גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה

בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה

בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן

מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן

רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים

הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה

בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא

מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס

מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש

עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?

  10   [11-19]