המשפט בנושא תביעת נאוטיקה
18/03/13

בית המשפט: לא נפלה הטעייה בסימון אחוז עגבניות בתרכיז עגבניות
18/03/13

חברה זרה תפצה חברה ישראלית בגין גזל סוד מסחרי
23/01/13

עדכון פסיקה: ליצרן יש זכות להגביל יבוא חוזר של מוצריו לישראל
30/12/12

עדכוני פסיקה בנושא הגנת תום לב ביבוא מוצרים מפרים
30/12/12

בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
22/11/12