גיל נדל משרד עורכי דין

 

שתקת - הפסדת את זכותך ! על מקרה של הפרת חוזה בינלאומי

עוד בנושא
מגפת הקורונה העולמית – כוח עליון?
בית משפט השלום בפתח תקווה: נדחתה בקשה למתן סעד זמני שעניינו איסור על מכירת בקבוקי וודקה בתחומי ישראל
נדחתה תביעה בענין אי התאמה באספקת מוצר מיובא
בית משפט השלום בהרצליה אישר תביעה נגד חברה סינית שהפרה חוזה מול יבואן ישראלי
עוד בנושא
הסחורה אינה תואמת את ההזמנה? לא ייגבה תשלום
בית המשפט העליון מאשר: מחלוקת בין ספק מדנמרק למפיץ ישראלי- תתברר בדנמרק
מניעת מימוש אשראי דוקומנטרי בשל חריג המרמה - עדכונים
אספקת מכונה ישנה יותר- מצדיקה ביטול עסקה
ספק זר שהפיק חשבוניות פיקטיביות לא יוכל לתבוע על אי-תשלום
הוריקן סנדי בארה"ב - האם "כח עליון"?
מתי יפחית בית המשפט פיצוי מוסכם שנקבע בין חברות?
מי אשם בכשלון מיזם משותף ליבוא מוצרי תינוקות?
הזדרזת לבטל חוזה? שילמת!
מחלוקת בין ספק דני למפיצו הישראלי- תתברר בדנמרק
ברזל מסין במקום מרוסיה - הפרת חוזה?
מהו אורך חייו של הסכם בלעדיות? בית המשפט מכריע בעניין
סעיף שיפוט המופיע רק בקטלוג של ספק זר - לא יספיק
רעידת אדמה וצונאמי ביפן- "כח עליון"?
תרגיל עוקץ במכתב אשראי? על מחלוקת בין יצרן יין ממולדובה ליבואן
יבואן שנמנע מבדיקת משלוח לא יוכל לטעון לאי-התאמה
בית המשפט מכריע במחלוקת בין חברת ספנות זרה ליבואן ישראלי
חריג המרמה ומניעת מימוש מכתב אשראי
בית המשפט: אין להושיט סעד לצד לעסקת מכר בינ"ל שאינו עומד על זכותו
האם יבואן חייב לשלם גם כשסופקה לו סחורה פגומה? בית המשפט מכריע בעניין
שתי עסקאות וסחורה אחת - כיצד נכריע מי בעליה?
בית המשפט –מהי הודעה מוקדמת סבירה בטרם ביטולו של הסכם הפצה?
בית המשפט: מלכודת לצורך קיזוז חוב לא נחשבה כנגועה בחוסר תום לב
בית המשפט- שיווקת סחורה הנושאת פרטי יבואן אחר ללא הסכמתו – תשלם !
איך להתחיל למכור מוצרים במדינה זרה
בית המשפט: טענת אי התאמה בטובין לא תתקבל ללא הוכחה מספקת
עדכונים מבתי המשפט - בוררות בענייני סחר חוץ
יבואן! לא הודעת על ליקוי בטובין בזמן - לא תוכל לתבוע את היצואן
בית המשפט: הפנייה בשטר מטען לסעיף בוררות שבהסכם אחר - אינה מספקת
מי נחשב למורשה מטעם חברה זרה לצורך קבלת כתבי בי-דין?
עיכוב הליכים בבית המשפט לצורך קיום בוררות בינלאומית
היכן ניתן לתבוע ספק סיני שהפר חוזה? – חלק שני
דירקטיבה אירופית בענין מעמדו של הסוכן
כמה סיבות לכך שאין די בהכרת ה – INCOTERMS 2000
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
על ספק ומפיץ – נקודות חשובות בהסכמי הפצה
יש לתעד התקשרות מחודשת
עוד בנושא

על מקרה של הפרת חוזה בינלאומי
 

רבים מהעוסקים בסחר בינלאומי נתקלו במעשה הבא: יצואן התחייב למסור טובין ליבואן בתאריך מסויים. היצואן נוכח לדעת שלא יהיה ביכולתו לעמוד במועד המסירה המוסכם, והוא פונה ליבואן ומודיע לו על כך שביכולתו לספק את הסחורה באיחור, בתוך זמן מסויים. היבואן שותק ולא מגיב, או ששולח אימיילים סתמיים שאין בהם אישור ברור לכך שהוא מוכן לקבל את הסחורה באיחור.  היצואן משלים את הכנת הסחורה, ושולח אותה ליבואן. עם הגעת הסחורה, מודיע היבואן ליצואן כי בשל האיחור במסירת הסחורה אין ברצונו לקבל את הסחורה ואין בכוונתו לשלם עבורה.  היצואן מגיש תביעה כנגד היבואן, ודורש ממנו לשלם את מחיר הסחורה.
 
