גיל נדל משרד עורכי דין

 

יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ

 
עוד בנושא
האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?
נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות
בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
עוד בנושא
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
הנמל איבד מכולה? הנמל יפצה את היבואן
ניצחון ליבואן - בית המשפט לא הכיר בתניית שיפוט בשטר מטען
מכולה נפלה למים - מי אחראי וכיצד מוכיחים את הנזק?
האם נמל חיפה אחראי לנזק שהתגלה במטען שומשום?
מי יישא באחריות לנזק למשלוח דגים עקב ניתוק מהקירור?
האם מוביל ימי חייב להיענות לבקשת לקוחו ולשנות נשגר בשטר מטען?
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
בית המשפט – הטלת אחריות אישית על בעלי מניות בגין חוב למוביל הימי
הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
הנזק למשלוח פלפלים שלא הוכח
מוביל ימי - לא יידעת את היצואן על עיכוב בהובלת הסחורה ליעדה – תפצה!
נדחתה תביעת סוכני אוניה כנגד הנמל לפיצוי בגין שינוע מכולה לנמל שגוי
שטר המטען של צים מכה שנית
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, גלעד פז

 

לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בתל-אביב תביעה של חברת שירותי נמל נגד יבואן של עץ בגין חוב כספי שלא נפרע.

חברת שירותי הנמל טענה כי סיפקה ליבואן שירותים של פריקת משלוח עץ, והיבואן טען כי השירותים היו כה גרועים עד שאינו חייב לשלם בעדם.

בית המשפט דחה את טענות היבואן וקיבל את התביעה במלואה.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

במהלך חודש אוקטובר 2008, יבאה חברת אורדילן לישראל מטען עץ לישראל, על גבי האונייה אאורה, והמטען הגיע לנמל אשדוד.

על מנת לפרוק את המטען, פנתה חברת אורדילן למר יעקב סויסה, נציגה שלה בנמל אשדוד ושכרה באמצעותו את שירותיה של קשרי ים, חברה העוסקת במתן שירותי נמל, לצורך פריקת המטען.

 

חברת קשרי ים שכרה פועלים לצורך ביצוע המשימה והחלה לפרוק את המטען. במהלך פריקת  המטען הסתבר, כי חלק מחבילות העץ אשר היו במשלוח התפרקו והיה צורך לארזם מחדש, וחלק נשברו.

 

חברת קשרי ים דרשה תשלום שכר בעבור העבודה שסיפקה בסך כולל של כ-58,000 ש"ח, אך הסכום לא שולם בעקבות טענת אורדילן כי בוצעה עבודה רשלנית.

 

חברת אורדילן טענה כי קשירת החבילות לא הייתה מקצועית, החבילות שנקשרו הכילו לוחות עץ מגדלים שונים, בעוד שקשירות לוחות עץ לחבילה אחת חייבת להיעשות לפי גודל. אורדילן טענה כי כך נוצר מצב שבאותה חבילה נקשרו לוחות עץ גדולים וקטנים במעורב, וכתוצאה מכך חלק מהלוחות נשברו, וכי העבודה הייתה כה גרועה, עד אשר אורדילן נאלצה לפרק את החבילות ולקשור אותן מחדש לפי גודל. וכמו כן, לזרוק חלק מלוחות העץ שנשברו, ובשל כך נגרמו לה נזקים.

 

פסיקת בית המשפט:

 

בית המשפט קבע כי אין מחלוקת שחברת קשרי ים העניקה שירותים לחברת אורדילן ולצורך כך שכרה פועלים, וטענת ההגנה היחידה של אורדילן היא כי העבודה הייתה רשלנית.

 

בית המשפט קבע כי מן העדויות לא הוכח שאורדילן ביקשה מקשרי ים למיין את מטען העץ לפי גדלים, והוכח כי בשל לחץ אשר הופעל על ידי נמל אשדוד, לא הייתה אפשרות לבצע מיון כזה.

 

בית המשפט קבע כי הוכח שנציג של אורדילן שהה במקום בעת ביצוע העבודה ולא הסתייג ממנה, דבר המחליש את טענות ההגנה של אורדילן.

 

לכן, קיבל בית המשפט את התביעה וחייב את אורדילן בתשלום סך של כ-65,000 ש"ח בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך של 15,000 ש"ח.

 

[תא"מ (שלום ת"א) 20292-06-11 קשרי ים בע"מ נ' אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ, השופט עזריה אלקלעי, פסק-דין מיום 9.12.12. לא צוינו שמות ב"כ הצדדים].