גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו

התקבלה ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס עד ליום 31.12.16

בית המשפט המחוזי בירושלים: אין להקנות חיסיון לרשות המיסים על מסמכים ששימשו בקבלת החלטה מנהלית

כשרות באור הזרקורים

בית המשפט קובע שחובת הגילוי גוברת על הוראות החסיון של רשויות המס

מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה

ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס

אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?

בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי

הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס

  10   [11-19]