גיל נדל משרד עורכי דין

 

פטור ממס קניה על אביזרי נכים לרכב - ריענון והבהרה

 
עוד בנושא
פטור ממס קניה לתעשייה
סיווג אימובילייזר ומרכיבים למערכת אזעקה
החזר מס קניה במקרה של חוב אבוד
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
עוד בנושא
האם מס הקניה שמוטל על סיגריות מיובאות, הוא חוקי?
בית המשפט העליון: רשות המכס לא התרשלה בסיווג סוללות לטלפונים
מאגר Pre-Rulingלהחלטות סיווג מכס – ויפה שעה אחת קודם (פברואר 2012)
האם יש להשיב מס קניה בגין "חוב אבוד"?
הקרב על מיסוי הבירה- נקודות למחשבה
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
על כניסתה לתוקף של הרפורמה במס קניה על כוהל
החל מינואר 5102 - נוהל חדש בעניין תעודת עוסק רשום במס קניה
בשורה ליבואני טרקטורי משא ורכבי שטח: הקלה בנטל מס קניה
טבק מיובא שעבר בישראל תהליך של עיבוד חייב במס קניה נוסף
בעקבות ערעור לעליון: יוחזר למחוזי דיון בנושא סיווג מכס ומס קניה
פטור ממס קניה לשסתומים לניפוח צמיגים- סגירת מעגל
האם ניתן להכיר בחובות אבודים לצורך החזר תשלומי מע"מ, בלו ומס קניה
בית המשפט: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קניה
בית המשפט המחוזי בי-ם: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קניה לטלפונים סלולריים
עוד בנושא

עו"ד גדי קיי, עו"ד גיל נדל

ברירת המחדל של מס קניה בעת יבוא טובין ארצה היא כי טובין מיובאים פטורים ממנו, אא"כ נקבע באופן פוזיטיבי בחוק כי הם חייבים בו. מנגד, לעניין מכס, ברירת המחדל היא כי טובין בעת ייבואם ארצה חייבים במכס בשיעור שנקבע בתעריף המכס, אא"כ נקבע בעניינם פטור מתשלום מכס.

סעיף 3 לחוק מס קנייה, מסמיך את שר האוצר לקבוע סוגים של טובין שיחויבו במס קנייה ואת שיעורו, אולם, קובע סעיף 3 לחוק, כי "שר האוצר רשאי לקבוע בצו טובין טעוני מס שלא מן הסוגים המפורטים בתוספת, וכן לקבוע את שיעורי המס המוטלים עליהם...". בתוספת לחוק מס קנייה קיימת רשימה של סוגי טובין אשר לגביהם אין שר האוצר רשאי להטיל מס קנייה, כלומר נקבע פטור גורף לגביהם ממס קניה.

חברה ישראלית הינה יבואנית של אביזרים ייעודיים לשימושם של נהגים נכים, אביזרים המותאמים לצרכיהם המיוחדים ולמגבלותיהם של ציבור הנכים. אביזרים ועזרים אלו כוללים, בין היתר, מעליות מסוגים שונים, מערכות ג'ויסטיק לשליטה במערכות הרכב, רמפות, מסילות, רתמות וכיו"ב. תכליתם של כל האביזרים הנ"ל אחת – לאפשר גם לנכים המוגבלים מאד לתפעל את המערכות השונות של הרכב, ולאפשר גם לנכים אלה עצמאות  וניידות.

לאור החיוניות הרבה של עזרים אלה לרווחת ציבור הנכים, בין יתר הטובין בתוספת, אשר לגביהם נקבע כי קיים פטור אפריורי ממס קניה נקבע בסעיף קטן (3) לתוספת כי"טובין המותאמים במיוחד לשימושם של נכים, למעט רכב מנועי" לא ניתן יהיה להטיל עליהם מס קניה. דהיינו, לבד ממסי היבוא החלים על הרכב עצמו, אשר לגביהם קיים הסדר שונה לעניין חבות המס של נכים, כל אביזר אחר פטור באופן גורף, ואף לשר האוצר אין את הסמכות להטיל עליהם מס קנייה כל שהוא.

