גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי

 
עוד בנושא
האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?
נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
סוכן אוניה אינו אחראי לכסות את חובות האוניה
עוד בנושא
העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
הנמל איבד מכולה? הנמל יפצה את היבואן
ניצחון ליבואן - בית המשפט לא הכיר בתניית שיפוט בשטר מטען
מכולה נפלה למים - מי אחראי וכיצד מוכיחים את הנזק?
האם נמל חיפה אחראי לנזק שהתגלה במטען שומשום?
מי יישא באחריות לנזק למשלוח דגים עקב ניתוק מהקירור?
האם מוביל ימי חייב להיענות לבקשת לקוחו ולשנות נשגר בשטר מטען?
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
בית המשפט – הטלת אחריות אישית על בעלי מניות בגין חוב למוביל הימי
הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
הנזק למשלוח פלפלים שלא הוכח
מוביל ימי - לא יידעת את היצואן על עיכוב בהובלת הסחורה ליעדה – תפצה!
נדחתה תביעת סוכני אוניה כנגד הנמל לפיצוי בגין שינוע מכולה לנמל שגוי
שטר המטען של צים מכה שנית
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד שירלי סטרז'בסקי

 רקע:

בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בחיפה, בבקשתה של פ. א. ואי קום בע"מ לעכב שחרור מטען ימי שהגיע לנמל חיפה, ולהורות על מתן צו לתפיסת מטען. כמו כן, ביקשה כי בית המשפט יורה לבית המכס חיפה שלא לשחרר את המטען עד לבירור הסוגיה.

המחלוקת וטענות הצדדים

טענותיה של פ. א. ואי קום בע"מ היו, כי רכשה את המטען מהספקית, שילמה את מלוא התמורה והוצאו שטרי מטען לטובתה. לאחר הגעת המטען לנמל חיפה, התגלה כי בשטרי המטען מופיעה שמה של יבואנית אחרת (טאלא קמפני בע"מ וס.מ פחם בע"מ, להלן: "טאלא ופחם הגליל").

לטענת טאלא ופחם הגליל, הן בעלות הזכות לקבל את המטען, שכן הוא נרכש על ידן מהספקית במסגרת עסקאות שונות שבגינן הוצאו שטרי המטען המתייחסים למטען הרלוונטי.

לטענת סוכן האוניה, העתק שטר המטען שצורף לבקשתה של פ. א. ואי קום בע"מ לא הונפק על ידיה, איננו השטר המקורי והוא נחזה להיות מזויף. כמו כן, בשטר המטען המקורי, לא מופיעה חברת פ. א. ואי קום בע"מ כנשגרת.

עוד טען סוכן האוניה, כי שחרור המטען ללא הצגת שטר מטען מקורי עלול להעמידו כמפר של התחייבות חוזית כלפי מי שאוחז בשטר מטען המקורי וכמי שפועל בניגוד למקובל ולנוהג הסוחרים.

הדיון המשפטי

בבחינת קיומה לכאורה של עילת התביעה, בית המשפט קבע כי לאור הגרסאות העובדתיות המנוגדות שהתבררו במסגרת הבקשה, ולאור המצב המשפטי, ניתן לקבוע כי פ. א. ואי קום בע"מ לא הוכיחה את קיומה של עילת תביעה.

בית המשפט אזכר את החלטות בית המשפט בעניין טרנסכלל ובעניין פולסקא, במסגרתם נקבע עיקרון-העל, לפיו שחרורו של מטען שהגיע בהובלה ימית לנמל היעד נעשה על ידע מסירת פקודת מסירה מהמוביל הימי לידי סוכן המכס הפועל מטעם היבואן רק לאחר הצגת שטר מטען מקורי שהונפקו על ידי המוביל הימי.

במקרים מסוימים וחריגים, בית המשפט אישר חריגה מכלל זה, אולם במקרה דנן בית המשפט קבע כי אין הצדקה לסטייה מהכלל, שכן הסיכון שצד שלישי יתייצב וידרוש לקבל את המטען אשר פ. א. ואי קום בע"מ טוענת לזכותה לקבלו אינו תיאורטי, אלא מוחשי מאוד. 

בית המשפט בחן את מאזן הנוחות בין הצדדים וקבע כי שחרור המטען לידי פ. א. ואי קום בע"מ, ללא הצגת שטר מטען מקורי, עלול לחשוף את סוכן האוניה לתביעה נזיקית מצדדים שלישיים.

הואיל וכך בית המשפט דחה את הבקשה. במקרה הנדון, חברת פ. א. ואי קום בע"מ לא הוכיחה את קיומה של עילת תביעה כנגד סוכן האוניה,  טאלא ופחם גליל. כמו כן, לא הצביעה על כך שנזקה יהיה גבוה מנזקיהם של האחרים במידה והבקשה לא תתקבל. הוחלט בענין זה כי אין לסטות מההלכה שנקבעה בעניין טרנסכלל ובעניין פולסקא.

ת"א 67434-06-18 פ. א. ואי קום בע"מ נ' צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ואח', ניתן ביום 9 ביולי 2018 ע"י כבוד השופט אורי גולדקורן.   

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.