גיל נדל משרד עורכי דין

 

פטור ממס קניה לתעשייה

עוד בנושא
סיווג אימובילייזר ומרכיבים למערכת אזעקה
החזר מס קניה במקרה של חוב אבוד
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
בית משפט השלום: מחיר הטוארג שיובא ביבוא אישי לא ייפסל
עוד בנושא
האם מס הקניה שמוטל על סיגריות מיובאות, הוא חוקי?
בית המשפט העליון: רשות המכס לא התרשלה בסיווג סוללות לטלפונים
מאגר Pre-Rulingלהחלטות סיווג מכס – ויפה שעה אחת קודם (פברואר 2012)
האם יש להשיב מס קניה בגין "חוב אבוד"?
הקרב על מיסוי הבירה- נקודות למחשבה
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
על כניסתה לתוקף של הרפורמה במס קניה על כוהל
החל מינואר 5102 - נוהל חדש בעניין תעודת עוסק רשום במס קניה
בשורה ליבואני טרקטורי משא ורכבי שטח: הקלה בנטל מס קניה
טבק מיובא שעבר בישראל תהליך של עיבוד חייב במס קניה נוסף
בעקבות ערעור לעליון: יוחזר למחוזי דיון בנושא סיווג מכס ומס קניה
פטור ממס קניה לשסתומים לניפוח צמיגים- סגירת מעגל
האם ניתן להכיר בחובות אבודים לצורך החזר תשלומי מע"מ, בלו ומס קניה
בית המשפט: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קניה
בית המשפט המחוזי בי-ם: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קניה לטלפונים סלולריים
עוד בנושא

יצרנים ויבואנים רבים נאלצים לשלם מס קניה בעת מכירת מוצריהם. בימים של משבר כלכלי, פטור מתשלום מס קניה והחזרי מס רטרואקטיביים עשויים לתת זריקת מרץ לעסק במצוקה.

על פי החוק, מס קניה מוטל על מכירה ועל יבוא של טובין טעוני מס קניה. צו שנחתם ע"י שר האוצר כולל רשימה מפורטת וארוכה של טובין החייבים בתשלום מס קניה. שיעור מס הקניה נקבע בדרך כלל כאחוז מסויים מהמחיר הסיטוני של טובין (במקרה של מכירת טובין מייצור מקומי) או כאחוז מסויים מערך הטובין בעת היבוא. מועד תשלום המס נגזר ממועד המכירה או מועד היבוא.

ככל חקיקת מס, גם חוק מס קניה והצווים שבאו מכוחו הינם דבר חקיקה מסועף וסבוך הבנוי ממארג של חיובים, זיכויים, פטורים, כללי פרוצדורה, הוראות עונשיות ועוד. מטבע הדברים, תשומת הלב של ציבור היצרנים/יבואנים נתונה לשתי סוגיות עיקריות: מה צריך לעשות כדי לא להסתבך עם רשויות המס, וכיצד ניתן, באופן חוקי, להקטין את החבות במס.

למרות האינטרס הכלכלי הברור, קורה לעיתים שציבור היצרנים/יבואנים "נרדם בשמירה" ואינו נעזר בפטורים התשלום מס קניה העומדים לרשותו. אולי כי כולם משלמים, אולי כי רואה החשבון לא אמר, אולי כי מגלגלים אותו על הלקוחות, ואולי כי ביחס לאחיו הגדולים והמפורסמים - מס הכנסה ומע"מ - מס קניה הינו ענין שולי שמעטים חושבים עליו. יחד עם זאת, בעידן של משבר כלכלי והורדת שומנים, כדאי לתת את הדעת גם לענין פטורים מתשלום מס קניה, מה עוד שבמקרים רבים הדבר עשוי לחסוך ליצרן/יבואן סכומים ניכרים.

בסידרת המאמרים ניגע במספר פטורים, מוכרים ונעלמים, הנוגעים לתשלום מס קניה. לתועלת קוראי "תעשיות" אנו מביאים את הענין בלשון ברורה ופשוטה במידת האפשר, תוך הימנעות מפלפולים משפטיים, אך נציין מראש כי מדובר בסוגיה מורכבת הדורשת בדיקה מפורטת לגופו של כל ענין וענין.

