גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף

בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב

הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית

התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס

הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא

בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים

בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה

בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן

השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)

משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי

  10   [11-20]