גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס

מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש

עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?

בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים

המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות

עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים

גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון

רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי

עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים

בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט

  10   [11-18]