פטורים לטובין ספציפיים המשמשים בתעשיה

צו תעריף המכס ומס קניה ("צו התעריף") הינו דבר החקיקה המרכזי המפרט מה הם הטובין החייבים בתשלום מס קניה. הצו בנוי לפי "השיטה ההרמונית לתיאור מצרכים וקידודם" של ארגון המכס העולמי שמושבו בבריסל, וכולל רשימה ארוכה ומפורטת של טובין. הרשימה ערוכה וממוספרת לפי חלקים, פרקים, פרטים ראשיים ופרטי משנה, הכוללים תיאור מילולי של מוצרים, מכשירים, מצרכים וכיו"ב, באופן המאפשר להצמיד מספר ("פרט") לכל מוצר. בצידו של כל פרט מצויין גם מהו שיעור מס הקניה המוטל על טובין המסווגים באותו פרט.

צו התעריף כולל פטורים ספציפיים למוצרים המשמשים בתעשייה. הפטור מתבצע באמצעות קביעת פרט מיוחד למוצרים אלו, המציין פטור ממס קניה. סיווג הטובין באותו פרט יפטור את הטובין מתשלום מס קניה. הפטור יכול להתבצע במספר טכניקות, שיפורטו להלן.

פטור ספציפי - לפי מאפייני המוצר

במקרים רבים צו התעריף מבחין בין סוגים של מוצרים על פי מידותיהם, משקלם, נפחם, קיבולתם וכדומה, כאשר ההבחנה מסתכמת בסופו של דבר בשאלה האם המוצר הינו בעל אפיון תעשייתי או לא. למשל: מכונות ייבוש (לטקסטיל) שנפח המכל לקליטת הכביסה אינו עולה על 140 ליטר מסווגות בפרט 2920-84.51 וחייבות במס קניה בשיעור 15%, בעוד שמכונות ייבוש אחרות, גדולות יותר, פטורות ממס קניה.

פטור מותנה

 במקרים רבים צו התעריף מעניק פטור מותנה ממס קניה למוצרים מסויימים, וזאת בכפוף לכך שהמוצר ישמש בתעשייה. דוגמא: יחידת קירור chiller (מסוג דחיסה לקירור נוזל בעלות מעבה מחליף-חום) חייבות במס קניה בהתאם לתפוקת הקירור, ואולם אם היחידה תותקן במפעל תעשייתי ותשמש בלעדית לתהליך הייצור היא תסווג בפרט 6111-84.18 ותהיה פטורה ממס קניה. דוגמא נוספת: צגי וידיאו צבעוניים מסווגים בפרט 2190-85.28 והם חייבים בתשלום מס קניה בשיעור 45%. עם זאת, צגי וידיאו צבעוניים המשמשים במפעל תעשייתי, מוסדות מדע, מוסדות רפואה, או במרכז לבקרה ופיקוד על תנועה בדרכים, ניתנים לסיווג בפרט 2110-85.28, ויהיו פטורים מתשלום מס קניה. פטור מותנה - כשמו כן הוא: הפטור מותנה בהוכחה להנחת דעת הרשות כי המוצר אכן עומד בתנאי הפטור. לשם קבל הפטור יש צורך בעמידה בתנאים פרוצדורליים שונים, לרבות הפקדת ערבות בשיעור מסוים ממסי היבוא החלים ללא פטור. הפרת התנאים תשלול את מתן הפטור.

 פטור לטובין המשמשים אך ורק בתעשייה

 עם זאת, קיים פטור כללי לטובין המשמשים בתעשייה, אשר למרבה הפלא, נעלם מעיני יצרנים ויבואנים רבים. על פי סעיף 11 לתוספת לחוק מס קניה, מכונות ומכשירים וחלקיהם, מהסוגים המשמשים אך ורק בחקלאות או אך ורק בתעשיה יהיו פטורים מתשלום מס קניה. יתרונו של הפטור הזה על פני הפטורים הספציפיים הינו כפול: ראשית - הפטור אינו מצטמצם לטובין ספציפיים שעבורם הותקנו פרטים מיוחדים בצו התעריף. הפטור חל על כלל המכונות והמכשירים אם הם מהסוגים המשמשים אך ורק בתעשייה (למעט מספר חריגים). שנית - אין מדובר בפטור מותנה, ועל כן אין צורך לעמוד בתנאים הפרוצדורליים המתייחסים לפטור מותנה.

 מה כולל המונח תעשייה?

