גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות חדשות בנושא סימון מוצרי מזון המכילים חפץ

 
עוד בנושא
תיקון החקיקה הצפוי בנושא תקינה
המחוזי מאשר: תוטל סנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
בית המשפט: לא נפלה הטעייה בסימון אחוז עגבניות בתרכיז עגבניות
עדכון בענייני תקנים: הרחבת הקריטריונים לכניסה למצב של "יבואן מפר אמון"
עוד בנושא
חוק חדש להסדרת יבוא ציוד רפואי
סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"
סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"
יבוא טלפונים סלולריים – פיקוח בדיעבד ולא מראש
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, גלעד פז

 

לאחרונה, פורסמה הצעה לתיקון תקנות העוסקות בסימון של אריזת מוצרי מזון המכילים חפץ (תקנות בריאות הציבור (מזון)(אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ"ה-1995].

 

תקנות אלה מתייחסות לאריזות של מזון אשר מכילות בתוכן צעצוע כזה או אחר, אשר ניתן כשי לילד אשר צורך את מוצר המזון, לרוב על מנת לקדם את מכירות מוצר המזון.

 

צירוף חפץ למוצר מזון מגביר את החשש משימוש לא-בטיחותי במוצר, שכן ילדים קטנים עשויים להיפגע בטעות משימוש בחפץ, אם מוצר המזון לא יסומן כהלכה. אי לכך, מגדירות התקנות מספר דרישות בטיחותיות, על מנת לאפשר שימוש בטיחותי במוצר המזון.

 

בין היתר, קובעות התקנות כי ניתן לצרף צעצועים למוצר מזון רק אם הצעצועים עומדים בתקן ישראלי 562, וכי יש לארוז את המזון ואת הצעצוע באריזות בצבעים שונים.

 

ההצעה הנוכחית באה לחדד את דרישות הסימון, כך שבעבר הייתה חובה לסמן כי "אין לתת לילדים מתחת לגיל 6", ואילו התיקון קובע כי הסימון החדש יהא "אין לתת לילדים מתחת לגיל 3".

 

בנוסף, התיקון מבקש לחייב הוספת המילים "השגחת מבוגר מומלצת".

 

בנוסח הישן, הוגבלו המימדים של החפץ שניתן להכניס לאריזת מזון, ואילו בנוסח החדש המוצע, מבוטלת מגבלה זו.

 

מומלץ ליבואנים וליצרני מזון ללמוד היטב את חובות הסימון של מוצרי מזון, שכן תחום זה מהווה "כר פורה" לתובענות ייצוגיות, כאשר מוצר מסוים מסומן אפילו בסטייה קטנה מחובת הסימון, ואפילו אם לא נגרם בפועל כל נזק.

 

[תקנות בריאות הציבור (מזון)(אריזת מזון המכילה חפץ)(תיקון), התשנ"ה-1995].