גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג תיקים
20/05/13

על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)
13/05/13

עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
13/05/13

לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
20/05/13

על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג שמיכות פעילות לתינוקות
29/04/13

על קו הגבול שבין אופניים חשמליים לאופניים רגילים
23/04/13

רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
23/04/13

שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
23/04/13

מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
18/03/13

עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
18/03/13

  10   [11-18]