גיל נדל משרד עורכי דין

 

סוכן אוניה אינו אחראי לכסות את חובות האוניה

 
עוד בנושא
האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?
נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות
בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
עוד בנושא
העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
הנמל איבד מכולה? הנמל יפצה את היבואן
ניצחון ליבואן - בית המשפט לא הכיר בתניית שיפוט בשטר מטען
מכולה נפלה למים - מי אחראי וכיצד מוכיחים את הנזק?
האם נמל חיפה אחראי לנזק שהתגלה במטען שומשום?
מי יישא באחריות לנזק למשלוח דגים עקב ניתוק מהקירור?
האם מוביל ימי חייב להיענות לבקשת לקוחו ולשנות נשגר בשטר מטען?
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
בית המשפט – הטלת אחריות אישית על בעלי מניות בגין חוב למוביל הימי
הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
הנזק למשלוח פלפלים שלא הוכח
מוביל ימי - לא יידעת את היצואן על עיכוב בהובלת הסחורה ליעדה – תפצה!
נדחתה תביעת סוכני אוניה כנגד הנמל לפיצוי בגין שינוע מכולה לנמל שגוי
שטר המטען של צים מכה שנית
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

 

רקע:

 

בסקירה זו נתאר מקרה בו בית המשפט דחה תביעה כספית נגד סוכן אוניה, וקבע כי סוכן האוניה אינו אחראי לכסות את חובות האוניה לצד ג'.

 

בית המשפט קבע כי קיימת הפרדה בין סוכן האוניה- גוף שמטרתו לייצג את האוניה בישראל, לבצע שירותים בשם האוניה וכו'- לבין האוניה עצמה. באם האוניה צברה חובות לצדדים שלישיים, אין סוכן האוניה נדרש לשאת באחריות לחובות האוניה.

 

סיפור המקרה:

 

חברה ישראלית שעוסקת באספקת צידה וטובין לאוניות הפוקדות את נמלי ישראל ("מחסן הציוד") הגישה תביעה על סך של 196,728 ש"ח כנגד סוכן אוניה, ונגד שני  אנשים פרטיים שנטען כי הם בעליה של חברת האוניות.

 

מחסן הציוד סיפק לאוניות הזרות במהלך שנת 2009 צידה, טובין ושירותים מעת לעת, וכל החשבוניות שהוצאו ע"י מחסן הציוד בגין השירותים רשומות על שם סוכן האוניה- ולא האוניות הזרות.

 

נצבר חוב בסך של 196,728 ש"ח שלא נפרע ובגינו הוגשה התביעה.

 

טענות הצדדים:

 

מחסן הציוד טען כי למרות שהאוניות מניפות דגל זר ושבכל הרישומים מצוין שחברות זרות הן בעלי האוניות, שני האנשים הפרטיים שנתבעו החזיקו בעת הרלוונטית במניות החברות הזרות, והתנהלו כבעליהן של האוניות לכל דבר ועניין, משום שעסקו בפיצול תשלומים, פריסת חובות ודרך החזרתם, הכנת המחאות שונות, ועוד, ואף הציגו את עצמם כאחראים לניהול האוניות.

 

סוכן האוניה טען שההפרדה בין בעלי האוניה לבין מנהלי תפעול וסוכנים של האוניה בנמלים, היא מקובלת וידועה בענף הספנות. כפועל יוצא מהפרדה ברורה זו, התפתח עם השנים הסכם סטנדרטי ושמו  "Standard Ship Management Agreement", המגדיר את חובותיו של מפעיל מסחרי וסוכן אוניה. נטען כי לפי הסכם זה, סוכן ומפעיל מסחרי של אוניה אינו אחראי לחובותיה.

 

פסק-הדין:

 

ראשית, דחה בית המשפט את הטענה כי שני האנשים הפרטיים שנתבעו היו הבעלים של האוניות. נקבע כי טענה זו לא הוכחה.

 

לאחר מכן, בחן בית המשפט האם אופן התנהלותם של הנתבעים יצר מצג כאילו הם בעלי האוניה, באופן שמוביל להשתת אחריות עליהם.

מחסן הציוד טען כי הנתבעים היו הסמכות הבלעדית לקבל החלטות הנוגעות לאוניה, כגון איזו צידה תעלה על האוניות, ואילו שירותים יינתנו לאוניות.

 

סוכן האוניה טען כאמור שביצע פעולות אלה מתוקף תפקידו כסוכן ואין בכך להפוך אותו לבעלים.

 

בית המשפט קיבל את טענת הסוכן בנושא זה וקבע כי הוא אינו הבעלים.

 

בית המשפט ציין כי גם אם סוכן האוניה חתם על ערבות עבור האוניה, אין הדבר הופך אותו לבעליה.

 

בית המשפט דחה את התביעה נגד שני האנשים הפרטיים שנתבעו, אך קבע כי מחסן הציוד יהא רשאי לקבל פסק דין נגד חברת סוכני האוניה שנמצאת בהליכי פירוק, מאחר והחשבוניות יצאו על שמה.

 

התביעה נגד הנתבעים נדחתה, ומחסן הציוד חויב בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ש"ח בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.

 

[ת"א (שלום ת"א) 21476-04-11 לים בע"מ נ' י. כספי קווי מטען בע"מ ואח', בפני כב' השופטת נועה גרוסמן, פסק-דין מיום 1.4.15. ב"כ הצדדים- למחסן הציוד- עו"ד ספיר, לסוכן האוניה- עו"ד מבור]

 

למאמרים נוספים שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא סוכני אוניה, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

 

הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב

סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה

מטען דגים מיובא ניזוק - האם ניתן לתבוע בארץ סוכן אוניה זר?

עיכבון של סחורות בידי סוכן אוניה

זכות עיכבון של סוכן אוניה

מתי יפצה סוכן אונייה את המדינה בגין נזק?

 

 

 

 

*             *             *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.