גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגית חיוב מכס על תמלוגים

 
עוד בנושא
חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?
חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!
חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?
חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים
עוד בנושא
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בעניין תשלום מיסים ביבוא יאכטה לישראל
בית המשפט ביטל גרעון מסי יבוא ביבוא אישי של רכב
בית המשפט אישר פסילת מחיר מוצהר של רכב ביבוא אישי
בית משפט השלום: חברת ליווי יבוא אישי של רכב תחויב בתשלום בגין הודעת חיוב מאוחרת
יבואן ישלם ערובה שתבטיח תשלום הוצאות המדינה במסגרת בתביעה לביטול גרעון
הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום
מהו ההליך הנכון בהגשת דרישה לביטול גרעון?
בית המשפט דחה תביעת יבואן כנגד החלטת המכס לפסול את ערך העסקה
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת רשות המיסים לעניין חיוב יבואני רכב ביבוא אישי
אין לעכב הליכי אכיפה וגבייה כנגד יבואן אשר לא מסר מידע מלא לבית המשפט
בית המשפט: יוענק פטור חלקי מגרעון מסי יבוא על רכב ביבוא אישי
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס
בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
גרעונות מכס - ביטול הצמדה רבית וקנס פיגורים
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל,עו"ד דייב זיתון, ירדן ברוך

 

כללי:

  

סקירה זו עוסקת בבקשה אשר הוגשה ע"י רשות המיסים, במסגרת תביעה אשר הוגשה ע"י יבואן בנושא חיוב במכס בגין תשלום תמלוגים.

 

במסגרת הבקשה, עתרה רשות המיסים להורות ליבואן, חברת "אנונימה סחר בע"מ", לגלות התכתבויות בינו לבין ספקיו ובעלות סימן המסחר עימן הוא עובד.

 

בית המשפט דחה את מרבית בקשת רשות המיסים תוך שקבע כי לאור טענת ההכבדה, נדרשים לרשות המיסים ההסכמים בין היבואן לבין היצרן או בעל סימן המסחר, ואין צורך בהכבדה מיותרת על היבואן בדמות חשיפת מסמכים נוספים כגון תכתובות אי-מייל.

 

עובדות המקרה:

 

מדובר בתביעה של יבואן נגד רשות המכס, לביטול חיוב במכס בגין תשלום תמלוגים לבעלות סימן המסחר.

 

במסגרת ניהול התביעה, בית המשפט התבקש להורות ליבואן לגלות התכתבויות שונות בינו לבין ספקיו ובעלות סימן המסחר.

 

לטענת רשות המיסים, מדובר במסמכים שמעידים על מכלול הנסיבות האופפות את עסקת היבוא ויש בהן רלוונטיות לבחינת אפשרות מעשית לרכוש טובין מיובאים מבלי לשלם תמלוגים, או שמא אין אפשרות כזו, וזוהי השאלה הדרושה לצורך הכרעה האם יש להטיל מכס על התמלוגים.

 

לטענת רשות המיסים, מדובר בראיות שמעידות על שליטה ישירה או עקיפה של בעלות סימן המסחר או נציגותיהן על היבואן ולכן יש לגלותן.

 

טענות הצדדים:

 

היבואן טען מנגד כי בקשת רשות המיסים לגילוי מסמכים מהווה מקצה שיפורים לתשתית העובדתית ששימשה אותה בעת הוצאת הודעת החיוב, ואין הדבר אפשרי נוכח פסיקות בית משפט קודמות.

 

עוד טען היבואן כי ההתכתבויות הנדרשות אינן בידיו וכי מדובר באלפי מסמכים שהדרישה לקבלם מהווה הכבדה שמאיינת את הרלוונטיות שלהם, הן של חלוף הזמן הרב והן לאור היקפם העצום.

 

הדיון המשפטי והחלטת בית המשפט:

 

בית המשפט קבע כי בגדר השיקולים האם גילוי מסמך או סוג מסמכים מסוים מהווה הכבדה בלתי סבירה, יש ליתן משקל גם לשאלה אודות מידת הרלוונטיות של אותו מסמך או סוג מסמכים. 

 

במקרה דנן, מדובר בדרישה לקבלת מסמכים שנוגעים למערכת היחסים בין היבואן לבין בעלי המותגים בחו"ל.

אל מול האיזונים בין האינטרסים של שני הצדדים, קבע בית המשפט כי די לרשות המיסים בהסכמים בין היבואן לבין בעלות סימן המסחר לצורך הבנת מערכות היחסים ביניהן, אך אין הצדקה להכביד על היבואן בדרישות לקבלת ההתכתבויות השונות, אשר חלקן מלפני שבע שנים.

 

[ת.א. (שלום ת"א) 40326-11-14 אנונימה סחר בע"מ נ' רשות המיסים /אגף המכס והמע"מ - יס"מ נתב"ג, השופטת הבכירה אושרי פרוסט-פרנקל, החלטה מיום 29.1.17, לא צוינו ב"כ הצדדים].

 

*           *           *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.