נקודת המפתח בפטור הכללי הינה המונח "תעשייה", שכן הפטור ניתן למכונות ומכשירים וחלקיהם, מהסוגים המשמשים אך ורק בתעשייה. גישה מצמצמת תפרש את המונח תעשייה כמתקשר לתעשייה ה"מסורתית" - מפעלי ייצור שבהם מיוצרים מוצרים מחומרי גלם. עם זאת, המונח "תעשייה" יכול להתפרש באופן רחב יותר: תעשיית התקשורת, תעשיית התוכנה, תעשיית הקולנוע והמוסיקה ועוד. ואכן, בית המשפט העליון נקט בגישה מרחיבה לגבי תחום התקשורת, וקבע מפורשות כי התקשורת על ענפיה השונים נכללת במונח "תעשייה" לענין חוק מס קניה. בתי המשפט נדרשו לפירוש המונח תעשייה בעניינים אחרים (מס מעסיקים, ארנונה, הגנת הדייר, תכנון ובניה). נקבע למשל, שהוצאת ספרים הינה מפעל תעשייתי, וכן נקבע שבית קירור נחשב כמפעל תעשייתי. על מנת לבדוק מהו מפעל תעשייתי נעזרו בתי המשפט במבחנים שונים: טיבו של תהליך הטיפול במוצר, השבחת הנכס, פעילות שאינה מתן שירותים, יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר, ועוד. בתי המשפט לא נתנו עדיפות למבחן אחד על פני האחר, ובחנו כל מקרה ומקרה לגופו. הגם שאין להקיש מחוק אחד על חוק שני באופן אוטומטי, ניתן בהחלט להיעזר בפסקי הדין הנ"ל לענייננו ולפרש באמצעותם את המונח תעשייה באופן רחב יותר. מעל הכל, צריך לזכור שאחת ממטרותיו הראשיות של מס קניה הינה לווסת את הצריכה באמצעות הטלת מס על מוצרי צריכה. בתחילה הוטל מס על מוצרי מותרות בלבד (חוק מס קניה נקרא בתחילת דרכו בשם "חוק מס מסוייג ומס מותרות") ולאחר מכן גם על מוצרים מן השורה. נכון שהפטור של סעיף 11 לתוספת היה בעבר רחב יותר וכלל גם מכונות ומכשירים המיוחדים לעיסוק, וצומצם לפני מספר שנים למכונות ומכשירים המשמשים אך ורק בתעשייה , אך אין לפספס את העיקר: החוק בעיקרו, כפי שעולה מהיסטוריית החקיקה, מתוכנו של צו התעריף, ומהפטורים השונים, לא בא למסות מוצרים החורגים לחלוטין מתחום מוצרי הצריכה (פרט למיסוי רכב מנועי, חלקיו ואביזריו). מכאן, שראוי בהחלט, בזהירות הנדרשת, לנסות ולהשתמש בפטור במקרים המתאימים, באופן שיוצג להלן. נציין כי מעבר לבדיקת המונח תעשייה, יש לשים לב לכך שהפטור ניתן למכונות ומכשירים המשמשים אך ורק בתעשייה. מוצר בעל שימוש דואלי - ביתי ותעשייתי לא יוכל ליהנות מהפטור.

כיצד ניתן להשתמש בפטור הכללי?

 לפטור הכללי שני היבטים - היבט כלפי העבר והיבט עתידי. בכל הנוגע לעבר, יצרן/יבואן הסבור כי הטובין שמכר או ייבא זכאים לפטור ממס קניה בגין הפטור הכללי, זכאי להגיש תביעה להחזר מס ששולם ביתר. קיימים תנאים פרוצדורליים חשובים לצורך הגשת תביעה להחזר, ונעמוד עליהם בהמשך סידרת המאמרים. במקרה שבו רשויות המס הוציאה הודעת חיוב/שומה לתשלום מס קניה רטרואקטיבי, ניתן להעלות את הפטור הכללי כטענת הגנה. בכל הנוגע למכירות או שחרורים עתידיים, מומלץ לפעול בצורה זהירה ומבוקרת ולפנות לרשויות מס קניה מראש לשם קבלת אישורם בענין הפטור. במידת הצורך ניתן לפנות לבית המשפט לקבלת סעד הצהרתי בנוגע לזכאות לפטור. האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה הספציפי לעורך דין.

 

לראש העמוד