גיל נדל משרד עורכי דין

 

דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)

עוד בנושא
בג"ץ סירב להתערב ברגולציה האוסרת על יבוא פחם
ניתן לבטל בדיעבד אישור לשיווק טובין
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
סימון טובין ורגולציה אחרת – גם לאחר היבוא
עוד בנושא
על הנוהל החדש בדבר הגשת אישורים ורשיונות ביבוא טובין
מבוא קצר לפקודת היבוא והיצוא
שתי פנטזיות לעתיד הקרוב
יבוא אישי של רכב - חידושים והגבלות
אבסורד (!) - ההנחיות החדשות לגבי צירוף אישורים ורישיונות לטובין מיובאים
לפעמים כלל לא מדובר בהפרה של פקודת היבוא והיצוא
בעיות הנלוות לאופן פעולת ועדת היבוא
בעיות קשות בהטלת כופר כסף
המועד הקובע להצגת אישורים על פי פקודת היבוא והיצוא
חוקיות היבוא – הצלחה בבית המשפט
בית המשפט העליון: מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי הבודק טובין מיובאים לצורכי התאמה לתקן
בית המשפט העליון דחה עתירה של יבואן כנגד תקן הכרזה על רשמיות תקן
הרפורמה בבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים
לתשומת לב מנהלי חברות – הוחמרה הענישה בחוק התקנים
"מיוצר בישראל"? MADE IN THE EU?
עוד בנושא

 

דברי הסבר לטיוטה מ-23 באוגוסט 2010

(מהדורה חדשה של צו יבוא חופשי)

עברנו על התיקונים שבוצעו בטיוטת צו יבוא חופשי  והשינויים שחלו בה לעומת נוסחו  הנוכחי של הצו. לתשומת לבכם ולנוחיותכם, הנ"ל מרוכזים כאן להלן, בצירוף הסבר לגבי מהות השינוי והשלכותיו:

1. תיקונים שבגוף הצו

1.1. יבוא טובין המסווגים בפרט 410 לנספח הישראלי לצו תעריף המכס- נכון להיום דורש יבוא חלקי חילוף לכלי טייס, אישור ממכון התקנים. מכניסתה של המהדורה החדשה של צו יבוא חופשי לתוקף, יהיה יבוא טובין כאמור, פטור מקבלת האישור הנ"ל.

2. תיקונים שבתוספת הראשונה לצו

2.1.פרטי מכס שלצורך ייבואם נדרש עד כה רישיון יבוא שהונפק ע"י מינהל הכימיה והסביבה במשרד התמ"ת, יונפק מעתה רישיון יבוא כאמור ע"י מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד התמ"ת.

3. תיקונים שבתוספת השנייה לצו

תיקונים הנובעים מהחלפות התקנים הרשמיים שפורסמו ומהתקנת תקנים חדשים מאז צו היבוא הקודם. בהתאם לכך הוכפפו פרטי מכס שונים לתקנים רשמיים חדשים ו/או אחרים.


3.1.יבוא ארצה מוצרים המסווגים תחת פרטי מכס 35.02  ו/או 04.08, ומיועדים להזנת בעלי חיים, יצריך מעתה אישור של השירות הווטרינרי במשרד הבריאות.

3.2.OFLOXACINו- LEVOFKOXACINהמסווגים תחת פרט מכס 29.34.9000 ואשר עד היום לא נדרש בגינם אישור אגף הרוקחות, חייבים מעתה באישור זה, בעקבות הוספת התייחסות ספציפית למוצרים הנ"ל בטיוטת צו היבוא. כמו כן, עד היום היו כלל הטובין המסווגים תחת פרט מכס 29.34 ומיועדים לייצור תרופות חייבים באישור אגף הרוקחות וטובין אחרים המסווגים תחת פרט זה ומיועדים לתעשיית המזון היו חייבים באישור שירות המזון. בהתאם לתיקון בטיוטת הצו החדש, חלה כיום דרישה לאישור אגף הרוקחות בלבד ביחס לטובין המסווגים תחת פרט 29.34 (למעט כאמור  OFLOXACINו- LEVOFKOXACIN, אשר זכו להתייחסות נפרדת), רק כשמדובר בסמים מסוכנים ולרבות כאלה המיובאים במסגרת יבוא אישי.

3.3. עד היום יבוא כלל המוצרים שמסווגים בפרק 46, הכולל מוצרים מקש, מאספרטו או מחומרי קליעה אחרים, מוצרי נצרים וקליעה דרש את אישור הגנת הצומח במשרד החקלאות. בעקבות תיקון הצו, מוצרים כאמור אשר אינם מכילים מרכיב מהצומח, אינם חייבים עוד באישור זה.

3.4.במהדורה החדשה לצו יבוא חופשי, טובין המסווגים בפרט מכס 84.15.9000  (חלקיהן של מכונות מיזוג אויר הכוללות מאוורר מונע במנוע ואלמנטים לשינוי הטמפרטורה והלחות, לרבות מכונות כאלו שלא ניתן לווסת בהן את הלחות בנפרד) , ואינם נושאי זרם חשמלי אינם חבים עוד בקבלת אישור עמידה בת"ר 994 ות"ר 900.

3.5.לוחות מיתוג ובקרה למתח עד 1000 וולט, המסווגים תחת פרט מכס 85.37.1000 יהיו חייבים באישור ת"ר 1419 בין אם מדובר בזרם חילופין או זרם ישיר. בכך מתבטלת האבחנה שהיתה קיימת בצו הנוכחי בין זרם חילופין אשר היה חייב באישור התקן הנ"ל עד למתח של 1000 וולט בעוד שזרם ישיר היה חייב באישור הנ"ל עד למתח של 1,500 וולט.

3.6.יבוא מוצרים המסווגים תחת  פרט 85.43.1000, מאיצי חלקיקים ליישומים רפואיים, יצריך מעתה אישור אמ"ר- המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הרוקחות.

3.7.לעומת זאת, הדרישה לקבלת אישור האמ"ר הוסרה לגבי מוצרים המסווגים תחת  פרטי מכס 90.11.2000 ו- 90.11.8000, מיקרוסקופים, למעט מיקרוסקופים סטריאוסקופים.

3.8.טובין המסווגים תחת  פרט 94.05 "מנורות ומתאמי מנורה, לרבות זרקורים מסוג searchlights and spotlights, וחלקיהם, של"פ, שלטים מוארים, שלטי שם מוארים וכדומה, בעלי מקור אור קבוע וחלקיהם", המוזנים ממתח נקוב שלא עולה על 9 וולט ומיובאים ללא ספק כוח או מטען לא ידרשו מעתה קבלת אישור ת"ר 20, ת"ר 900 ות"ר 61558, אשר נדרשו עד כה.

3.9.יבוא תלת אופנים המסווגים תחת  פרט 95.03 ידרוש מעתה אישור עמידה בת"ר 562 ות"ר 891.

3.10.כמוסות מקפא המסווגים תחת פרט מכס 96.02.0200 ידרוש מעתה אישור אגף הרוקחות.

3.11.על שרפרפי שלבים המסווגים תחת פרטי מכס 39.26.9090(פלסטיק), 44.21.9090(עץ), 73.26.9096(פלדה וברזל) ו-76.16.9993(חמרן), הוכרז תקן רשמי ועל כן הוספה דרישה לאישור עמידה בת"ר 5840, ביבואם של טובין אלה.

3.12.מעתה יבוא מתקני משחקים מתנפחים המסווגים תחת פרט מכס 95.08 יהיה כפוף לאישור עמידה בת"ר 5378.