גיל נדל משרד עורכי דין

 

מבוא קצר לפקודת היבוא והיצוא

 
עוד בנושא
בג"ץ סירב להתערב ברגולציה האוסרת על יבוא פחם
ניתן לבטל בדיעבד אישור לשיווק טובין
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
עוד בנושא
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
על הנוהל החדש בדבר הגשת אישורים ורשיונות ביבוא טובין
שתי פנטזיות לעתיד הקרוב
יבוא אישי של רכב - חידושים והגבלות
אבסורד (!) - ההנחיות החדשות לגבי צירוף אישורים ורישיונות לטובין מיובאים
לפעמים כלל לא מדובר בהפרה של פקודת היבוא והיצוא
בעיות הנלוות לאופן פעולת ועדת היבוא
בעיות קשות בהטלת כופר כסף
המועד הקובע להצגת אישורים על פי פקודת היבוא והיצוא
חוקיות היבוא – הצלחה בבית המשפט
בית המשפט העליון: מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי הבודק טובין מיובאים לצורכי התאמה לתקן
בית המשפט העליון דחה עתירה של יבואן כנגד תקן הכרזה על רשמיות תקן
הרפורמה בבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים
לתשומת לב מנהלי חברות – הוחמרה הענישה בחוק התקנים
"מיוצר בישראל"? MADE IN THE EU?
עוד בנושא

 מאת: עו"ד גיל נדל


פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, הינה דבר חקיקה מנדטורי מתקופת מלחמת העולם השניה. עיקרה נמצא בסעיף 2 שלה, המקנה לשר התמ"ת סמכות לקבוע בצו הוראות שייראו לו מועילות לאיסור או להסדרה של ייבוא טובין בכלל או טובין שפורשו בצו. אחד הצווים המרכזיים, אם לא המרכזי שבהם,שהותקן על ידי שר התמ"ת הינו צו יבוא חופשי, הקובע כי על היבואן להצטייד ברשיונות ואישורים שונים, כתנאי ליבוא הטובין על ידו. כך למשל, נדרש היבואן, כתנאי ליבוא טובין לישראל, להציג רשיונות ואישורים מרשויות שונות (משרד התקשורת, משרד הבריאות, מכון התקנים, ועוד) אודות עמידת הטובין בתנאים שונים.
 
פקודת היבוא והיצוא וצו יבוא חופשי אינם דבר החקיקה היחיד המציב דרישות שונות כלפי היבוא. צו יבוא חופשי קובע בעצמו כי הוראותיו באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו, ואכן, קיימות הוראות חוק מהותיות החלות גם על היבוא, כגון חוק התקנים, פקודת בריאות הציבור (מזון), פקודת הטלגרף האלחוטי. ייחודה של פקודת היבוא והיצוא (ושל הצווים שהוצאו מכוחה) הוא בהיותה דבר חקיקה המתייחס לכלל הטובין המיובאים (ולא רק לתחומים מסויימים), ולכלל סוגי האישורים הרלבנטיים, וכן בסנקציות החריפות שהיא מאפשרת להטיל כנגד מי שמפר את הוראותיה: חילוט הסחורה, ומאסר עד שנתים או קנס עד פי שלשה מערך הטובין.