גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

בית המשפט: טענת אי התאמה בטובין לא תתקבל ללא הוכחה מספקת
15/12/09

עדכונים מבתי המשפט - בוררות בענייני סחר חוץ
08/11/09

יבואן! לא הודעת על ליקוי בטובין בזמן - לא תוכל לתבוע את היצואן
21/09/09

בית המשפט: הפנייה בשטר מטען לסעיף בוררות שבהסכם אחר - אינה מספקת
21/09/09

מי נחשב למורשה מטעם חברה זרה לצורך קבלת כתבי בי-דין?
12/07/09

עיכוב הליכים בבית המשפט לצורך קיום בוררות בינלאומית
12/07/09

היכן ניתן לתבוע ספק סיני שהפר חוזה? – חלק שני
01/08/08

דירקטיבה אירופית בענין מעמדו של הסוכן
19/05/08

כמה סיבות לכך שאין די בהכרת ה – INCOTERMS 2000
13/02/07

המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
24/08/06