גיל נדל משרד עורכי דין

 
מה ליום הכיפורים וליציאת מצרים (תשע"ד)

יום הכיפורים - על העינוי ועל הכפרה

יום הכיפורים, המקדש, הכפרה והתשובה (תשע"ג)

יום הכיפורים וחזרה בתשובה – מקבילים או משלימים? (תשע"ב)

"כי ביום הזה יכפר עליכם" – מי יכפר? -(יום הכיפורים תשע"א)

כמה מעולה מעלת התשובה! (הלכות תשובה, ז, ז)