גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק

תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר

בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל

בית המשפט: שמן יסווג לפי ייעודו ולא לפי החומר ממנו הוא עשוי

עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(

אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס

המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש

האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?

האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?

סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים

  10   [11-20]