גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס

אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?

בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי

הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס

בית המשפט מרכך את סעיף ההתיישנות להגשת תביעות להשבת מסי יבוא

יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים

לא כל עיכוב של המכס מצדיק פיצוי

בית המשפט: יבואן אישי של רכב לא יקבל מידע על יבואנים אחרים

סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס

בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל

  10   [11-20]