גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
23/04/13

שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
23/04/13

מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
18/03/13

עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
18/03/13

דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה
24/02/13

בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון
24/02/13

פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם

הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות ‑ וערך טובין-(הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס)

שמן למאכל לעומת שמן לשימושים אחרים - ביקורת על ההנחיה החדשה של המכס
30/12/12

נדחתה תביעת יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס
30/12/12

  10   [11-19]