גיל נדל משרד עורכי דין

 

חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים

 
עוד בנושא
האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?
נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות
בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
עוד בנושא
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
הנמל איבד מכולה? הנמל יפצה את היבואן
ניצחון ליבואן - בית המשפט לא הכיר בתניית שיפוט בשטר מטען
מכולה נפלה למים - מי אחראי וכיצד מוכיחים את הנזק?
האם נמל חיפה אחראי לנזק שהתגלה במטען שומשום?
מי יישא באחריות לנזק למשלוח דגים עקב ניתוק מהקירור?
האם מוביל ימי חייב להיענות לבקשת לקוחו ולשנות נשגר בשטר מטען?
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
בית המשפט – הטלת אחריות אישית על בעלי מניות בגין חוב למוביל הימי
הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב
הנזק למשלוח פלפלים שלא הוכח
מוביל ימי - לא יידעת את היצואן על עיכוב בהובלת הסחורה ליעדה – תפצה!
נדחתה תביעת סוכני אוניה כנגד הנמל לפיצוי בגין שינוע מכולה לנמל שגוי
שטר המטען של צים מכה שנית
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל

 

לאחרונה ניתן פסק דין בבית משפט השלום בת"א העוסק בשאלת היקף הפיצוי שינתן בגין אובדן מטען.

מדובר באובדן מטען שנשלח מנמל ליברפול לנמל אשדוד, והכיל ספרי קריאה ולימוד המיועדים לגופים מוסדיים טרם פתיחת שנת הלימודים. היבואן בישראל הנחה את המשלח שאת שירותיו שכר להקפיד שהמשלוח ייעשה בשטר מטען בודד, ורק בתום אימות מול היצואן כי מלוא כמות האריזות מוכנות למשלוח.

בפועל הסוכן באנגליה אישר טרם ההפלגה כי ברשותו כמות האריזות הרלוונטית ואף עדכן את נציגו בישראל בפרטי ההפלגה. ואולם, עם הגעת המטען לנמל אשדוד נמסר ללקוח כי רק תשע אריזות (מתוך עשרים ושמונה האריזות שהוזמנו) הגיעו, וכל היתר – אבדו.

היבואן הגיש תביעה לבית המשפט בגין הנזקים שנגרמו לו, וביקש פיצוי בשני מישורים: האחד – נזק ישיר ("הממוני"), דהיינו הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים להערכה כספית, והשני   - נזק עקיף ( "לא ממוני"), דהיינו פגיעה במוניטין, אובדן לקוחות עתידיים, כאב וסבל ועוד.

בכל הנוגע לנזק הישיר קיבל בית המשפט את תביעת היבואן, לאור העובדה שהמשלח בישראל הכיר באחריותו על אובדן הטובין. ואולם, בנוגע לנזק הבלתי ממוני – התמונה היתה שונה. במקרה שלפנינו, תבע היבואן סך של מאתיים אלף ₪ בגין הנזק הבלתי ממוני , מחציתו עבור פגיעה במוניטין ומחציתו בגין  אובדן לקוחות פעילים.

היבואן טען (וטענתו התקבלה במישור העקרוני) כי אי עמידה בלוחות זמנים, ועצם אובדנו של מטען יקר ערך, הינם בעלי משמעות כבדה ביותר לבית עסק ולמוניטין שנרכש משך שנים רבות. היבואן גם הגיש תצהיר ובו מדווח על ירידה חדה במכירות הארגון כלפי אותם לקוחות מוסדיים שנפגעו קשות מאי אספקת הטובין במועדם.

מנגד היבואן כשל בהוכחת נזקיו. ראשית, היבואן לא הוכיח שנקט בצעדים הנחוצים מול לקוחותיו בסמיכות לקרות הנזק, דהיינו עדכון לקוחותיו על איחור ניכר במסירת הטובין. היבואן גם לא זימן נציגים של לקוחותיו לצורך מתן עדות לעניין היקף הזמנותיהם, לא הגיש חוות דעת לעניין הלקוחות שחדלו מלקיים קשרי מסחר מול היבואן, ואף לא פרוט של לקוחות החברה אשר ניאותו לקבל את הזמנתם באיחור. חמור מכל, שהיבואן לא הוכיח את צעדי המנע שבהם נקט עת נמסר לו על אובדן המטען.

בית המשפט קבע כי היבואן לא הוכיח באופן מוחלט את הקשר הסיבתי שבין הפגיעה במוניטין ובין אי מסירת המטען במועדו, ולא הצליח להרים הן את נטל ההוכחה לעניין הפגיעה במוניטין, ובוודאי שלא את הפגיעה בלקוחות הקיימים בגינם הגיש את תביעתו לנזק בלתי ממוני.

לפיכך פוצה היבואן בסכום לא משמעותי בסך של 16,000 ש"ח לעניין הנזק הלא ממוני. ההצדקה לפיצוי זה נבעה מכך שבית המשפט הניח שנזק כלשהוא אכן נגרם ליבואן, אלא שבהעדר ראיות תומכות אמד אותו בסכום נמוך.

בשולי הדברים צריך לציין כי בית המשפט לא נכנס לשאלת הגבלת אחריותו של המשלח על פי שטר המטען, כמו  גם לשאלה האם כלל מחויב המשלח הבינלאומי לפצות בגין נזק בלתי ממוני.

ת"א 37124-05 טל עדנה נגד אבי רם קרגו בע"מ. ניתן ביום 11 למאי 2010 .

ב"כ הצדדים : ליבואן - עו"ד זהר נווה, למשלח – עו"ד גבריאל דיסני