גיל נדל משרד עורכי דין

 

פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן

 
עוד בנושא
חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?
חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!
חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?
חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים
עוד בנושא
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בעניין תשלום מיסים ביבוא יאכטה לישראל
בית המשפט ביטל גרעון מסי יבוא ביבוא אישי של רכב
בית המשפט אישר פסילת מחיר מוצהר של רכב ביבוא אישי
בית משפט השלום: חברת ליווי יבוא אישי של רכב תחויב בתשלום בגין הודעת חיוב מאוחרת
יבואן ישלם ערובה שתבטיח תשלום הוצאות המדינה במסגרת בתביעה לביטול גרעון
הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום
מהו ההליך הנכון בהגשת דרישה לביטול גרעון?
בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגית חיוב מכס על תמלוגים
בית המשפט דחה תביעת יבואן כנגד החלטת המכס לפסול את ערך העסקה
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת רשות המיסים לעניין חיוב יבואני רכב ביבוא אישי
אין לעכב הליכי אכיפה וגבייה כנגד יבואן אשר לא מסר מידע מלא לבית המשפט
בית המשפט: יוענק פטור חלקי מגרעון מסי יבוא על רכב ביבוא אישי
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס
בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
גרעונות מכס - ביטול הצמדה רבית וקנס פיגורים
עוד בנושא

 

 עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

 

רקע:

 

מחלוקות בין יבואנים לבין רשות המכס בנושא גילוי מסמכים במהלך ניהול תביעה משפטית, הן נפוצות ומתקיימות כדבר שבשגרה.

 

לרוב, מתגוננת רשות המכס בטענה של חיסיון או מעלה טענה לפיה המסמך מהווה תרשומת פנימית שאין לגלותו, ומנגד, היבואן טוען כי מדובר במסמך החיוני לצורך ניהול תביעתו, ובית המשפט נדרש לבצע איזון ולקבוע זכותו של מי גוברת.

 

בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה, אשר הורה לרשות המכס למסור ליבואן פרוטוקולים וכן החלטה של ועדות המכס בנושא מיסים עקיפים, ודחה את טענות החיסיון שהעלתה רשות המכס.

 

סיפור המקרה:

 

היבואן עוסק ביבוא כלי רכב חקלאיים לישראל. רשות המכס טענה כי סיווג כלי הרכב הינו בפרט  87.04-3190 כ"כלי רכב אחרים" החייב ב-83% מס קניה, ואילו היבואן טען כי סיווגם הנו באחד מפרטי מכס המתארים את הטובין באופן ספציפי יותר - 87.04-1000, 87.04-3120 או 87.09.

 

רשות המכס דרשה מן היבואן גרעון רטרואקטיבי בגין יבוא כלי הרכב, והיבואן פנה לבית המשפט.

 

בטרם הגשת התביעה, הגיש היבואן לרשות המכס בקשה לפטור אותו מן הגרעון הרטרואקטיבי לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר). הנושא עלה לדיון בועדת מסים עקיפים מקומית בבית המכס מרכז (ראשון לציון), והועבר לאחר מכן לדיון בועדת מסים עקיפים עליונה שבהנהלת המכס. הועדה העליונה דחתה את בקשת היבואן.

 

במסגרת ההליכים המקדמיים שבתיק, דרש היבואן, שיוצג על ידי הח"מ, לקבל העתקים מהמלצת הועדה המקומית, וכן העתקים של הפרוטוקולים של הדיונים בשתי הועדות- המקומית והעליונה, טען כי מדובר במסמכים רלוונטיים למחלוקת וכי זכותו על פי דין לקבל העתק מהם. היבואן טען כי בהליכים שנוהלו מול יבואן אחר, מסרה רשות המכס בהסכמה מסמכים אלה ולכן אין בהם חיסיון.

 

רשות המכס מסרה בהסכמה רק את החלטת הועדה העליונה, וסירבה למסור את המלצת הועדה המקומית ואת הפרוטוקולים, בטענה כי מדובר במסמכים חסויים שהינם תרשומות פנימיות. ביחס להמלצת הועדה המקומית נטען כי  לא מדובר בהחלטה המחייבת אלא בהמלצה שניתנה בשלב קודם בתהליך.

 

החלטת בית המשפט:

 

בהחלטתו מיום 8.11.15, קיבל בית המשפט את בקשת היבואןוהורה לרשות המכס לחשוף בפניו את המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית וכן את הפרוטוקולים של הדיונים בשתי הועדות- המקומית והעליונה.

 

בית המשפט קבע כי מאחר ורשות המכס מסרה, בהסכמה, במסגרת הליך משפטי אחר, את הפרוטוקולים וההחלטות של ועדת מסים עקיפים, הרי שלצורך מניעת אפליית היבואן במקרה זה, יש לנקוט דין דומה ולמסור לו את המסמכים.

 

לגבי המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית (בית המכס מרכז), העלה בית המשפט תמיהה מדוע מסמך זה אמור להיות חסוי כטענת רשות המכס, שעה שלא מדובר בפרוטוקול אלא בהחלטה של ועדה, יהא כינויה אשר יהא (המלצה או החלטה).

 

לאור זאת, דחה בית המשפט את התנגדות רשות המכס ואת טענות החיסיון, והורה למסור את המסמכים ליבואן.

 

[השופטת אשרית רוטקופף, החלטה מיום 8.11.15, ב"כ הצדדים: ליבואן: עו"ד גיל נדל ועומר וגנר ממשרדנו. לרשות המכס: עו"ד ניר וילנר מפרקליטות מחוז תל-אביב-אזרחי).

 

לסקירות נוספות שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא בקשות של יבואנים להורות לרשות המכס לגלות מסמכים המצויים בידיה, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

 

בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן 

המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בית המשפט

יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים

מאגר Pre-Ruling להחלטות סיווג מכס – ויפה שעה אחת קודם

*             *             *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.