גיל נדל משרד עורכי דין

 

בשורה ליבואני טרקטורי משא ורכבי שטח: הקלה בנטל מס קניה

עוד בנושא
פטור ממס קניה לתעשייה
סיווג אימובילייזר ומרכיבים למערכת אזעקה
החזר מס קניה במקרה של חוב אבוד
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
עוד בנושא
פטור ממס קניה על אביזרי נכים לרכב - ריענון והבהרה
האם מס הקניה שמוטל על סיגריות מיובאות, הוא חוקי?
בית המשפט העליון: רשות המכס לא התרשלה בסיווג סוללות לטלפונים
מאגר Pre-Rulingלהחלטות סיווג מכס – ויפה שעה אחת קודם (פברואר 2012)
האם יש להשיב מס קניה בגין "חוב אבוד"?
הקרב על מיסוי הבירה- נקודות למחשבה
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
על כניסתה לתוקף של הרפורמה במס קניה על כוהל
החל מינואר 5102 - נוהל חדש בעניין תעודת עוסק רשום במס קניה
טבק מיובא שעבר בישראל תהליך של עיבוד חייב במס קניה נוסף
בעקבות ערעור לעליון: יוחזר למחוזי דיון בנושא סיווג מכס ומס קניה
פטור ממס קניה לשסתומים לניפוח צמיגים- סגירת מעגל
האם ניתן להכיר בחובות אבודים לצורך החזר תשלומי מע"מ, בלו ומס קניה
בית המשפט: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קניה
בית המשפט המחוזי בי-ם: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קניה לטלפונים סלולריים
עוד בנושא

 

 
עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

 

לאחרונה, בתאריך 22.1.14, פורסם תיקון חשוב לצו תעריף המכס בנושא הטלת מס קניה על טרקטורי משא ורכבי שטח.

 

התיקון בא להקל על חייהם של יבואני טרקטורי משא, היות והוא בא לקבוע מס קניה מופחת לגבי העתיד וכן מס קניה מופחת לתקופת הביניים (חצי השנה האחרונה).

 

במסגרת התיקון, יבוטלו פרטי המכס שהתייחסו לטרקטור משא במסגרת פרט 87.03 (כלי רכב להובלת נוסעים), ויתווספו פרטי מכס חדשים לטרקטור משא במסגרת פרט 87.04 (כלי רכב להובלת טובין).

 

פרטי המכס החדשים יתייחסו לטרקטור משא המונע במנוע דיזל (פרט 87.04-2130) שיהיה חייב במס קניה מופחת של 12% וטרקטור משא המונע במנוע בנזין (פרט 87.04-3140), שיהיה חייב במס קניה מופחת של 30%. סיווג כלי רכב בפרטי מכס אלה ותשלום המיסים בשיעורים אלה יהיה רק כלפי יבוא עתידי, מהיום ואילך.

 

יחד עם זאת, על מנת להקל על חייהם של יבואנים טרקטורים משא, התיקון ייכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי החל מ-1 ביוני 2013, ובתקופת הביניים שבין 1 ביוני 2013 ועד 22 בינואר 2014, יהיו טרקטורי המשא משני הסוגים חייבים 12% ו-30%, בהתאם לשיעורי המס שיוטלו רק כלפי יבוא עתידי.

 

כמו כן, התיקון קובע כי על מנת לסווג כלי רכב בטרקטור משא עליו לעמוד בפרמטרים המהותיים כדי להיחשב כטרקטור משא (נע על 4 גלגלים, משקלו עד 1.5 טון, בעל משטח הטענה המיועד לגרירה והובלה, וכו'), למעט רישומו בידי משרד התחבורה ככזה.

 

באשר לרכבי שטח, שחייבים במס קניה מופחת של 50%, הוחלט להרחיב את הגדרתם כך שתתייחס לכלי רכב בעלי נפח מנוע של עד 1,500 סמ"ק ובעלי משקל עצמי של עד 900 ק"ג (בעוד בעבר ההגדרה הגבילה את נפח המנוע עד 750 סמ"ק ואת המשקל ל-750 ק"ג), ובוטלה הדרישה לרישומו כרכב שטח ברישיון רכב. יחד עם זאת, נוספו הגדרות חדשות ולפיהן רכב השטח מיועד לפני מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים, ומורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך.

 

[צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2014, מק"ח 1730, עמ' 134]

 

*             *             *

הסקירה לעילהינהבבחינתתמצית. המידע הכלולבהנמסרלמטרותאינפורמטיביותבלבדואיןבמידע כדילהוותייעוץמשפטי. לקבלתפרטיםנוספים,אנאפנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.comו/או בטלפון 03-6089848.