גיל נדל משרד עורכי דין

 

מוביל ימי - לא יידעת את היצואן על עיכוב בהובלת הסחורה ליעדה – תפצה!

 
עוד בנושא
האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?
נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות
בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
עוד בנושא
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
הנמל איבד מכולה? הנמל יפצה את היבואן
ניצחון ליבואן - בית המשפט לא הכיר בתניית שיפוט בשטר מטען
מכולה נפלה למים - מי אחראי וכיצד מוכיחים את הנזק?
האם נמל חיפה אחראי לנזק שהתגלה במטען שומשום?
מי יישא באחריות לנזק למשלוח דגים עקב ניתוק מהקירור?
האם מוביל ימי חייב להיענות לבקשת לקוחו ולשנות נשגר בשטר מטען?
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
בית המשפט – הטלת אחריות אישית על בעלי מניות בגין חוב למוביל הימי
הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
הנזק למשלוח פלפלים שלא הוכח
נדחתה תביעת סוכני אוניה כנגד הנמל לפיצוי בגין שינוע מכולה לנמל שגוי
שטר המטען של צים מכה שנית
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ

 

לאחרונה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בהרצליה הדן באחריותו של המוביל הימי (חברת MSC)  כלפי יצואן (שיוצג על ידי הח"מ) בגין התנהלות לא תקינה בניתוב מטען.

במקרה זה דובר ביצואן מצעי וכלי מיטה, אשר נקשר בעסקת הובלה ימית במסגרתה התחייבה מובילה ימית לייצא סחורה למוסקבה. לטענת היצואן, המובילה הימית התחייבה לספק את הסחורה לפני חג המולד.

הסחורה אשר התעכבה ביציאה מן הארץ הגיעה באיחור למוסקבה, כך שהקונה לא יכול היה לשווק את הסחורה לפני חג המולד, לאור כך הודיע הקונה ליצואן כי אינו מעוניין בסחורה.

היצואן אשר ניסה  למכור את הסחורה לקונה חלופי נתקל בקשיים מצד המובילה הימית לשנות את שם הנשגר בשטר המטען בטענה כי היצואן לא הציג שלושה שטרי מטען מקוריים.ומכאן היצואן הגיש תביעה כנגד המובילה בשל הנזקים שנגרמו לה בשל ההתנהלות של המובילה הימית.

בית המשפט קיבל את תביעת היצואן. בית המשפט קבע כי אמנם האיחור בהגעת הסחורה למוסקבה לא היה באשמת המובילה הימית, אלא תוצאה ישירה של העיצומים שהיו בנמל באותה תקופה, אך יחד עם זאת קבע בית המשפט קבע כי על המובילה הימית הייתה מוטלת האחריות ליידע את היצואן לגבי האיחור על מנת שיכלכל את צעדיו בהתאם. בית המשפט קבע כי המובילה הימית לא הוכיחה כי הודיעה ליצואן אודות האיחור בהגעת הסחורה ליעדה.

בשל אי רצונו של הקונה לקבל את הסחורה, ביקש היצואן למסור את הסחורה לקונה אחר, ולשם כך ביקש לשנות את שם הנשגר בשטר המטען. המובילה הימית הציבה דרישות משמעותיות בענין זה, ובית המשפט נדרש לשאלה האם התנהלות המובילה הימית באשר לאי החלפת שם הנשגר בשטר המטען הייתה תקינה?

לעניין זה, המובילה הימית טענה כי שינוי שם הנשגר בשטר המטען היה תלוי בהעברת מכתב מידי הקונה המקורי לפיו הוא מוותר על המטען וכן ערבות בנקאית מידי היצואן בשיעור של 200 אחוז משווי המטען, וכל זאת בשל אי הצגת שלושה שטרי מטען מקוריים על ידי היצואן.

בית המשפט קבע כי הן היצואן והן המובילה הימית לא הוכיחו כי אכן היו קיימים שני שטרי מטען מקוריים או שלושה, אך בית המשפט קבע כי אף אם היו קיימים שלושה שטרי מטען מקוריים והיצואן הציג רק שניים מהם, אין זה מצדיק את סירובה של המובילה הימית לשינוי שם הנשגר בשטר המטען, שכן על פי האמור על פני בשטר המטען עצמו די היה בהצגת עותק  מקורי אחד ולא שלושה.

בית המשפט קבע כי אכן צדקה המובילה הימית כי היה צורך בהשמדת כי שטרי המטען המקוריים הנושאים שם נשגר אחר על מנת למנוע טעויות ותקלות, אך בית המשפט קבע כי היה על המובילה הימית לנהוג בהגיון מסחרי, בתום לב תוך שימת לב לנזק הכלכלי שעשוי היה להיגרם ליצואן.

בית המשפט קבע כי התעקשותה של המובילה הימית במקרה זה להצגת שלושת שטרי המטען המקוריים הייתה לא סבירה וזאת לאור הנזק הכלכלי שנגרם ליצואן. בית המשפט גם קבע  כי הדרישה של המובילה הימית לערבות בנקאית בשיעור של 200% משווי הסחורה הייתה דרישה לא סבירה לאור העובדה כי הסיכון הכספי שהיה נתון על המובילה הימית בתיקון שני שטרי המטען המקוריים במקום שלושה היה קלוש, וזאת אל מול לנזק הכלכלי שנגרם ליצואן עקב אי שינוי שם הנשגר בשטר המטען. בית המשפט ציין כי המובילה הימית יכולה הייתה להסתפק בערבויות פחותות, בכתב שיפוי ובמכתב ויתור על הסחורה מצד הקונה המקורי.

יחד עם זאת, היצואן פוצה על חלק מנזקיו הנטענים (כתשעים אלף ₪) ולא על כולם, שכן היצואן לא הוכיח את נזקיו כנדרש.    

ת"א 400-05 ספורט ר.מ.מ. 1999 בע"מ נ' MSCואח'. ניתן ביום 7.4.10. ליצואן – עו"ד גיל נדל. למובילה הימית  - עו"ד דן מרויץ