גיל נדל משרד עורכי דין

 

הכבדה משמעותית בצו יבוא חופשי החדש

עוד בנושא
בג"ץ סירב להתערב ברגולציה האוסרת על יבוא פחם
ניתן לבטל בדיעבד אישור לשיווק טובין
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
עוד בנושא
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
על הנוהל החדש בדבר הגשת אישורים ורשיונות ביבוא טובין
מבוא קצר לפקודת היבוא והיצוא
שתי פנטזיות לעתיד הקרוב
יבוא אישי של רכב - חידושים והגבלות
אבסורד (!) - ההנחיות החדשות לגבי צירוף אישורים ורישיונות לטובין מיובאים
לפעמים כלל לא מדובר בהפרה של פקודת היבוא והיצוא
בעיות הנלוות לאופן פעולת ועדת היבוא
בעיות קשות בהטלת כופר כסף
המועד הקובע להצגת אישורים על פי פקודת היבוא והיצוא
חוקיות היבוא – הצלחה בבית המשפט
בית המשפט העליון: מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי הבודק טובין מיובאים לצורכי התאמה לתקן
בית המשפט העליון דחה עתירה של יבואן כנגד תקן הכרזה על רשמיות תקן
הרפורמה בבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים
לתשומת לב מנהלי חברות – הוחמרה הענישה בחוק התקנים
עוד בנושא


 
 עו"ד גיל נדל

בימים אלו נכנס לתוקפו צו יבוא חופשי החדש. הצו החדש כולל מספר שינויים משמעותיים בהשוואה לצו הישן, ובגליון הבא של יבוא ויצוא נקדיש לכך מקום מיוחד. ואולם כבר כאן נעיר על הכבדה משמעותית הקיימת בצו החדש.
 
סעיף 2(ב) לצו החדש קובע כי "הטובין המפורטים בתוספת השניה מותרים ביבוא אם הומצא אישור או נתקיימו התנאים כמפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת השניה (להלן - המצאת אישור או עמידה בתנאי) והיבואן צירף את האישור לרשימון היבוא." מכאן ניתן להבין כי יש צורך בצירוף האשורים הרלבנטיים – לרבות אישורי תקן – לפני הפקת רשימון, לרבות הפקת רשימון כנ"מ, וזאת בניגוד לפרקטיקה הקיימת (ואף בניגוד למכתב קודם של רשות המכס) לפיה ניתן להכניס טובין למחסן ערובה טובין ללא אישור תקן, תוך המצאתו לפני הפקת רשימון שח"מ. ההגיון נותן שכך צריך להיות, שכן פעמים רבות יש צורך בבדיקת הטובין לפני קבלת אישור תקן, והדבר יכול להיעשות במחסן ערובה.
 
לא ברור מדוע מנסחי הצו קבעו את מה שקבעו, והאם הם הביאו בחשבון את סיטואציית התקן. אנו מניחים ענין זה ילובן בזמן הקרוב, ואנו נעדכן את הקוראים בהתפתחויות בגליון הבא של "יבוא ויצוא".