גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעיות הנלוות לאופן פעולת ועדת היבוא

 
עוד בנושא
בג"ץ סירב להתערב ברגולציה האוסרת על יבוא פחם
ניתן לבטל בדיעבד אישור לשיווק טובין
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
עוד בנושא
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
על הנוהל החדש בדבר הגשת אישורים ורשיונות ביבוא טובין
מבוא קצר לפקודת היבוא והיצוא
שתי פנטזיות לעתיד הקרוב
יבוא אישי של רכב - חידושים והגבלות
אבסורד (!) - ההנחיות החדשות לגבי צירוף אישורים ורישיונות לטובין מיובאים
לפעמים כלל לא מדובר בהפרה של פקודת היבוא והיצוא
בעיות קשות בהטלת כופר כסף
המועד הקובע להצגת אישורים על פי פקודת היבוא והיצוא
חוקיות היבוא – הצלחה בבית המשפט
בית המשפט העליון: מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי הבודק טובין מיובאים לצורכי התאמה לתקן
בית המשפט העליון דחה עתירה של יבואן כנגד תקן הכרזה על רשמיות תקן
הרפורמה בבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים
לתשומת לב מנהלי חברות – הוחמרה הענישה בחוק התקנים
"מיוצר בישראל"? MADE IN THE EU?
עוד בנושא

 
מאת: עו"ד גיל נדל


כאמור לעיל, לאחרונה פורסמה טיוטת נוהל הוועדה המייעצת מיום 23.4.06. מקריאת טיוטת הנוהל של וועדת היבוא, כמו גם מהיכרותנו את הפרקטיקה של וועדת היבוא, עולות תמיהות בקשר לאופן פעולת הוועדה.
 
ראשית: כל חברי הוועדה הינם נציגי משרדי הממשלה, ואין בה נציג ציבור כלשהו. מדובר בענין מפתיע שאין לו הצדקה. אדרבה, וועדה מייעצת אחרת, המייעצת לשר התמ"ת ושהוקמה אף היא בחוק, הלא היא הוועדה המייעצת לפי חוק היטלי סחר, כוללת גם נציגי ציבור.
 
שנית: העדר קיומו של מרשם עבירות: נוהל הוועדה כולל מדרג עבירות, כמפורט לעיל, אלא שאין מרשם מסודר של מנין העבירות, המאפשר ליבואן לבדוק מהי כמות העבירות שבוצעה על ידו, ולערער על כך במידת הצורך. גם לא ברור מתי ובאיזה אופן העבירות נמחקות.
 
שלישית: העדר סדרי דיון ופרסומים. הוועדה לא קבעה סדרי דיון בפניה, ואף אינה מפרסמת את החלטותיה. מצב זה אינו רצוי, ומונע מהיבואן אפשרות להביא את טענותיו באופן מסודר ולהסתמך על מקרי העבר.