גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים

הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה

בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא

מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס

מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש

עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?

בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים

המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות

עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים

גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון

  10   [11-18]