גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט – הטלת אחריות אישית על בעלי מניות בגין חוב למוביל הימי

 
עוד בנושא
האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?
נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות
בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
עוד בנושא
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
הנמל איבד מכולה? הנמל יפצה את היבואן
ניצחון ליבואן - בית המשפט לא הכיר בתניית שיפוט בשטר מטען
מכולה נפלה למים - מי אחראי וכיצד מוכיחים את הנזק?
האם נמל חיפה אחראי לנזק שהתגלה במטען שומשום?
מי יישא באחריות לנזק למשלוח דגים עקב ניתוק מהקירור?
האם מוביל ימי חייב להיענות לבקשת לקוחו ולשנות נשגר בשטר מטען?
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
הנזק למשלוח פלפלים שלא הוכח
מוביל ימי - לא יידעת את היצואן על עיכוב בהובלת הסחורה ליעדה – תפצה!
נדחתה תביעת סוכני אוניה כנגד הנמל לפיצוי בגין שינוע מכולה לנמל שגוי
שטר המטען של צים מכה שנית
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל

לאחרונה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בתל אביב הדן בהטלת אחריות אישית על מנהלים ובעלי מניות בחברה העוסקת בשילוח בינלאומי.

במקרה זה דובר במוביל ימי שסיפק שירותי הובלה ימית לחברת שילוח בינלאומי. לטענת המוביל צברה החברה חובות כלפי המוביל בסך של 46,459 דולר וזאת בהתאם לחשבוניות ושטר מטען מסוג של Bill of lading   או Sea waybill. בנוסף טען המוביל, כי החברה צברה חוב בסך של 16,514 דולר בגין השהיית מכולה מעבר לזמן הקצוב (417 ימי חיוב) ושלא הושבה למוביל הימי. החברה לא שילמה בגין שירותים אלו ועל כן הגיש המוביל הימי תביעה כנגד החברה בגין החובות.

לטענת המוביל הימי, ראשית ההתקשרות עם החברה הייתה באמצעות נציג ובעל השליטה בקבוצת חברות זרות הידועות בתחום השילוח הימי, וביניהם חברת האם של חברת השילוח הישראלית. בעל השליטה  הציג את חברת השילוח כגוף כלכלי איתן ובלתי נפרד מקבוצת החברות הזרות. על כן, הסכים המוביל להתקשר בעסקה עם החברה למתן שירותי הובלה ימית תוך מתן תנאי תשלום ואשראי מיוחדים.

לטענת המוביל, בעל השליטה ניצל את מעמדו ורוקן את חברת השילוח מכספיה ורווחיה, באופן שרווחי פעילותה הועברו לידי אחת מקבוצת החברות הזרות, שבעל השליטה החזיק במניותיהן. לדבריו, מנהליה של החברה עשו בה כבתוך שלהם, רוקנו את קופתה מכל תוכן, דאגו לכיסוי התחייבויות החברה כלפיהם ולטובתם האישית בדמות משיכת כספים מחשבונה לחשבונם הפרטי, וזאת קודם לכיסוי התחייבויות אותן לקחו על עצמם כלפי נושי החברה.

לאור העובדה כי החברה רוקנה מרווחיה, לא נותר בידי המוביל אלא לתבוע גם את מנהלי ובעלי המניות שלה באופן אישי, וביקש להטיל עליהם אחריות אישית לתשלום חובותיה מכוח הרמת מסך ההתאגדות.

לטענת החברה, לגבי חלק מהמטענים לא צורף שטר מטען אלא Sea waybillאשר לטענתה מונפק במקום שטר מטען אך ורק כאשר דמי השילוח משולמים מראש. לטענתה, המטענים שולמו באיטליה בתנאי FREIGHT PREPAID, מה שמעיד כי המטען שולם מראש. לגבי מטענים אחרים, טענה החברה כי היא אינה כלל המקבלת שלהם ועל כן אין היא מחויבת בתשלום.

כמו כן טענה החברה כי חלק מבעלי המניות אינם מחזיקים עוד במניותיה ולכן אין אפשרות לאכוף נגדם כל החלטה בעניין אחריות אישית. בנוסף טענה החברה כי אין חוזה מחייב בין הצדדים ולא נוהלו מגעים לצורך התקשרות כלשהיא .

לעניין החוב בגין דמי השהיית מכולה, טענה החברה כי אין המוביל זכאי לתשלום שכן המוביל הימי עשה שימוש במכולה באותה בתקופה שלגביה דרש את דמי ההשהייה.

בית המשפט קיבל את תביעת המוביל הימי לעניין חוב החברה בגין שירותי ההובלה ודחה את תביעתו לעניין דמי ההשהיה.

בית המשפט קבע כי בהתנהלות המוביל הימי לא נפל כל דופי. בית המשפט הוסיף וקבע כי המוביל הימי עמד בנטל ההוכחה לקיום אחריות אישית על בעלי מניות החברה ולמעשה לא נותק הקשר בין החברה ובעלי מניותיה ומנהליה כלפי שאלה חפצו להציג.

בית המשפט דחה את טענת החברה כי השימוש במונח Freight prepaidמעיד כי המטען שולם מראש. בית המשפט קבע כי מטרתו של התנאי הינה להורות כי אין התשלום מעניינו של הנמען. בית המשפט קבע כי החברה לא הוכיחה כי התשלום עבור המשלוח בוצע באיטליה.

בית המשפט קבע כי עצם משיכת הכספים מקופת החברה על ידי בעלי המניות לכיסוי התחייבויות החברה כלפיהם, והעדפתם האישית על פני הנושים האחרים מהווה של חוסר תום לב חמור ואף עולה כדי הברחת נכסים.

ובנוסף, הדגיש בית המשפט כי יחסי קירבה, שליטה וכפיפות של החברה לחברת האם באיטליה מעידים ומחייבים הרמת מסך, ומכאן שנושיה של חברה הבת יכולים להיות נושיה של חברה האם ולהיפך. לפיכך, היות ונעשה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה בישראל בידי מי שמנהל את חברה האם בחו"ל, ואף הינו בעל המניות העיקרי שלה על מנת שלא לפרוע חובות או חמור מכך כדי להונות, אין מנוס אלא להסיר את חסינותם מאחריות נזיקית בגין אותן פעולות שעשו בכהונתם כמנהלים ובעלי מניות.

עם זאת, בית המשפט קבע כי המוביל לא עמד בנטל ההוכחה לעניין חוב החברה בגין דמי ההשהיה. בית המשפט קבע כי המוביל הימי  הסתיר מבית המשפט את העובדה כי עשה שימוש במכולה, וכי קיים חשד כי המוביל קיבל תשלום בגין השימוש במכולה. בית המשפט קבע כי התנהגות המוביל מהווה חוסר תום לב מצידו ועל כן דחה את תביעתו לתשלום בגין דמי ההשהייה.

בימ"ש חייב את החברה, מנהליה ובעלי המניות שלה בתשלום פיצויים בגובה 410,980 ₪, ובנוסף לכך חויבו מנהלי ובעלי המניות לשאת בעלות הוצאות משפט ושכ"ט בסך של 81,000 ₪.

ת"א 49731-06 אמא סוכנויות ים מאוגדות בע"מ נ' דלתא נובל לוגיסטיקה בע"מ ואח'. ניתן ביום 20.7.10.

ב"כ הצדדים: למוביל הימי - עו"ד גד שילר, ליבואן חברה - עו"ד דוד ביטון, עוה"ד אלעד כהן, עוה"ד רענן אנגל.