על מנת שהיבואנים לא יעשו שימוש לרעה בפטור זה ובכדי לוודא כי העזרים השונים המיובאים אכן מתאימים רק לנכים, הוסדרה ונתגבשה מזה שנים פרקטיקה ברשות המכס, במסגרתה יבואנים המבקשים לייבא טובין המיועדים לשימוש ברכבי נכים, צריכים להציג, קודם ליבוא, את רשימת האביזרים שהם מתכוונים לייבא, בצירוף פרוספקטים מתאימים וכדומה. רשימה זו נבדקת ע"י רשויות המס ולאחר שהרשויות משתכנעות כי אכן מדובר באביזרי נכים מוענק ליבואנים מעין אישור פרטני בגין האביזרים שצויינו כי הם אכן ראויים לפטור ממס קנייה.

הניסיון מלמד, כי משעה שמוגשים לרשויות המכס אביזרים חדשים המיועדים לבחינה ועד לאישורם בפועל על ידיהן בהתאם לפרקטיקה זו, יכול לחלוף זמן ניכר של שנה ויותר. במהלך תקופה זו נאלצים היבואנים לשלם מסי יבוא שהם ראויים לפטור מלא בגינם. יתירה מזו, גם לאחר שרשויות המכס בסופו של דבר, לאחר תהליך בחינה, מאשרות כאמור את הוספתם לרשימה, הן עומדות על כך כי הסכומים שניגבו בפועל לא יושבו ליבואנים, וזאת בטענה כי הפטור שניתן "אינו רטרואקטיבי".

על מנת למנוע מראש היווצרות הבעיה, אנו ממליצים אפוא ליבואנים, אשר מתעתדים לייבא ארצה אביזרים המיועדים לשימוש נכים, כי יעבירו את רשימת האביזרים החדשים שהם מתעתדים לייבא במועד מוקדם ככל שניתן לרשויות המכס לשם הכללתם במסגרת הפטור האמור בתוספת לחוק מס קנייה. פעולה באופן זה תמנע מהיבואנים התדיינויות מיותרות מול רשויות המכס להשבת סכומים שניגבו בתקופת הביניים.

יחד עם זאת אנו סבורים כי עמדתה זו של רשות המכס הינה מוטעית ודורשת הבהרה. לדעתנו, הפטור לאביזרי נכים הקבוע בתוספת לחוק מס קנייה, אינו מצריך אישור משום סוג של הרשויות ומהווה בסיס לפטור מלא לכל אביזר המשמש לנכים כבר בעת היבוא . הצגת רשימת האביזרים לרשויות המס לאישור כי הן אכן משמשות לנכים הינה אך ורק הכרה כי אביזר מסוים עונה להגדרת טובין הפטורים ממס קנייה וזאת לשם מניעת שימוש לרעה בפטור וכדומה.

אין ספק כי גם ללא גילוי דעת זה, ואף בטרם ניתן, מבחינה מהותית טובין המשמשים לנכים פטורים ממס קניה על פי חוק. למעשה השימוש במושג "פטור" מחטיא את מהות הוראת התוספת לחוק מס קנייה, באשר התוספת מונעת הטלת מס קניה מלכתחילה באופן גורף ולא מעניקה להם פטור ממנו לאחר שהוטל . מכך נגזר כי הרשימות שמעבירים היבואנים לרשות המיסים אינן מועברות לשם קבלת הפטור אלא בכדי שלאחר בדיקה ישתכנעו גם הרשויות כי טובין מסוימים ראויים לבוא בשעריו של הפטור הקיים והמניעה הגורפת והמלאה על פי חוק, מהטלת מס קנייה עליהם.

המלצתנו אפוא, בכל מקרה של הטלת מס קנייה על אביזרי רכב המיועדים לנכים, מכל סיבה שהיא, לחדד ולהדגיש בפני רשויות המכס את מהותו של הפטור (כפי שהוא מכונה, לדעתנו בטעות) ממס קנייה בעת יבוא טובין אלה. אין מדובר במס שהוטל וניתן פטור ממנו, אלא הוראה גורפת בחוק כי מלכתחילה לא ניתן להטיל מס קנייה על טובין אלה כהגדרתם, בין היתר, בתוספת לחוק מס קנייה, כאמור לעיל.ומכל מקום, וכאמור לעיל, על מנת למנוע מראש היווצרות הבעיה אנו ממליצים ליבואנים, אשר מתעתדים לייבא ארצה אביזרים המיועדים לשימוש נכים, כי יעבירו את רשימת האביזרים החדשים שהם מתעתדים לייבא במועד מוקדם ככל שניתן לרשויות המכס לשם הכללתם במסגרת הפטור האמור בתוספת לחוק מס קנייה.