גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס

בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל

טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס

פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן

בית המשפט: לא כל חלק של גלאי ייחשב כגלאי

מיהו בית המשפט המוסמך לדון בהשגה על דרישת תשלום מסי יבוא?

בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה

בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה

בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן

מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן

  10   [11-18]