גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט אישר פסילת מחיר מוצהר של רכב ביבוא אישי

 
עוד בנושא
חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?
חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!
חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?
חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים
עוד בנושא
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בעניין תשלום מיסים ביבוא יאכטה לישראל
בית המשפט ביטל גרעון מסי יבוא ביבוא אישי של רכב
בית משפט השלום: חברת ליווי יבוא אישי של רכב תחויב בתשלום בגין הודעת חיוב מאוחרת
יבואן ישלם ערובה שתבטיח תשלום הוצאות המדינה במסגרת בתביעה לביטול גרעון
הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום
מהו ההליך הנכון בהגשת דרישה לביטול גרעון?
בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגית חיוב מכס על תמלוגים
בית המשפט דחה תביעת יבואן כנגד החלטת המכס לפסול את ערך העסקה
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת רשות המיסים לעניין חיוב יבואני רכב ביבוא אישי
אין לעכב הליכי אכיפה וגבייה כנגד יבואן אשר לא מסר מידע מלא לבית המשפט
בית המשפט: יוענק פטור חלקי מגרעון מסי יבוא על רכב ביבוא אישי
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס
בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
גרעונות מכס - ביטול הצמדה רבית וקנס פיגורים
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד רנון גורטנשטיין

בשלהי שנת 2013, ייבא תובע רכב מגרמניה בייבוא אישי, תוך שהוא מצהיר על מחיר מסוים אשר לטענתו משקף את ערך העסקה.

בית המכס השווה את הצהרת התובע למול מחירון כלי רכב משומשים בגרמניה, וגילה כי המחיר עליו הצהיר התובע אינו סביר. על כן, פסל בית המכס את הערך עליו הצהיר התובע, קבע ערך עסקה בהתאם למחירון הגרמני המקומי והוציא לתובע הודעת חיוב מתוקנת בגין הפרשי מס.

התובע עתר לבית המשפט כנגד רשות המכס, על מנת שיקבע כי ערך העסקה האמיתי הוא הערך עליו הצהיר התובע וביקש להורות על ביטול הודעת החיוב המתוקנת שהוצאה לו.

עובדות המקרה:

התובע ייבא רכב מסוג מרצדס בנץ, שנת 2012, ביבוא אישי מגרמניה, בסך 28,400 ושילם לנתבעת את מה שלטענתו משקף את גובה המיסים החלים על הרכב, בסך של 165,106 ₪.

בעת שחרור הרכב מפיקוח הנתבעת, בדקה היא את ערך העסקה עליו הצהיר התובע, למול מחיר הרכב המופיע במחירון רכב מוביל בגרמניה, בשם "דאט", ומצאה כי ישנו פער בלתי מוסבר בין הערך עליו הצהיר התובע, לבין הערך המופיע במחירון, שעמד על 38,590 .

מדובר בפער לא סביר ולא מוסבר של 34% בין הערך המוצהר לבין הערך הנקוב במחירון ועל כן ביקשה רשות המכס מהתובע שיספק הסברים לפער.

הסברי התובע לא הפיסו את דעתה של הרשות, עת פסלה את הערך המוצהר, קבעה תחתיו ערך עסקה של 48,976 והוציאה הודעת חיוב בגין הפרשי מס. התובע, אשר ביקש לשחרר את הרכב מפיקוח הנתבעת, נאלץ להפקיד ערבות בנקאית והגיש ערר על החלטת הנתבעת.

וועדת הערר דחתה את הערר, ועל החלטתה זו הגיש התובע תביעה שנדונה בבית משפט השלום בתל אביב, אשר נמחקה; כאשר במהלכה התגלתה חשבונית עסקה מהמכס הגרמני, בסך 56,400 . נוכח הגילוי החדש, חקרה רשות המכס את התובע באזהרה והוציאה הודעת חיוב מתוקנת, לפיה התובע חייב לרשות המכס 124,393 ₪ נוספים בגין העסקה.

בנסיבות הללו, הגיש התובע את תביעתו השניה.

טענות הצדדים:

התובע טען שהמחיר הנקוב במחירון "דאט" אכן משקף את ערך הרכב האמיתי, אבל בהיותו רכב השכרה, יש להפחית ממחירו הנקוב כ- 29% מערכו, ומכאן מחיר הרכב הוא 27,399 , אשר קרוב מאוד למחיר אותו שילם התובע (פער של כ- 1,000 ).

לטענת התובע, קיים מדרג ברור בפקודת המכס לצורך קביעת ערכו של טובין בעת היבוא והיה על הנתבעת להתחשב בערך העסקה עליו הצהיר התובע, בפרט נוכח "גורמי הפחתה" למחיר הרכב - משומש; מהשכרה; תקופת השימוש בו; מרחק הנסיעה שגמע עד לרכישתו ומצבו הפיזי של הרכב.

מנגד טענה רשות המיסים, כי פרט למחיר הנקוב במחירון "דאט", איתרה היא ראיות נוספות אצל גורם שלישי אשר מתנהלת נגדו חקירה בגין הנמכת מחירי מכוניות מיובאות, בדמות חשבונית המס האמיתית עליה הצהיר למול הרשויות בגרמניה.

מכאן, שהמחלוקת העובדתית שעמדה בבסיס התביעה היא מה היה המחיר האמיתי ששולם עבור הרכב.

דיון והכרעה:

בית המשפט קבע שגרסתו העובדתית של התובע מלאה סתירות ואינה אמינה עליו, בלשון המעטה. לעומת זאת, קבע בית המשפט כי התנהלותה של רשות המיסים בעניין זה היתה ללא דופי ובהתאם לפקודת המכס ולתקנות המכס.

כך, בתחילה ביססה הנתבעת את סכום החיוב בהתאם למחירון הגרמני, בסך 48,976 . לאחר מכן שינתה את סכום העסקה ביטלה את הודעת החיוב הראשונה וקבעה את סכום החיוב, על יסוד קבלת מידע מרשויות המכס בגרמניה בעניין הרכב, לפיה ערך העסקה האמיתי הוא 56,400 .

מכאן, ומהרגע שהגיע לידיעת הרשות מידע שונה מהמידע שמסר לה התובע, היה עליה לעמת את התובע עם המידע ומרגע שלא קיבלה הסבר שיניח את הדעת, היה עליה לקבוע שהחשבונית שהתקבלה מגרמניה היא החשבונית שמתעדת נכונה את הערך האמיתי של העסקה.

בית המשפט ממשיך ומונה את הרציונלים החיוביים העומדים מאחורי היבוא האישי - כגון הפחתת ריכוזיות בענף יבוא הרכב והשגת מחירים מוזלים. ואולם, המציאות מלמדת כי קיימים גורמים, כדוגמת התובע, אשר מנסים לנצל את המטרות החיוביות שבייבוא אישי, על מנת לנסות ולהפחית את שיעור המס הגבוה באמצעות הצגת חשבוניות כוזבות.

בנסיבות הללו, דחה בית המשפט את תביעת התובע תוך שהוא קובע שמחיר העסקה האמיתי הוא המחיר הנקוב בחשבונית שהעביר המכס הגרמני לנתבעת, וקבע כי רשות המכס פעלה כדין. כמו כן, הטיל בית המשפט על התובע הוצאות נוספות בסך 20,000 ₪. 

 

ת.א. (ת"א) 42312-05-16 דני מיכאלי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 1.4.2019).

 

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.