גיל נדל משרד עורכי דין

 

עדכונים מבתי המשפט - בוררות בענייני סחר חוץ

 
עוד בנושא
מגפת הקורונה העולמית – כוח עליון?
בית משפט השלום בפתח תקווה: נדחתה בקשה למתן סעד זמני שעניינו איסור על מכירת בקבוקי וודקה בתחומי ישראל
נדחתה תביעה בענין אי התאמה באספקת מוצר מיובא
בית משפט השלום בהרצליה אישר תביעה נגד חברה סינית שהפרה חוזה מול יבואן ישראלי
עוד בנושא
הסחורה אינה תואמת את ההזמנה? לא ייגבה תשלום
בית המשפט העליון מאשר: מחלוקת בין ספק מדנמרק למפיץ ישראלי- תתברר בדנמרק
מניעת מימוש אשראי דוקומנטרי בשל חריג המרמה - עדכונים
אספקת מכונה ישנה יותר- מצדיקה ביטול עסקה
ספק זר שהפיק חשבוניות פיקטיביות לא יוכל לתבוע על אי-תשלום
הוריקן סנדי בארה"ב - האם "כח עליון"?
מתי יפחית בית המשפט פיצוי מוסכם שנקבע בין חברות?
מי אשם בכשלון מיזם משותף ליבוא מוצרי תינוקות?
הזדרזת לבטל חוזה? שילמת!
מחלוקת בין ספק דני למפיצו הישראלי- תתברר בדנמרק
ברזל מסין במקום מרוסיה - הפרת חוזה?
מהו אורך חייו של הסכם בלעדיות? בית המשפט מכריע בעניין
סעיף שיפוט המופיע רק בקטלוג של ספק זר - לא יספיק
רעידת אדמה וצונאמי ביפן- "כח עליון"?
תרגיל עוקץ במכתב אשראי? על מחלוקת בין יצרן יין ממולדובה ליבואן
יבואן שנמנע מבדיקת משלוח לא יוכל לטעון לאי-התאמה
בית המשפט מכריע במחלוקת בין חברת ספנות זרה ליבואן ישראלי
חריג המרמה ומניעת מימוש מכתב אשראי
בית המשפט: אין להושיט סעד לצד לעסקת מכר בינ"ל שאינו עומד על זכותו
האם יבואן חייב לשלם גם כשסופקה לו סחורה פגומה? בית המשפט מכריע בעניין
שתי עסקאות וסחורה אחת - כיצד נכריע מי בעליה?
בית המשפט –מהי הודעה מוקדמת סבירה בטרם ביטולו של הסכם הפצה?
בית המשפט: מלכודת לצורך קיזוז חוב לא נחשבה כנגועה בחוסר תום לב
בית המשפט- שיווקת סחורה הנושאת פרטי יבואן אחר ללא הסכמתו – תשלם !
איך להתחיל למכור מוצרים במדינה זרה
בית המשפט: טענת אי התאמה בטובין לא תתקבל ללא הוכחה מספקת
יבואן! לא הודעת על ליקוי בטובין בזמן - לא תוכל לתבוע את היצואן
בית המשפט: הפנייה בשטר מטען לסעיף בוררות שבהסכם אחר - אינה מספקת
מי נחשב למורשה מטעם חברה זרה לצורך קבלת כתבי בי-דין?
עיכוב הליכים בבית המשפט לצורך קיום בוררות בינלאומית
היכן ניתן לתבוע ספק סיני שהפר חוזה? – חלק שני
דירקטיבה אירופית בענין מעמדו של הסוכן
כמה סיבות לכך שאין די בהכרת ה – INCOTERMS 2000
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
על ספק ומפיץ – נקודות חשובות בהסכמי הפצה
יש לתעד התקשרות מחודשת
מטען שלכם נתקע בנמל? עצרו לפני שאתם יורים לכל הכיוונים!
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ'

 

 

כידוע הליך הבוררות הינו הליך מעין שיפוטי אשר במסגרתו דן בורר, אשר מונה על ידי הצדדים, בסכסוך שבין הצדדים, ומכריע במחלוקות שביניהם. הדיון במסגרת הליך של בוררות עשוי להיות פחות פורמאלי מהדיון בבית המשפט, אך הכרעתו של הבורר מחייבת את הצדדים והם רשאים לתקוף אותה רק בדרכים שנקבעו לכך בחוק.

 

הפנייה להליכי בוררות יכולה להיעשות ביוזמתם של הצדדים, מתוך החלטה משותפת אד הוק, או בעקבות סעיף בוררות שהצדדים הכניסו לחוזה שנחתם ביניהם לפני תחיל ההתקשרות. לעיתים, קיים סעיף בוררות בהסכם, אך אחד הצדדים מחליט להביא את הסכסוך המשפטי בפני בית משפט. או אז רשאי הצד השני לפנות לבית המשפט ולבקש את עיכוב ההליכים בפני בית המשפט לשם העברת הסכסוך לדיון בבוררות.

 

מוסד הבוררות קיים גם בנוגע לסכסוכים בינלאומיים, וקיימת אמנה בינלאומית (אמנת ניו יורק) המסדירה את הענין.

 

לאחרונה ניתנו שתי החלטות הנוגעות לבוררויות בסחר בינלאומי, אשר ראוי להביאן בפני ציבור העוסקים בסחר חוץ.

