גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית משפט השלום: מחיר הטוארג שיובא ביבוא אישי לא ייפסל

 
עוד בנושא
פטור ממס קניה לתעשייה
סיווג אימובילייזר ומרכיבים למערכת אזעקה
החזר מס קניה במקרה של חוב אבוד
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
עוד בנושא
האם מס הקניה שמוטל על סיגריות מיובאות, הוא חוקי?
בית המשפט העליון: רשות המכס לא התרשלה בסיווג סוללות לטלפונים
מאגר Pre-Rulingלהחלטות סיווג מכס – ויפה שעה אחת קודם (פברואר 2012)
האם יש להשיב מס קניה בגין "חוב אבוד"?
הקרב על מיסוי הבירה- נקודות למחשבה
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
על כניסתה לתוקף של הרפורמה במס קניה על כוהל
החל מינואר 5102 - נוהל חדש בעניין תעודת עוסק רשום במס קניה
בשורה ליבואני טרקטורי משא ורכבי שטח: הקלה בנטל מס קניה
טבק מיובא שעבר בישראל תהליך של עיבוד חייב במס קניה נוסף
בעקבות ערעור לעליון: יוחזר למחוזי דיון בנושא סיווג מכס ומס קניה
פטור ממס קניה לשסתומים לניפוח צמיגים- סגירת מעגל
האם ניתן להכיר בחובות אבודים לצורך החזר תשלומי מע"מ, בלו ומס קניה
בית המשפט: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קניה
בית המשפט המחוזי בי-ם: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קניה לטלפונים סלולריים
עוד בנושא
עו"ד גיל נדל
 
 
לאחרונה (9.4.08) דן בית משפט השלום בירושלים בתיק הקשור לערך עיסקה של רכב שיובא ביבוא אישי, וקיבל את מחיר העיסקה שהוצהר על ידי היבואן.
 
כידוע, ביום 1.1.07 נכנסו לתוקף תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006. על פי התקנות הללו, במקרים של יבוא לשימוש עצמי, יקבע ערך הטובין המיובאים (לרבות רכב מנועי), לצורך חישוב המסים, על פי ערך העיסקה. במלים אחרות, המחיר ששולם בפועל למוכר ישמש כבסיס לקביעת הערך, ולא מחירונים כאלו או אחרים. זאת, בשונה מהמצב הקודם שבו קיבלה רשות המכס את מחיר הקניה שהוצהר על ידי מייבא הטובין רק כאשר הפער בינו לבין המחירון שבידי המכס לא עלה על עשרה אחוזים.
 
בהודעה לעיתונות שנמסרה על ידי רשות המסים בסמוך לכניסתם לתוקף של התקנות נמסר כי "שר האוצר ציין בסיפוק כי מעתה אזרחים שיירצו לייבא בעצמם את רכבם בעלות נמוכה יוכלו לעשות זאת ללא חשש, ויידעו כי ערך המס יחושב על פי סכום הקנייה ולא על פי פרמטרים גבוהים כפי שהיה נהוג בעבר".
 
בתיק שנדון לאחרונה על ידי בית משפט השלום בירושלים (ת.א. 9730/07, פס"ד מיום 9.4.08) דחה בית המשפט את עמדת רשות המכס שביקשה לפסול את המחיר שהוצהר על ידי היבואן שייבא רכב מסןג פולקסווגן טוארג מודל 2006, ולהסתמך, במקום זאת, על ערכם של טובין זהים או דומים, או על פי חלופות אחרות הקבועות בחוק. בית המשפט קבע כי: "החשבונית שצורפה על ידי התובע נראית על פניה תקינה, וגם מטופס הצהרת ערך ביבוא אישי (נספח א' 2 לכתב ההגנה), אותו מילא התובע ביום 13.3.07, אינו עולה חשד לקשר בלתי תקין בין התובע לבין המוכר..., אשר עלול להצביע על כך שערך העסקה המוצהר איננו אמיתי".
 
פסק הדין מיישם את העמדה כי רשות המכס אינה רשאית לפסול את מחיר העיסקה בהעדר תשתית עובדתית מתאימה. ראו לענין זה ברשימה נוספת ("אל תגעו לי במחיר") בגליון זה.