גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים

המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות

עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים

גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון

רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי

עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים

בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט

מכס על תמלוגים: התנהגות הצדדים גוברת על לשון החוזה

הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת

יבואן של מיסבים מפרי סימן מסחר יפצה את בעל המותג

  10   [11-19]