 

סירוב בית המשפט למינוי בורר

 

בענין אחד דחה בית המשפט המחוזי בפתח תקווה את בקשתה של חברת UTI Logistics Israel למינוי בורר בסכסוך שהתגלע בינה לבין חברת טרנסטרה אינווסטמנטס בע"מ. הסכסוך התגלע במסגרת שלושה הסכמים שונים אשר נחתמו בתקופות שונות בין הצדדים: הסכם שילוח אשר עסק ביצירת יחסי סוכנות בין הצדדים, הסכם רכישת פעילות אשר שם קץ להסכם השילוח ועניינו רכישת נכסיה ופעילותה של טרנסטרה על ידי חברת UTI, והסכם נאמנות שעניינו הפקדת סכום של 3 מיליון דולר בידי נאמן לתקופה של שנה וחצי אשר בסופה, במידה ולא תוגש כל תביעה מצד חברת UTI, ישוחרר הסכום הכסף לידי חברת טרנסטרה.

 

בהמשך, דרשה חברת  UTI מטרנסטרה סכום של 4.6 מליון דולר בגין מצג שווא וגרימת נזקים כספיים. בד בבד הגישה UTI בקשה למינוי בורר בהתאם לסעיף בוררות המופיע בהסכם הרכישה.

 

ואולם, בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתה של UTI בענין מינוי הבורר. בית המשפט קבע כי UTI לא פעלה על פי המועדים שנקבעו בהסכם ולא הפעילה את המנגנון בן ארבע השלבים הנחוץ לצורך קיום הבוררות. בהתאם לכך קבע בית המשפט כי הסכם הבוררות בטל ועבר מן העולם מאליו.

 

 

עוד מצא בית המשפט כי  בית המשפט כי תביעתה של UTI מבוססת בעיקר על טענת תרמית, ובמקרה שכזה הכלל הוא שכאשר מדובר בענייני תרמית - מן הראוי שמחלוקת מסוג כזה תתברר בבית המשפט: "אין לשלול מהצד שכנגדו טוענים טענות של תרמית, או טענות אחרות העלולות להכתים את שמו הטוב, את האפשרות לטהר את שמו בבירור פומבי בבית-המשפט ולא להכריח אותו להיכנע לבירור טענות אלה על ידי בוררים שידונו על העניין בחדרי חדרים ושהחלטתם לגבי העובדות אינה ניתנת לערעור...".

 

הפ"ב (מרכז) 4941-04-09 UTI Logistics Israel Ltd נ' טרנסטרה אינווסטמנטס בע"מ, פס"ד מיום 4.8.09.

 

 

עיכוב הליכים בשל קיומו של הסכם בוררות בינלאומית

 

בענין אחר קיבל בית המשפט המחוזי בפתח תקווה את בקשתה חברה זרה לייצור צמיגים לעיכוב הליכים שנפתחו כנגדה בבית המשפט על ידי חברות ישראליות, וזאת בשל קיומו של הסכם בוררות.

 

בין חברת הצמיגים הזרה וחברה ישראלית לשיווק צמיגים נחתם הסכם הפצה בלעדי אשר על פיו הוענקו על ידי חברת הצמיגים הזרה זכויות הפצה בלעדיות לחברה הישראלית ללא הגבלת זמן. במהלך הזמן התגלע סכסוך בין הצדדים שהביא לידי ביטול הסכם ההפצה הבלעדי. החברה הישראלית הגישה תביעה כנגד החברה הזרה וחברות ישראליות נוספות אשר לטענתה מסרו מידע כוזב לחברה הצמיגים הזרה אודות פעילותה העסקית של החברה הישראלית, מה שגרם לחברה הזרה לבטל את הסכם ההפצה הבלעדי ולהעבירו לידי אחת החברות הישראליות האחרות.

 

החברה הזרה הגישה בקשה לעיכוב הליכים בשל קיומה של תנית בוררות בינה לבין החברה הישראלית. תנית הבוררות קובעת כי על הצדדים לפתור כל סכסוך הנוגע לביצוע הסכם ההפצה הבלעדי דרך מוסד הבוררות, כאשר ניהול הליך הבוררות יעשה בצרפתית.

 

ככלל, כאשר קיים סעיף בוררות בין הצדדים, ובכל זאת הוגשה תביעה לבית המשפט, יעכב בית המשפט, לפי בקשת אחד הצדדים, את הדיון בתובענה, לצורך ניהול העיון בבוררות. בכל הנוגע לסכסוכים בינלאומיים מתנה סעיף 6 לחוק הבוררות את עיכוב ההליכים בכך שקיימת תנית בוררות בהסכם בין הצדדים, ובקיומה של אמנה בינלאומית "שישראל צד לה" אשר מורה על עיכוב ההליכים בבית המשפט במקרה כזה. ואכן,  מדינת ישראל חתומה על אמנת האו"ם בדבר הליכי בוררות בינלאומיים בעניינים מסחריים ("אמנת ניו-יורק") משנת 1958, הקובעת הוראות בדבר עיכוב הליכים בבתי משפט ועברתם לבוררות. לפיכך, קיבל בית המשפט את טענת החברה הזרה כי על בית המשפט לכבד את תנית הבוררות ולעכב הליכים לשם העברת הדיון לבוררות.

 

מנגד טענה החברה הישראלית, בין היתר, כי התביעה הוגשה גם נגד חברות ישראליות ולא רק נגד החברה הזרה, ולפיכך אין מקום לפצל את הדיון ולהעביר את הדיון כנד החברה הזרה לבוררות ואת התובענה כנגד החברות הישאליות להותיר בבית המשפט הישראלי.

 

בית המשפט דחה עמדה זאת. בית המשפט קבע כי בכל הנוגע לבוררות בינלאומית הוראות אמנת ניו יורק אינן שוללות את עיכוב ההליכים במקרה של פיצול הליכים בגין מעורבותם של צדדים שלישיים, ולפיכך התובענה כנגד החברה הזרה תועבר לדיון בבוררות.

 

ת"א 2878-01-08 TRANSITYRE B.V. נ' אשר חברה להפצת צמיגים בע"מ. החלטה מיום 3.8.09.