באופן אינטואיטיבי, טענתו של היבואן כלפי היצואן תהיה – "אין לך שום זכות לדרוש ממני לשלם עבור הסחורה. הרי אתה לא סיפקת את הסחורה במועד, והפרת את החוזה בינינו. בגלל שהפרת את החוזה, גם אני לא חייב לקיים אותו".
 
אלא שהפרה של חוזה על ידי צד אחד, אינה מקנה באופן אוטומטי זכות לצד השני שלא למלא את חיוביו. החקיקה הישראלית, כמו זו הבינלאומית, דורשת מהצד שנפגע להודיע לצד המפר על ביטול החוזה. אם הנפגע לא מספק הודעה על ביטול החוזה, הרי שרואים את הנפגע כמי שנתן למפר ארכה למלא את החיוב שלו, ותקן את ההפרה. במקרה שלנו, היבואן ששתק ולא הגיב על הודעתו של היצואן בדבר אספקת הסחורה באיחור, נתן ליצואן ארכה לאספקת הסחורה. ההגיון מאחורי עמדה זאת נעוץ, בין היתר, בכך שהיצואן הסתמך על שתיקתו של היבואן, שהרי, כזכור, היבואן לא הגיב על הודעתו. אילו היה היבואן מודיע ליצואן, סמוך לקבלת ההודעה על כך שהסחורה תסופק באיחור, שהוא אינו חפץ לקבל את הסחורה, היצואן לא היה שולח את הסחורה ליבואן.
 
בענין זה (כמו בעניינים אחרים) החוק לא מוכן לקבל "ישיבה על הגדר". לא סתם היבואן שתק עם קבלת ההודעה על כך שהסחורה תסופק באיחור. ככל הנראה הוא ביקש לשמור אצלו את כל הקלפים – לראות מתי הסחורה תגיע, ואז להחליט האם הוא רוצה לקבל אותה או לא. בדיוק את זה המחוקק רוצה למנוע, שהרי קיים גם צד שני לעיסקה שמשנה את מצבו בהתאם להתנהגות היבואן.
 
כך הדבר בחקיקה הישראלית, ועל אחת כמה וכמה בחוק הבינלאומי. כידוע, נשמת אפו של הסחר הבינלאומי היא יציבות, ביטחון ווודאות, שהרי מדובר בצדדים שנמצאים במדינות שונות, בעלות תרבות עיסקית שונה, ואקלים חקיקתי אחר. שאיפתו של המשפטן העוסק בסחר בינלאומי – לגבש הסדרים יציבים ככל האפשר, ושאיפה זאת התממשה, לענייננו, בדמותה של אמנת האו"ם למכר טובין בינלאומי, שמדינות רבות חתומות עליה, וישראל ביניהן (ואף אימצה אותה בחוק המכר - מכר טובין בינלאומי).
 
המעניין הוא שאותה אמנה מספקת הוראות חוק מפורטות המתייחסות לעיסקאות של מכירת טובין, ומציעה, לעיתים, התייחסות ברזולוציה גבוהה יותר מזה שמספק חוק החוזים הישראלי הרגיל.  האמנה היתה מוטרדת במיוחד מהפרות של המוכר (היצואן) הקשורות לאי אספקה במועד, והמקרה הבא יספק דוגמא להתייחסות פרטנית של האמנה:
 
היצואן התחייב למסור טובין במועד מסויים. היצואן איחר ומסר את הטובין באיחור.  היבואן לא נטל את הסחורה וניתק מגע. היצואן דורש מהיבואן לשלם עבור הסחורה. חוק החוזים הישראלי הרגיל, לא כולל התייחסות פרטנית למקרה זה, ועל כן עמדת הדין הישראלי תגובש על פי עקרונות כלליים של דיני החוזים בישראל. לעומת זאת, האמנה כוללת התייחסות ברורה: על היבואן לתת הודעת ביטול תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על כך שהסחורה נמסרה. אם היבואן לא יעשה כן, הוא יאבד את זכותו לבטל את החוזה, ויהיה עליו לשלם עבור הסחורה.
 
כאמור, האמנה אומצה על ידי המחוקק הישראלי והיא מהווה חלק מחוק המכר (מכר טובין בינלאומי), תש"ס – 1999.

 לראש העמוד