גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(

אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס

המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש

האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?

האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?

סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים

יבואן יהיה זכאי לקבל מידע מהמכס חרף סעיפי החסיון

יבוא בחלקים או שינוי יעוד לאחר היבוא - מהו הסיווג הנכון?

סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?

עיכוב הליכי אכיפה וגבייה- בית המשפט מאזן בין זכויות המכס לזכויות היבואן

  10   [11-19]