גיל נדל משרד עורכי דין

 

חלק א': הצגת הבעיה - או - כיצד נוחתת מהלומה על ראש היבואן?

עוד בנושא
חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?
חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!
חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?
חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים
עוד בנושא
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בעניין תשלום מיסים ביבוא יאכטה לישראל
בית המשפט ביטל גרעון מסי יבוא ביבוא אישי של רכב
בית המשפט אישר פסילת מחיר מוצהר של רכב ביבוא אישי
בית משפט השלום: חברת ליווי יבוא אישי של רכב תחויב בתשלום בגין הודעת חיוב מאוחרת
יבואן ישלם ערובה שתבטיח תשלום הוצאות המדינה במסגרת בתביעה לביטול גרעון
הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום
מהו ההליך הנכון בהגשת דרישה לביטול גרעון?
בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגית חיוב מכס על תמלוגים
בית המשפט דחה תביעת יבואן כנגד החלטת המכס לפסול את ערך העסקה
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת רשות המיסים לעניין חיוב יבואני רכב ביבוא אישי
אין לעכב הליכי אכיפה וגבייה כנגד יבואן אשר לא מסר מידע מלא לבית המשפט
בית המשפט: יוענק פטור חלקי מגרעון מסי יבוא על רכב ביבוא אישי
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס
בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
עוד בנושא

 

קיבלתם דרישה לתשלום רטרואקטיבי - מה עושים?

מדריך לעוסק הנבוך (חלק א`)

דרישה לתשלום רטרואקטיבי של מסים עקיפים (מכס, מס קניה, היטלי סחר ועוד) נוחתת על ראשו של העוסק כרעם ביום בהיר. בסדרת כתבות המוקדשות לענין זה, מציע עו"ד גיל נדל, מספר דרכים להתמודדות עם המהלומה הקשה.

חלק ראשון - הבעיה

גיבורי סיפורנו הנוכחי הינם יבואנים (ליצרנים מקומיים נקדיש התייחסות נפרדת) המקבלים מרשויות המס דרישה לתשלום רטרואקטיבי של מסי יבוא (מכס, מס קניה או היטלים שונים (ובמונח הישן - תשלומי חובה - תש"ח)), בגין יבוא טובין שביצעו בעבר.  

הסיפור עלול להיפתח במסמך יבשושי משהו המוצא על ידי בית המכס הרלבנטי, ובראשו מתנוסס הכיתוב: "הודעה בדבר חיוב". ההודעה מופנית ליבואן, עם העתק לסוכן המכס שלו, והיא חתומה במרבית המקרים על ידי מחלקת הגרעונות בבית המכס. לעיתים קודמת למסמך זה חקירה גלויה של מחלקת החקירות של המכס, אשר בעקבות ממצאיה מוצאת ההודעה בדבר חיוב.

הודעת החיוב נחלקת לשלושה חלקים: בחלקה הראשון מובאים פרטים על רשימון היבוא הרלבנטי, והנמקה קצרה, ברוב המקרים - קצרה מדי, להיווצרותו של חוב המס (הקרוי "גרעון").

בחלקה השני של ההודעה מופיעה טבלה המפרטת את חוב המכס, מס קניה או תשלום החובה (קרן), ולאחריהם, בנפרד, חיובים נוספים - רבית והצמדה, וקנס פיגורים.

חלקה השלישי של ההודעה כולל את שורת המחץ הדורשת לשלם את חוב המס תוך 35 ימים, "ולא - יווספו עליהם הפרשי הצמדה וקנס לפי העניין וכן יינקטו אמצעי אכיפה לפי פקודת המסים (גביה) לרבות עיכוב מטענים על פי סעיף 4 לחוק מסים עקיפים".

הודעת החיוב מהווה מהלומה קשה ביותר ליבואן, מארבע סיבות עיקריות:

א. לוח הזמנים לתשלום הגרעון - על פי האמור בהודעת החיוב נדרש היבואן לשלם את הגרעון תוך זמן קצר, כאשר הסנקציות המתלוות לאי תשלום הינן חמורות ביותר - עיכוב מטענים והפעלת הליכי גביה, וגרעון המס נושא הצמדה וריבית וקנס פיגורים!

ב. מידת החשיפה לדרישה רטרואקטיבית - על פי החוק ניתן לדרוש את הגרעון במסי יבוא תוך חמש שנים מיום היווצרותו (ולעיתים אף יותר), ובמלים אחרות, רשויות המס רשאיות ללכת חמש שנים אחורה (ואף יותר)!

ג. בניגוד למס הכנסה, מסי יבוא אינם מוטלים על הרווח שהפיק היבואן בעיסקה, אלא מחושבים בדרך כלל כאחוז מערך הטובין המיובאים. יבואן שבעת מכירת הטובין לא גלגל את מסי היבוא על הקונה, עלול בעקבות חיוב רטרואקטיבי במסי יבוא עלול לאבד את כל רווחיו מהעיסקה ואף להיכנס להפסדים עצומים!

ד. הואיל ומדובר בדרישת תשלום המוצאת ליבואן לאחר מעשה, קשה ליבואן לחזות את התפרצות הענין ולפעול באופן מניעתי להקטנת הסיכון.

בנוסף, ההנמקה המופיעה בהודעת החיוב הינה לקונית וקצרה, דבר המקשה על היבואן להתמודד עם דרישת המס.

למרות המהלומה הקשה, קיימות דרכים להתמודדות הן עם לוח הזמנים הקצר, והן עם דרישת התשלום לגופה. יתירה מזאת, קיימות דרכים מניעתיות המאפשרות ליבואן להקטין מראש את מידת הסיכון. בנוסף, החוק מורה לרשויות המס לוותר על הגרעון בהתקיים תנאים מסויימים. על כל אלה, ועל היבטים נוספים, נעמוד בחלקים הבאים של סידרת המאמרים.

הכותב הינו עורך דין המתמחה במשפט הסחר הבינלאומי ודיני יבוא ויצוא. האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה הספציפי לעורך דין.

לראש העמוד